TEMA - Demokrati och personlig assistans

Är personlig assistans nödvändig för att demokratiska rättigheter ska kunna utövas?

Artiklar: (5)

Skicka sidan till: