David Lega, EU-parlamentariker, (Kd) – ”Sparkravet på Försäkringskassan är grunden till problemet”

Regleringsbrevet till Försäkringskassan om att bryta timutvecklingen 2016 ligger bakom försämringarna i personlig assistans anser David Lega. Han kan se en poäng med minuträknande men bara om sparkraven inom assistansen försvinner. Och Liberalerna måste upp till bevis nu, säger han.
– Om de sviker LSS så har de inget i riksdagen att göra.

David Lega, Kd, i blå kostymDavid Lega, (Kd), skyller det mesta av de problem som finns i personlig assistans i Sverige idag på förra och sittande (S)- och (Mp)-regeringar. Orsaken är framför allt förra regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan. Han pekar på siffror som han säger visar att antalet assistansberättigade ökade fram till 2009 för att sedan ”ligga plant” fram till 2016.
– 2016 sjönk antalet nybeviljande från knappt hälften ner till 18 %. Det var i samband med regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016 med kravet att minska timmarna. De skyller på utredningen och på domar men har man gett ansvariga myndigheter ett krav på att antalet timmar ska minskas så måste man stå för det.
Och du tänker att det inte spelar någon roll att de senare, efter kritiken, ändrade formuleringarna i regleringsbrevet?
– Situationen har ju inte förändrats. Försäkringskassan har fortsatt att göra en enormt restriktiv tolkning. Regeringen kan inte bara ta tillbaka utan att i så fall ge nya instruktioner och det har man inte gjort.

Vill se handling

I funktionsrättsrörelsen ser man trots allt viss positiva tecken, till exempel den pågående utredningen om stärkt assistans.
Är inte det något som ger vissa förhoppningar?
– Mitt problem är att det måste till beslut. De har stått och stampat så länge med alla de här frågorna och pratat och pratat om vad som ska ändrats men det händer ingenting. Frysningarna av tvåårsomprövningarna är jättebra för de som inte omprövas men alla som får en förändring i sitt liv måste fortfarande omprövas. Jag vet personer som inte våga flytta ihop, byta kommun eller ta ett annat jobb av rädsla att bli av med sin assistans. Så att slå sig för bröstet för att man har stoppat omprövningarna för de som inte har skäl att omprövas gör jag inte vågen för.

Debatt om förstatligande med Bengt Eliasson

David Lega, som är parlamentsledamot i EU, har de senaste veckorna varit aktuell med en debatt på hemmaplan med Bengt Eliasson, talesperson i funktionshinderfrågor för Liberalerna, (L), i Expressen. Kristdemokraterna har tillsammans med (M) och (V) krävt ett förstatligande av assistansen. David Lega ser det som ett stort steg framåt.
– Nu hänger det bara på om liberalerna står upp för sin egen politik eller om de sätter sig i knäet på (S) eller (C). Om de sviker LSS så har de inget i riksdagen att göra. Nu måste de antingen stå för sin egen reform som Bengt Westerberg faktiskt startade eller svika den och därmed svika samhällets allra mest utsatta.

Funktionsrättsrörelsen vill vänta med förstatligandet

Men frågan om förstatligande är komplicerad och i funktionsrättsrörelsen är man kritisk till att genomföra ett förstatligande före man säkrat rätten till assistans. De menar att genom ett förstatligande just nu kan leda till att ännu fler förlorar sin assistans. Men rörelsen får inte medhåll av David Lega.
Jag tror att om man börjar med förstatligande, vilket vi har majoritet för, kommer tjugo-timmarsgränsen blir mindre viktig. Idag avgör den helt om man hamnar på statlig eller kommunal nivå. Felet är att Försäkringskassan har sparkrav på alla nivåer för för att minska antalet timmar i den statliga assistansen.
Det handlar ju också om prejudicerande domar i högsta förvaltningsdomstolen…
– Det är regeringen som har startat detta med sitt regleringsbrev, vilket skapat tolkningen som sedan förankrats i domar.

Poänger med minuträknande

David Lega anser, av jämlikhetsskäl, att det finns poänger med minuträkning. Detta för att man ska försäkra att alla blir bedömda på ett liknande sätt.
– Men minuträknandet i kombination med sparkrav är förödande. Ett hårt sparkrav från regeringen tillsammans med att handläggaren vet att om personen de bedömer hamnar under tjugo timmar ger noll i kostnad. Det är ingen slump många hamnat på 19.6 eller 19,8 timmar...
I samband med det tar han också upp handläggarnas situation.
– Som det ser ut idag är det en orimlig press på handläggarnivå. Det är inte sjyst mot alla dem som vill göra ett bra jobb. De mest erfarna handläggarna har lämnat på grund av pressen.

Regeringen låter oskyldiga drabbas

Just nu pågår även en ny fuskdebatt, som kommit igång apropå en rapport från Nuc, Nationellt underrättelsecentrum, som talar om en mycket utbredd kriminalitet inom personlig assistans. Åklagaren Björn Rosenlöf har i en debattartikel hävdat att minst hälften av utbetald assistansersättning är fusk och Anna Dahlberg, krönikör på Expressen, anser att det borde innebära att man kraftigt skär ner på assistansen. Även i det här fallet lägger David Lega skulden på regeringen.
– Det är klart att fusket måste bort, det vill alla utom de som håller på med det. Men det som upprör mig är när regeringen rättfärdigar nedskärningar på den personliga assistansen med hänvisning till att brottsligheten måste bort utan att säkerställa att oskyldiga inte drabbas. Det måste gå att straffa brottslingar utan att straffa de oskyldiga och så är det inte idag.

Hyllar ”alliansen” på 90-talet

David Lega talar mycket varmt om LSS. Han kallar den ”en världsunik fantastisk reform”.
– Den möjliggör att personer som mig, som i andra länder skulle legat fastkedjade i en stålsäng på en institution, kan leva ett värdigt liv och till exempel bli förälder som jag ska bli om några veckor.
David Lega menar att det han kallar ”alliansen” - Carl Bildt-regeringen på 90-talet -helt och hållet ligger bakom detta.
– Det hade aldrig gått utan det arbetet som alliansen gjorde på 90-talet. Där såg man människors kraft. När de fyra partierna slöt upp bakom Bengt Westerberg och skapade det systemet gjorde de att personer som jag fick en chans.

Återupprätta assistansen i Sverige

Men på längre sikt vill David Lega inte bara återupprätta och skydda assistansen utan också utveckla den. Ett viktigt steg skulle vara att ge möjlighet att vara en aktiv förälder. En annan gäller rätten till arbete.
– Vi ställer krav på alla i vårt samhälle att vara med och bidra och det är väldigt uppseendeväckande att den enda gruppen som över huvud inte finns förväntningar på är personer med funktionsnedsättning. Då menar jag självklart inte att alla ska arbeta men att alla ska kunna hjälpa till och bidra efter sin förmåga.
Många kritiker skulle hävda att det skulle kosta statskassan mer pengar…
– Därför är det så viktigt att man inte räknar den här budgetposten separerad från alla andra utan att man vågar se helhetskostnaden. Det är ett faktum att personer som har assistans alltid kommer att kosta mycket pengar men på olika poster, som förtidspension, bidrag, sjukvårdskostnader, sjukgymnastik, färdtjänst... Med assistansen sparar vi på andra konton.
Vad säger du om att göra FN-konventionen till svensk lag?
– Jag tycker absolut att vi har ska följa den men innan vi gör den till lag måste vi se hur det går att inkorporera barnkonventionen som nyligen gjorts. Jag vill inte att vi gör samma misstag fler gånger. Vi behöver ha lite tålamod, säger David Lega.

David Lega intervjuades av Erik Tillander 2020-10-21

Skicka sidan till: