Nyhetsbrev 2013-08-29

Intervju med Mikael Andersson, assistansberättigad och känd föreläsare

Mikael Andersson är en av de personer som drabbats av Försäkringskassan hårdare bedömningar sedan de började med att enbart räkna integritetsnära delar av vissa grundläggande behov som grund. Han fruktar att det liv han nu lever ska spolieras och att Försäkringskassans hårdare bedömningar ska krascha hela assistansreformen.

Mikael Andersson: "Hela livet blir ifrågasatt vartannat år"

Citat:
Det sägs inget om hur mycket som återförs via skatteintäkter eller ökad konsumtion tack vare assistansen. Eller att människor kan studera, arbeta, få ett rikt socialt liv, bli friskare och må bättre. Skulle inte den personliga assistansen funnits så skulle det förmodligen kosta samhället lika mycket men det skulle ligga på andra kostnadsställen, men då dessutom med följd av sämre livskvalité för de som idag får assistans, fler sjuka och passiva etc. etc.

Jag känner sådana som är rädda för att träna för mycket, att de ska bli "för bra" så att de vid nästa tvåårsprövning riskerar att förlora sina assistanstimmar.

Det är en fantastisk reform. Tänk när den kom, vilket lyft det var. Jag skulle vilja behålla den tanken och den känslan. Tänk vad den har gjort för människor som har funktionsnedsättningar och alla som fått friheten att leva sina liv.

Tidigare artiklar

Assistansbranschens nya kontrollmyndighet

Från och med 1 juni i år delades Socialstyrelsen i två nästan lika stora delar och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, blev Assistansbranschens nya kontrollmyndighet. Kristina Söderborg, som arbetar på avdelningen Analys och utveckling, intervjuas om förändringarna och om IVO:s roll i framtiden.

Kristina Söderborg, IVO: "De flesta av oss brinner för de här frågorna"

Citat:
Att frikoppla tillsynen från det övriga som man gjorde på Socialstyrelsen är en tydlig signal från statsmakten att synliggöra tillsynens roll. Dessutom kommer riksdag och regering på det här sättet lättare att kunna styra över verksamheten och se till att pengar som avsatts för tillsyn också kommer att gå till det.

De flesta av oss är besjälade av uppdraget. Att man brinner för frågorna är faktiskt väldigt vanligt här. Många har lång erfarenhet.

Ett tydligt uppdrag som den nya myndigheten har är att återföra resultaten och det betyder att vi ska kommunicera kring vad vi har sett, vad som är bra och vad som är dåligt. Vi ska försöka lyfta fram de goda exemplen eftersom det är vad verksamheterna frågar efter.

Tidigare artiklar

Följder av den nya lagstiftningen

Med den nya lagen från 1 juli i år blev assistansanordnarna skyldiga att rapportera förändringar i kundernas levnadsförhållande till Försäkringskassan. IVO kommer också ha rätt att göra hembesök hos assistansanvändare som får assistans av anhöriga som inte är anställda av kommunen. Assistanskoll har intervjuat Kristina Söderborg, Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO och Tomas Sundberg, Försäkringskassan.

Kristina Söderborg, IVO: "Assistansbranschen inget för någon som vill tjäna snabba pengar"

Citat:
En stor del av de som är i behov av assistans kan inte driva sina egna frågor. De är utsatta och samhället måste ta ett ansvar och skydda dem. De som inget har att dölja har inget att vara rädda för.

Jag tror att våra inspektörer är så professionella att de kan se om man har "snabbstädat". Men det handlar förstås egentligen inte om hur det ser ut hemma utan om ett skydd för den enskilde och vi hoppas att den assistansberättigade ser det på det viset. Och att det här är en möjlighet för myndigheten att se till att den enskilda får omvårdnad av god kvalitet.

Det är inte tillsynen som ska se till att verksamheterna bedrivs på ett bra sätt utan verksamheterna själva. Det måste finnas en vilja hos var och en att vilja sköta sig. Det är samtidigt bra att vår tillsyn nu bli mer omfattande och offensiv.

Tomas Sundberg, Försäkringskassan: "Assistenterna behöver inte svara på våra frågor"

Citat:
Det finns inget självändamål att kontakta assistenterna. Handläggarna kommer bara att göra det när de verkligen behöver det och då måste det vara klart motiverat. Och assistenten behöver inte svara på våra frågor.

Helst av allt vill vi se att varje anordnare har en kontaktperson som vi kan föra en dialog med. Då slipper handläggarna ringa assistenterna.

Ja, det är klart att det finns en osäkerhet hos anordnarna men vi får se under hösten vad de egentligen är skyldiga att anmäla.

Vi har tittat på förarbetena till de nya reglerna och det är svårt att ställa upp generella regler. Man måste se till helheten och bedöma varje fall individuellt.

Tidigare artiklar

Personlig assistans i Israel

En stor demonstration i slutet på nittiotalet förändrade villkoren för personer med funktionsnedsättning i Israel på en rad olika sätt. Ändå måste man nästan ha ett arbete för att ha råd till personlig assistans där. Och de flesta assistenter är gästarbetare från andra länder. Assistanskoll har intervjuat Yariv Trabelsi, som för tillfället arbetar i Sverige.

Yariv Trabelsi, Israel: "Assistenterna oftast gästarbetare"

Citat:
Här finns förutsättningar att leva det liv man vill. I Israel är det hårt om man inte har ett jobb och tjänar mycket pengar. Har man assistent så måste man ibland betala ur egen ficka.

Jag sökte personlig assistans hos kommunen (i Sverige) men det tog sex månader att få ett beslut. Jag beviljades nio timmar per dag men det räcker inte för mig. Så jag sökte vidare hos Försäkringskassan och väntar fortfarande på besked från dem. Om jag får ett annat beslut från Försäkringskassan kan jag ta hit min andra assistent som är kvar i Israel.

Några startade en organisation och satte sig utanför premiärministerns kontor i två månader. Annars finns det konflikter mellan de som har större och de som har mindre funktionsnedsättningar i Israel, det här var det enda tillfället då alla fraktioner varit enade och gått samman.

Nytt kollektivavtal

Ett nytt kollektivavtal har slutits mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen KFO. Det gäller från 1 augusti 2013 till 31 augusti 2016.

Nytt kollektivavtal Kommunal - KFO

Jämför kollektivavtal sida vid sida på Assistanskoll

Förbered dig inför din behovsbedömning

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning på Försäkringskassan.

Assistanskolls Behovsräknare
är ett hjälpmedel där du kan göra en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans. Behovsräknaren utgår från kategorierna i Försäkringskassans bedömningsinstrument.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO

IVOs offentliga register över verksamheter i LSS
Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering.

Lista på anordnare med tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Intervjuer om timbeloppet, vinster och privata anordnare i assistansbranschen.
 • Intervjuer om lagändringarna 1 juli 2013
 • Med mera…

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll: sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll.
Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 245 assistansanordnare

Assistanskoll listar 245 assistansanordnare, av dessa har 227 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 227 anordnarna har tillsammans 9 593 kunder, vilket motsvarar ca 49 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 80 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 899 (jan 2013) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3 800 personer (dec 2011) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 57,1 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 85 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Assist Kompaniet AB
 • Assistans STHLM AB
 • Flexibel Assistans i Mälardalen AB
 • Jelia Care AB
 • Jengla Omsorg AB
 • Sunnanvind Personlig Assistans AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Alma Assistans AB
 • Anemon Personlig Assistans AB/Carema Care
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • AssistansPartner i Gävleborg AB
 • Dedicare Assistans AB
 • En Del Av Livet-Personlig Assistans AB
 • Frösunda Omsorg AB
 • Fyrklöverns Assistans i Dalarna AB
 • God Assistans i Sverige AB
 • Kooperativet Viol
 • Kronan assistans
 • Luna Care AB
 • Ny Kraft assistans Anna & Annika AB
 • Omtanken Dalarna AB
 • Radix Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 5 850 e-postadresser varav ca 700 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.


Skicka sidan till: