David Lega, EU-parlamentariker, Kd, - ”Viktigt att frågan om personlig assistans inte hamnar på EU-nivå”

David LegaAtt kräva att länder som Rumänien eller Ungern ska införa personlig assistans idag är inte realistiskt, anser David Lega, EU-parlamentariker (Kd). Han ser också faror i att frågorna lyfts upp i den sociala pelaren på EU-nivå.
– Om 27 länder ska jämkas ihop och vi ligger ett halvt sekel före måste vi vara försiktiga.

När det gäller funktionshinderfrågor säger David Lega att han kommer att göra allt som står i hans makt för att hålla de borta från EU.
– Jag kommer med all kraft rösta emot det för att skydda det system vi har i Sverige. Jag är oerhört rädd för att den typen av frågor ska lyftas upp i den Sociala pelaren.
David Lega, som vi intervjuade om assistansfrågan i Sverige tidigare under hösten, anser att det är naivt att tro att resten av EU skulle anpassas till svenska förhållanden.
– I EU skulle frågan förhandlas och vi skulle vara tvungna att kompromissa ihop oss med länder som Ungern och Rumänien, vilket skulle medföra en anpassning till det som kallas en ”anständig medelnivå” där vi var för tretti, fyrtio år sedan. När 27 länder ska jämkas ihop och vi ligger ett halvt sekel före måste vi vara försiktiga.

Skillnaden mellan utopi och pragmatism

Han jämför med tanken på att abortfrågan skulle avgöras på EU-nivå.
– Då skulle vi få anpassa oss till länder som Polen, Ungen och Malta men jag vill ju skydda den abortlagstiftning vi har i Sverige idag.
Han tar också upp politisk instabilitet som en riskfaktor.
– Det är lätt att lyfta upp frågor till europanivå om de råkar tycka som vi idag, men vad gör vi om de inte gör det i morgon? Så det är inte bara att lyfta upp frågor. Vi måste kunna sätta tryck på andra länder utan att riskera våra egna system.
Han kallar skillnaden mellan sitt synsätt och hans kritikers ”skillnaden mellan utopi och pragmatism”.
– Precis som människor har unika behov så måste vi också se att olika länder har olika förutsättningar.

Institutionerna i Nordmakedonien

2019 gjorde David Lega tillsammans med svenska medier, till exempel TV4, ett besök i Nordmakedonien, där han beskriver förhållandena som fruktansvärda. Där lever i stort sätt alla med funktionsnedsättning på institution.
– Det räcker med att man är halt eller har en förlamad arm. Men följdeffekterna av att leva på institution gör funktionsnedsättningarna oerhört mycket större. Det är en följd av att under uppväxten inte få uppleva att någon som ler åt dig, skrattar eller ger dig en kram, säger David Lega.
Han menar att de här personerna behöver mycket mer stöd än vad vi med vår svenska blick kan föreställa oss.
– Jag tror ärligt talat inte att de personerna vi träffade skulle klara ett vanligt liv på grund av brist på vård, omsorg och stimulans. Det behöver vi se och respektera och inte använda våra glasögon.
På besöket fick han också träffa representanter från regeringen.
– Jag sa rent ut att jag inte kommer att rösta för att de ska bli medlemmar i EU när de behandlar sina medborgare på det sättet. Och nu vet vi att de institutionerna kommer att stänga. Så det går att påverka och skapa förändring.

Personlig assistans inte alltid realistiskt

David Lega säger att det i det här sammanhanget är svårt att prata om Europa som en helhet eftersom utvecklingsnivån är så spridd.
– Det är allt från de nordiska länderna, där man lever så nära ett vanligt liv det bara går, till Ungern och Rumänien där man sitter inlåst på institutioner. Länder som Spanien och Portugal ligger någonstans mittemellan. Att då komma och säga till ett land som Rumänien, där människor är inspärrade på institution under vedervärdiga förhållanden, som vi kanske hade på femtitalet, ska ha personlig assistans är inte realistiskt. Där måste vi börja med att kräva att de stänger institutionerna och skapar andra system.

Delar kritiken mot gruppbostäder, men…

David Lega menar att de olika länderna behöver sina egna utvecklingstrappor. Han ser tex gruppbostäder som ett slags mellansteg mellan institutioner och det som är målet, personlig assistans.
– Det finns mellansteg liknande gruppbostäder som vi har i Sverige med frihet och självbestämmande. Jag tycker att alla ska ha personlig assistans men vi måste inse att det inte alltid är möjligt.
I Independent livingrörelsen i Sverige finns en mycket uttalad kritik mot gruppbostäder…
– Jag delar den kritiken, i svensk kontext är det absolut inte värdigt men har du varit inlåst på institution där du inte får lov att ha kläder på dig, där det springer kackerlackor på golvet och du blir duschad en gång i månad med vattenslang behöver man förstå att allt inte går att förändra över en dag. Om vi inte accepterar förbättringar utifrån deras egna förutsättningar kommer det inte att hända något.
Hur kan vi politiskt motverka institutioner i EU:s länder?
– Genom att dra in på bidrag om de inte uppfyller kriterierna för mänskligt värde. Inom EU har vi väldigt många bra klausuler och paragrafer när det gäller mänskliga rättigheter men vi är dåliga på att använda dem.

Viktigt med förebilder

David Lega anser att civilsamhället i form av funktionsrättsrörelsen och framför allt independent livingrörelsen är mycket viktiga i kampen för bättre förhållanden internationellt. Samtidigt tror han att personer som han själv är viktiga som förebilder och att det ökar förståelsen och respekten för personer med funktionsnedsättningar.
– När jag som gravt funktionsnedsatt, med förlamade armar och bara lite rörlighet i benen, tidigare under hösten var EU-parlamentets huvudansvarige för Dawit Isaak-resolutionens förhandling, så är det klart att några i Eritrea höjde på ögonbrynen. Samma sak när jag är utsedd till att vara en av de huvudansvariga för Europas relationer till Iran: det var ca 35 000 personer som hade sett mitt inlägg på Facebook med krav på att Ali Khamenei ska respektera mänskliga rättigheter. Det är klart att det påverkar deras syn på funktionshinder. Eller när en person åker slalom i rullstol eller jobbar på bank eller är mamma är det klart att det ändrar bilden. Vi ska inte under underskatta den resan många länder behöver göra.

Hur ser man på svenska modellen?

När assistansen kommer på tal i Sverige tas oftast kostnaderna upp. Assistanskoll frågar David Lega hur ser man på Sverige i Europa? - som förebild eller som ett argument mot personlig assistans på grund av ”de höga kostnaderna”.
– Jag tror att man, som i Sverige, kan hitta både personer som säger att det är för dyrt och personer som menar att det är det absolut rätta. Precis som i andra frågor skrämmer kostnadsutvecklingen några medan den självständighet och livskvalitet den personliga assistansen ger motiverar andra att kämpa för den.
David Lega tar återigen upp behovet av förebilder och att den svenska modellen speglas i honom själv när han arbetar som EU-parlamentariker.
– När jag kommer till länder som Etiopien och Makedonien har de aldrig sett en person med funktionsnedsättning som klarar sig, deltar i ett samtal eller kan betyda något för någon annan. Hur ska man då kunna motivera politiska beslut när man själv inte tror att det ens är möjligt? De ligger femti sexti år efter oss. Vi måste hela tiden ställa krav på förbättringar men de ska få ta ett steg i taget, säger David Lega.

David Lega intervjuades av Erik Tillander 2020-12-19

Skicka sidan till: