Utvecklingen i Sverige uppmärksammas på IL-dagen

Idag den 5 maj är det Europeiska IL-dagen ”The European Independent Living Day”. Dagen firas i 20 länder av organisationer knutna till European Network on Independent Living, ENIL. Idag publicerar ENIL också artikeln ”Independent Living under Threat in Europe: Sweden” som beskriver den svenska utvecklingen med allt större begränsningar av personlig assistans.

Detta är fjärde året som ENIL, firar IL dagen. I år sker aktiviteter i 20 länder på temat “Things I Can Do Thanks to Independent Living” (Saker jag kan göra tack vare Independent Living).

Det händer i Sverige den 5 maj

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige håller en konferens på Kulturhuset i Stockholm med ett kunskapsseminarium om senaste forskningen om personlig assistans och de olika tolkningar som präglar debatten. Seminariets titel är: Frihet, fusk och fakta.

På NNDR: s Nordiska Nätverket för Handikappforsknings konferens i Örebro håller Jamie Bolling, executive director för ENIL, föredraget: Rätten till personlig assistans och dess bärkraft i Europeiska unionen, publicerad i franska Revue - Vie Sociale.

Artikel om den hur assistansen hotas i Sverige

Artikeln ”Independent Living under Threat in Europe: Sweden” (Vi beklagar att artikeln i finns tillgänglig på svenska) är den första i en serie artiklar om hur personlig assistans hotas runtom i Europa. I artikeln beskrivs det bland annat hur begränsande rättspraxis gjort det svårare att få personlig assistans i Sverige. ENIL med allierade uppmanar den Europeiska kommissionen och Europaparlamentet att se till att alla medlemsstater, inklusive Sverige, följer FN: s CRPD (FN konventionen om rättigheter av personer med funktionsnedsättningar) och granskar alla åtgärder som begränsar tillgången till personligt assistans.

Artikeln har skrivits av ENIL i samarbete med Assistanskoll, och är även undertecknad av Thomas Hammarberg, fd kommisionär för mänskliga rättigheter i Europarådet och Pelle Kölhed, Handikappförbunden.

Läs: ”Independent Living under Threat in Europe: Sweden”

Skicka sidan till: