Vänsterpartiet och Miljöpartiet - "En förväntad besvikelse"

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är mycket besvikna på att regeringen inte agerar mot Försäkringskassans bedömningar av grundläggande behov, båda vill se en lagändring i § 9a i LSS.
Om alla oppositionspartier, inklusive Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna skulle rösta emot regeringen skulle en förändring kunna ske, men några tecken på det finns inte idag.

Riksdagen informerades

Den 12 februari informerade Äldre och Folkhälsominister Maria Larssons statssekreterare Ragnwi Marcelind Socialutskottet om att regeringen inte kommer att agera mot Försäkringskassans förändrade bedömningar av grundläggande behov. Istället avvaktar regeringen en slutrapport i oktober 2014 från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen. Agneta Luttropp är ledamot för Miljöpartiet i Socialutskottet.
- Ragnwi Marcelind redogjorde istället för att Försäkringskassan skulle effektivisera arbetet med bedömningarna av assistansersättning, att nytt IT-stöd införs och att nya bedömningar som är ute på prov ska ge en större likhet över landet.

Bakgrunden

De förändrade bedömningarna startade 2007 då Försäkringskassan beslutade att räkna enbart sk integritetsnära delar av vissa grundläggande behov som grund för assistansersättning. Regeringsrätten stödde Försäkringskassan i en dom 2009. Enligt Försäkringskassans egna siffror förlorar alltfler sin assistans sedan 2007.
Enligt ISF:s delrapport Utfall av statlig assistansersättning har det skett en dramatisk förändring sedan 2008. Avslagen på nyansökningar är nu fler än beviljanden och antalet som förlorar sin assistans vid omprövning har ökat kraftigt. Den troliga orsaken är enligt ISF just Försäkringskassans förändrade bedömningar. I slutrapporten i oktober 2014 ska ISF mer i detalj beskriva vad som hänt med de som förlorat sin assistansersättning.

Vänsterpartiet mycket kritiskt

Eva olofssonEnligt Eva Olofsson, ledamot för Vänsterpartiet i Socialutskottet, leder regeringens avvaktande till att ytterligare hundratals kommer att förlora sin assistans och många fler kommer inte att få assistans beviljad. Vänsterpartiet har tidigare motionerat i riksdagen och krävt en lagändring med definiering av grundläggande behov i § 9a i LSS.
- Redan 2009 kom det signaler om vad som pågår och frågan har varit uppe i Socialutskottet flera gånger sedan dess. Brukarrörelsen har hela tiden påtalat allvaret, men frågan har förhalats i det oändliga.
Man låter detta ske?
- Ja, regeringen låter det ske och när detta blivit inarbetad praxis hoppas de förmodligen på en allmän tillvänjning och att brukarrörelsen inte orkar bråka mer.
Slutrapporten från ISF kommer efter nästa riksdagsval, hur kan det påverka?
- Jag hoppas funktionshinderrörelsen orkar driva detta i valrörelsen, det handlar om mänskliga rättigheter för att en grupp människor ska kunna leva som andra i samhället.

Även Miljöpartiet kritiserar regeringen

Agneta LuttroppAgneta Luttrop, Miljöpartistisk ledamot i Socialutskottet har tidigare intervjuats på Assistanskoll där hon krävt en lagändring av § 9a i LSS för att Försäkringskassans bedömningar ska kunna återställas. Hon är nu besviken på regeringen samtidigt som hon säger att beskedet var väntat.
- Jag är inte förvånad. Regeringen gjorde en nulägesbeskrivning och inget annat. Det är intressant att höra att de anser att IT-stöd och "effektiviseringar" ska göra att rätt antal assistanstimmar beviljas.

Skulle alla oppositionspartier kunna fälla regeringen?

Eva Olofsson planerar nu att skriva en interpellationsfråga till Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson där hon tvingas svara på kritiken. Eva Olofsson kan i efterhand konstatera att det tillkännagivande från Socialutskottet i maj 2010 som uppfattades som ett försök att ändra på Försäkringskassans bedömningar av grundläggande behov inte åstadkommit någonting.
- Vi kan se att det tillkännagivandet inte var värt någonting. Jag hoppas att brukarrörelsen inte låter sig nötas ner utan orkar fortsätta driva detta.
Skulle den totala oppositionen i Socialutskottet, inkl Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna kunna gå samman emot regeringen i den här frågan?
- Vi har en minoritetsregering så ja om V, S och Mp är överens och SD skulle stödja en sådan reservation eller initiativ så går det igenom. Däremot för inga partier några diskussioner eller förhandlingar med SD i några politiska frågor och har inte gjort det sedan detta främlingsfientliga parti kom in i riksdagen. De har inte heller hitintills i debatten gett uttryck för någon från regeringen avvikande synpunkt i frågan, Eva Olofsson.

Eva Olofsson och Agneta Luttropp intervjuades av Kenneth Westberg 2013-02-14

Skicka sidan till: