Eunice Ya-Yu Kao, Taiwan - "De som kan betala har gästarbetare som assistenter"

Institution, hemtjänst eller gästarbetare är de alternativ som finns för personer med funktionsnedsättningar på Taiwan. Gästarbetarna kommer från andra asiatiska länder och arbetar under svåra förhållanden. Sedan 2008 finns det dock med inspiration från Japan ett assistanskooperativ med ca tio assistansanvändare.

Eunice Ya-Yu Kao

Eunice Ya-Yu KaoEunice Ya-Yu Kao studerar på Mastersnivå på Institutet för Health and Welfare policy på National Yang-Ming University i Taipei. Hon arbetar på en studie av erfarenheter hos taiwaneser med funktionsnedsättningar som använder hemtjänst, gästarbetare och personlig assistans. Fram till maj 2012 är hon utbytesstudent i Jyväskylä i Finland och studerar de nordiska ländernas system.
- Jag studerar hur mycket självbestämmande som finns i de olika stödalternativen på Taiwan. Innan jag studerade arbetade jag på organisationen The League of Welfare Organizations for the Disabled som arbetar för rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Hemtjänst och institutioner

Taiwan har 23 miljoner invånare och fri sjukförsäkring liknande i Sverige. En person med funktionsnedsättning får en pension på ca 4000 Taiwandollar, motsvarande 1000 kr/månad, pengarna kan användas fritt men räcker inte långt berättar Eunice Ya-Yu Kao.
- Ca 10 procent bor på institutioner, 90 procent bor ute i samhället men är oftast beroende av hjälp från familjen.
Om man får hemtjänst kan man välja mellan två system fortsätter Eunice Ya-Yu Kao.
- Du kan antingen få 72 tim/månad utan kostnad eller 90 tim/månad och betala en avgift på 10 procent (undantaget personer med låg inkomst). De timmarna räcker dock inte långt för ett självständigt liv. Vill man ha fler timmar får man betala kostnaden själv.
Hur är livet på institutionerna?
- De lever efter ett schema, upp KL 7, därefter frukost, dagaktiviteter, lunch, eftermiddagsaktiviteter, middag osv. De får inte duscha varje dag vilket är en laddad fråga på institutionerna idag.
Vill många lämna institutionerna?
- Ja, jag känner aktivister som levat på institution och som kämpat för att få den personliga assistans de har idag.

Assistanskooperativ sedan några år

I Taipei finns ett assistanskooperativ New Vitality - Independent Living association, Taipei. Kooperativet startade 2007, har idag ca tio assistansanvändare och började ge assistans 2008. Kooperativets grundare hade dessförinnan varit i Japan och inspirerats av de independentlivingorganisationer som funnits där sedan 1981.
- Kooperativet anställer vanliga taiwaneser som assistenter, pengarna kommer från donationer från förmögna personer och från organisationer i Japan och Unitedway i Taiwan.
Hur många assistanstimmar/dag kan man få?
- Det är möjligt att ha upp till 24 tim/dygn. En assistent arbetar 8 tim/dag, om du behöver mer timmar får du en assistent till. Idag arbetar ungefär 40 assistenter med tio assistansanvändare och några till som har assistenter ibland.
Vill många ha personlig assistans?
- Många vill ha tjänsten utan att vara medlemmar, men assistans är fortfarande mycket nytt och många vet inte om att det finns. Det finns planer på nya kooperativ i södra och mellersta Taiwan.

Gästarbetare som assistenter

Det är däremot vanligt att med egna medel anställa gästarbetare som assistenter till sig själv eller till en familjemedlem. En gästarbetare får en minimilön som ligger på ca 4700 kr/månad jämfört med medelinkomsten på Taiwan som är 9 900 kr/månad. Eunice Ya-Yu Kao vet inte hur många gästarbetare som är assistenter men säger att det fanns 195 000 som arbetade inom vård och omsorg i slutet av 2011. Gästarbetarna kommer från Filippinerna, Indonesien, Vietnam och Mongoliet och får arbete via kontaktförmedlingar.
- De betalar ca en tredjedel av sin inkomst till den agent i Taiwan som förmedlat arbetet. De får stanna tre år i taget, maximalt 12 år, och åker normalt inte hem under en treårsperiod. De får bara arbeta hos den person de förmedlats till, de bor hemma hos den personen och om personen de arbetar för dör måste de åka hem. Många har familj och barn kvar i hemlandet.
Hur mycket arbetar de?
- De ska inte kunna arbeta hela dygn men jag vet att de ofta måste vara tillgängliga 24 tim/dygn. De kan ha jour under natten och arbeta hela dagarna. Fler och fler får dock ledigt på veckosluten. De arbetar även i hushållet hos familjen.
Är det både män och kvinnor?
- Bara kvinnor, manliga gästaretare arbetar i fabriker.
Gästarbetarna kan vanligtvis inte kinesiska, de får bara lära sig lite grunder av kontaktförmedlingen. Det finns en debatt kring systemet med gästarbetare enligt Eunice Ya-Yu Kao.
- Det är ofta det enda sättet att kunna få hjälp om du har en större funktionsnedsättning. Samtidigt vet alla att de arbetar för många timmar. Det är även ett stort språkproblem eftersom de talar mycket dålig kinesiska.
Vilka har råd att anlita gästarbetare?
- Personer med medelinkomst och uppåt, de flesta har inte råd.
Eunice Ya-Yu Kao ger ett exempel på en kvinna som haft gästarbetare som assistenter sedan hon var liten.
- Som tonåring hade hon en assistent i skolan, som väntade utanför skolsalen eller gjorde hushållsarbete hemma. Assistenten gick till skolan och hjälpte med toalettbesök och mat. Nu arbetar kvinnan och har en gästarbetare på sin arbetsplats.

Vill se bättre villkor för gästarbetare

De finns inga politiska partier som driver frågan om personlig assistans men det assistanskooperativet och andra organisationer för funktionshindrade trycker på regeringen. Eunice Ya-Yu Kao vill att ett system med assistanskooperativ ska spridas över hela Taiwan, men hon vill även se en reformering av gästarbetarsystemet.
- Om det vore möjligt vill man helst anställa taiwaneser, men idag är gästarbetarsystemet vårt assistanssystem i praktiken och regeringen har inte lagt ner mycket kraft för att reformera det. De sätter bara några restriktioner för vem som kan anställa gästarbetare.
Systemet borde ändras så att gästarbetarna liksom användarna får välja vem de arbetar hos och att de får arbeta vanlig arbetsvecka på 42 timmar, säger Eunice Ya-Yu Kao.
- De borde också få stöd att lära sig kinesiska, taiwanesisk kultur och grunder i stöd till funktionshindrade. Skatterna är dock låga på Taiwan och folk vill inte betala så mycket skatt, vilket regeringen använder som ursäkt.

Synen på funktionshindrade förändras

Eunice Ya-Yu Kao berättar att vissa barn med funktionsnedsättning fortfarande går på specialskolor medan andra går på vanliga skolor med specialklasser för vissa kurser. Tillgängligheten i Taipei är rätt bra säger hon.
- Metron är exempelvis tillgänglig, men på tåg ute på landet är det sämre. Det är överhuvudtaget mycket sämre ute på landsbygden.
Hur ser man på personer med funktionsnedsättningar i Taiwan?
- Det håller på att förändras, för tio år sedan ansåg många att funktionshindrade är beroende och utan kapacitet att kunna något. Många tycker fortfarande att de är en börda för samhället men fler och fler kan se att de har kapacitet och idag finns det riksdagsledamöter, författare och konstnärer som har funktionsnedsättningar, säger Eunice Ya-Yu Kao.

Eunice Ya-Yu Kao intervjuades av Kenneth Westberg 2012-02-06

Skicka sidan till: