annonser
annons Backup
annons Rehab Sation Assistans
annons STIL
annons Maxia Care
annons Vivida Assistans
annons Assistansförmedling
annons Humana Personlig assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons JAG
annons Nordica Assistans


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Utvecklingen i Sverige uppmärksammas på IL-dagen

Idag den 5 maj är det Europeiska IL-dagen ”The European Independent Living Day”. Dagen firas i 20 länder av organisationer knutna till European Network on Independent Living, ENIL. Idag publicerar ENIL också artikeln ”Independent Living under Threat in Europe: Sweden” som beskriver den svenska utvecklingen med allt större begränsningar av personlig assistans.

Artiklar med samma tema: (30)

TEMA - Assistans eller frånvaro av assistans i andra länder

Intervjuer med personer med större funktionsnedsättningar i ett antal europeiska länder. De intervjuade berättar om sin egen situation och vilket stöd som finns i deras hemland.

Detta är fjärde året som ENIL, firar IL dagen. I år sker aktiviteter i 20 länder på temat “Things I Can Do Thanks to Independent Living” (Saker jag kan göra tack vare Independent Living).

Det händer i Sverige den 5 maj

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige håller en konferens på Kulturhuset i Stockholm med ett kunskapsseminarium om senaste forskningen om personlig assistans och de olika tolkningar som präglar debatten. Seminariets titel är: Frihet, fusk och fakta.

På NNDR: s Nordiska Nätverket för Handikappforsknings konferens i Örebro håller Jamie Bolling, executive director för ENIL, föredraget: Rätten till personlig assistans och dess bärkraft i Europeiska unionen, publicerad i franska Revue - Vie Sociale.

Artikel om den hur assistansen hotas i Sverige

Artikeln ”Independent Living under Threat in Europe: Sweden” (Vi beklagar att artikeln i finns tillgänglig på svenska) är den första i en serie artiklar om hur personlig assistans hotas runtom i Europa. I artikeln beskrivs det bland annat hur begränsande rättspraxis gjort det svårare att få personlig assistans i Sverige. ENIL med allierade uppmanar den Europeiska kommissionen och Europaparlamentet att se till att alla medlemsstater, inklusive Sverige, följer FN: s CRPD (FN konventionen om rättigheter av personer med funktionsnedsättningar) och granskar alla åtgärder som begränsar tillgången till personligt assistans.

Artikeln har skrivits av ENIL i samarbete med Assistanskoll, och är även undertecknad av Thomas Hammarberg, fd kommisionär för mänskliga rättigheter i Europarådet och Pelle Kölhed, Handikappförbunden.

Läs: ”Independent Living under Threat in Europe: Sweden”

Skicka sidan till: