Nyhetsbrev 2008 07 21

TEMA - Försäkringskassan stramar upp regler kring assistansersättning

Försäkringskassan har det senaste året skärpt sin tolkning om vem som har rätt till assistansersättning. Dels har synen på vad som är ett grundläggande behov stramats upp och dels betalar Försäkringskassan inte ut extra assistansersättning för sjukhusvistelse, uppsägningslöner eller sjuklöner till de assistansberättigade som köper assistans från en assistansanordnare.
Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan beskriver i två intervjuer förändringarna och vad de innebär.

1. Försäkringskassan - "Grundläggande behov ska vara av en speciell karaktär"
Citat från artikeln:
"Utgångspunkten är att assistans inte ska vara en insats som lika gärna kan utföras genom kommunal hemtjänst. Det ska vara ett grundläggande behov som finns i den dagliga livsföringen och det ska inte kunna tillgodoses av vem som helst.
Räcker det att ha ett grundläggande behov för att få personlig assistans?
- Ja det räcker, bara det är mer än 20 timmar per vecka"

Vid måltider räcker det inte att personen behöver hjälp att tillaga och skära upp maten, utan personen ska behöva hjälp med själva intagandet av föda. När det gäller ett annat grundläggande behov, hygien, räcker det inte att personen behöver hjälp att tvätta håret, utan personen ska behöva hjälp med toalettbesök och att tvätta sig"

Har handläggare räknat in för mycket tid?
- Ja, på sina håll i landet har man gjort det. Man har exempelvis alltför vidlyftigt lagt till tid för måltiderna till tiden för grundläggande behov trots att personen kunnat äta själv"

(Om omprövning som leder till indragen assistans)
"Kan ni inte ta hänsyn till att det blir en dramatisk förändring i personens liv?
- Nej, det kan vi inte, men vi kan ge personen ett skäligt rådrum att ordna ett annat stöd och inte vara alltför snabba att dra in stödet.
Hur lång tid kan personen få?
- Personen bör få ett antal veckor efter beslutet för att lägga om sitt liv"

Den personen bedömdes inte ha behov av personer med ingående kunskap, vilket
ger en bild av dilemmat för många av Hjärnkrafts medlemmar.
Vad är det som saknas?
- Att det ofta inte behövs ett begränsat antal personer med ingående kunskap om personens funktionshinder.
Att en person inte kan lämnas ensam, det kan kommunen alltså ta hand om?
- Ja, så kan man se det"

2. Försäkringskassan - "Endast egna arbetsgivare kan få assistansersättning utbetald vid sjukhusvistelse" Citat från artikeln:

"Vi har fått frågor och kritik både från arbetsgivare och fackliga organisationer. Vi anser dock att LASS är tydlig i att man inte får ersättning vid sjukhusvistelse, eftersom det likställs med institution. § 6 i Förordningen om Assistansersättning är enbart till för att värna den egna arbetsgivaren, kommuner och assistansanordnare har större resurser att omplacera sin personal"

"Kan inte mycket små assistansföretag få problem?
- Visst, det blir en effekt, men det kan inte vi beakta, eftersom bestämmelsen är mycket tydlig. Vi hade faktiskt samma tolkning första året LASS kom 1994, men sedan tyckte vi att det fanns utrymme för en vidare tolkning och utvidgade den till att omfatta alla. Men nu måste vi gå tillbaka till den snävare tolkningen igen" "Har ni kommunicerat med de berörda parterna och diskuterat följderna innan ni tog beslut om den nya tolkningen av § 6?
- Domstolarna tolkar regelverket i sina avgöranden, vilket bildar rättspraxis. Domarna är offentliga handlingar som alla kan ta del av

Om det blir en statlig huvudman för assistansen kanske kommunerna inte betalar ut sjuklöner längre?
- Det är en intressant fråga, och en mycket bra fundering. Om allt läggs över på staten, måste vi ta oss en allvarlig funderare på vad det innebär för sjuklönerna och för all tillfälligt utökad assistans. Just nu talar mycket för att assistansen kommer att läggas över på staten.
Då kommer väl inte kommunerna att vilja betala ut sjuklöner?
- Nej, och förmodligen slipper de det
Skulle kostnaden då rymmas inom assistansersättningen så att assistansanordnarna måste bygga upp en buffert även för sjuklöner?
- Det kan jag inte svara på nu men jag vill uppmana LSS-kommitten att ta upp de här aspekterna"

LSS-kommitten kommer att föreslå statligt huvudmannaskap för personlig assistans

LSS-kommitten kommer att föreslå statligt huvudmannaskap för assistansen
I en intervju i Föräldrakraft 2008-07-11 säger Kenneth Johansson, ordförande i LSS-kommitten, att kommittén är överens om att föreslå staten som huvudman för personlig assistans, men inte för övriga LSS-insatser.

Kommande artiklar

I kommande nyhetsbrev kommer Försäkringskassans nya stramare hållning att bemötas av Stefan Käll, förbundsjurist på NHR, Marie-Jeanette Bergenvall, kanslichef på Hjärnkraft samt Sofia Tedsjö, Jur kand på CJ Advokatbyrå.

Dessutom kommer reaktioner på att kommuner upphandlar personlig assistans från Kommunal, Vårdföretagarna/Almega och IfA-Intressegruppen för assistansberättigade. Assistansia AB kommer att kommentera sitt uppdrag som assistansutförare i Staffanstorps kommun.

Jämför och välj bland 133 assistansanordnare

Hittills har 133 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 3612 kunder, vilket är 24,17 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 52,21 procent av alla som anlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror dec 2007)

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2350 e-postadresser varav ca 280 är assistansanordnare och 740 är LSS-handläggare. Brevet går även ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka: 08-740 42 00, verksamhetsledare, adolf.ratzka@independentliving.org
Algren Morgan: 08-506 221 77, administratör, algren.morgan@independentliving.org
Kenneth Westberg: 08-506 221 81, journalist, kenneth.westberg@independentliving.org

www.assistanskoll.se en online-tjänst av Independent Living Institute


Skicka sidan till: