annonser
annons Backup Assistans är ett småskaligt personligare företag
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Humana Personlig assistans
annons Rehab Station Assistans
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons Saxerna Omsorg
annons JAG Personlig assistans
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Vivida Assistans
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

TEMA - Assistans eller frånvaro av assistans i andra länder

Norge införde år 2000 Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) för personer som själva kan vara arbetsledare och 2006 för övriga. Socialtjenesteloven är ingen rättighetslag och kommunerna har stort inflytande över anställningar och arbetsuppgifter. Bente Skansgård  från assistanskooperativet ULOBA betalar 20.000 Nkr i årlig assistansavgift. Ett nytt lagförslag har debatterats i Stortinget. Forskaren Jan Andersen (mer om forskningen) anser att de som har assistansbehov under 20 timmar blir förlorare. ULOBA bidrog till en norsk standard för BPA, men drog sig ur en upphandling där kommunerna detaljstyrde. Sidsel Maxwell Grasli på JAG Assistanse tyckte kraven var rimliga.

Finland införde en rättighetslag om avgiftsfri assistans 2009. Ulf Gustafsson, Finlands Svenska Handikappförbund, sa 2009 att många ändå vill ha kvar boenden med gemensam personal och ett reglerat liv. Elina Akaan Penttilä, Invalidförbundet, gillade inte att kommunen kan avgöra vem som ska vara arbetsgivare. Assistensersättningen ska bidra till utbildningscentraler, drivna av handikappföreningar och finansierade av spelmonopolet.

Island hade cirka femton personer personlig assistans 2010. Kommunerna fick ansvaret 2011. Men Freyja Haraldsdottir, Kooperativet NPA Center, fick inte tillräckligt med timmar. Hallgrimur Eymundsson bodde kvar i gruppboende eftersom assistansersättningen inte täckte behoven. Embla Agustsdottir bodde hos föräldrarna och betalade assistans med egna pengar. Guðmundur Magnusson, Öryrkjabandalag, berättade 2008 att stödsystemet tidigare var komplicerat. 

Tyskland hade 2009 en inkomstbeprövad personlig assistans. Christian Bayerlein arbetade halvtid för att inte överstiga inkomstgränsen. De flesta anställde själva, men det fanns kooperativ där man delar assistenter och administration. Kyrkor och välgörenhetsorganisationer driver institutioner där människor bor hela livet.

I Flandern (i Belgien) finns sedan 2000 en lag där assistans ingår. Med ett kontantstöd kan man köpa in personlig assistans, men de som väljer institution får mer pengar, sa Viviane Sorée på organisationen Bol Budiv. Peter Lambreghts, Expertisecentre Independentliving, berättade att1800 personer hade ”personlig assistansbudget” inom ett projekt som pågick till 2010. 

Enligt en artikel införde Schweiz 2012 direktbetalning för personlig assistans.Katharina Kanka, från FAssiS minns protesterna mot vårdhemmen 1997 och kampen som ledde till ett pilotprojekt och sedan landsomfattande assistansersättning för dem som inte bor på vårdhem.

Spanien har sedan 2006 en rättighetslag där personlig assistans ingår, men timantalet är mycket begränsat och lagen en fryst lag, enligt Antonio Centeno. Han ingår i ett av de få försöksprojekten med behovsstyrd assistans. Míriam Enríquez Moscoso intervjuades 2008 om hur Independent Living-gruppen i Barcelona drev fram ett sådant projekt. 2010intervjuades Mati Febrer och Nuria Gómez Jiménez om projektet.

Irland har en Disability Act men ingen assistanslag. På Irland användes 2008 service provider model där hälsodepartementet förmedlar pengar till olika assistansförmedlare. 24 Independent Living-centra (CIL) förmedlade assistans och anställde medan användaren var ”line-manager". David Egan, Independent Living, sneglade på det brittiska systemet med kontantstöd och en irländskt assistanslag inför 2010.

Sergey Kiselev, ungdomsorganisationen Apparel i Kaliningradområdet, Ryssland, sa 2010 att sovjettidens institutioner lever kvar. Hemtjänst saknas, men socialarbetare kan handla och städa. Det fanns en låg pension och ett extra bidrag på 35 euro för att anställa någon. Arthur Klimchenko var rädd att bli dominerad av en assistent och trodde att många med funktionsnedsättning är ovana att uttrycka en egen vilja.

I Lettland gavs 2009 pension till personer med funktionsnedsättning och till vissa ett vårdbidrag som kan användas till att anställa. En lag om personlig assistans hade diskuterats i parlamentet, men Dace Rodzina på organisationen APEIRONS tvivlade på politikerna. Irina Parhomenko, lobbyist på APEIRONS, tyckte att attityderna mot personer med funktionsnedsättning hade förbättrats.

I Kroatien förväntades en lag om personlig assistans år 2010. Manda Knezevic och Marica Miric från paraplyorganisationen SOIH berättade 2008 om en tidigare försöksverksamhet med vapenvägrande värnpliktiga som assistenter och ett projekt inom familjeministeriet som då hade 338 användare.

Konstitutionen i Grekland från 2001 garaterar människor med funktionsnedsättningar självbestämmande, men Stelios Kimbouropoulos har assistans av familjen. Det statliga kontantstödet räckte 2008 inte för att anlita de privata assistansföretagen. Byråkratin är komplicerad, sa han.

Taiwans sjukförsäkring liknar Sveriges med viss kostnadsfri hemtjänst, sa år 2012 Eunice Ya-Yu Kao som har jobbat på The League of Welfare Organizations for the Disabled och studerat assistans utförd av gästarbetare. Sedan 2007 bor tio personer i assistanskooperativet New Vitality - Independent Living association i Tapei. Inspirationen kommer från Japan och pengarna från donationer.

Text: Emil Erdtman

Artiklar: (30)

Skicka sidan till: