Lettland - "Vi vill få hjälp att starta assistansprojekt"

Personlig assistans finns inte tillgängligt i Lettland, idag är alternativet hjälp av anhöriga eller vistelse på vårdhem. Dace Rodzina som företräder APEIRONS vill dock förändra situationen genom att påverka lagstiftningen och starta projekt tillsammans med organisationer från andra länder.

Om förhållandena i Lettland

Foto: Dace Rodzina

Dace Rodzina, 39 år, bor i Lettlands huvudstad Riga och har arbetat tre år som Project manager för organisationen APEIRONS (people with disabilities and their friends), en organisation som bland annat arbetar för införande av personlig assistans i Lettland. Dace Rodzina deltar i den svenska independentlivingrörelsens 25-årsjubileum för att lära mer om personlig assistans och för att träffa personer från andra länder och höra vad som uppnåtts.
- Vi behöver lära av era exempel. Vi kämpar fortfarande för att få tjänster av personlig assistans. Eftersom det inte finns i Lettland idag är familjen tvungen att hitta en lösning.
Vad erbjuder samhället?
- Det finns vårdhem för äldre människor. Där hamnar du om du har en större funktionsnedsättning, men inte har en familj som kan hjälpa till.
Dace Rodzina har inte själv varit på något sådant vårdhem men hennes vänner vittnar om förhållandena.
- Du har inga pengar, hela din pension tas till att betala för vistelsen. Du saknar möjligheter att leva ett normalt liv med arbete och studier.
Dace Rodzinas far Imants Rodzina är med som hennes assistent på konferensen, det är hela tiden föräldrarna som hjälper henne berättar hon.
- Ja, och eftersom de är 77 år gamla så kommer de inte att orka så länge till.

Vårdbidrag infördes nyåret 2008

Alla personer med funktionsnedsättningar har en pension som varierar efter hur mycket personen arbetat, den lägsta pensionen för personer med funktionsnedsättningar är 80 Lat berättar Dace Rodzina. Hennes pension är 160 Lat eftersom hon arbetat och betalat sociala avgifter. Sedan 1 januari 2008 ges också ett vårdbidrag på ca 100 Lat per månad till personer med funktionsnedsättningar. Vårdbidraget kan betalas till en person man har som assistent, men oftast fungerar det som ett bidrag till familjen säger Dace Rodzina som inte känner till exakt vad som krävs för att få vårdbidraget.
- Alla som sitter i rullstol har det i alla fall och det är samma summa för alla. Det blir alltså svårare ju större funktionsnedsättning du har, om den är liten kan du kanske i bästa fall köpa den hjälp du behöver.
Hur långt räcker pengarna om du betalar till en assistent?
- Minimilönen i Lettland är 160 Lat per månad, då kan du räkna ut hur långt det räcker.
Det är inte vanligt att personer anställs som assistenter via vårdbidraget, de flesta vet inte vad personlig assistans innebär, berättar Dace Rodzina.
- När vår organisation hade en konferens om personlig assistans var det första gången som personer från parlamentet, sociala myndigheter informerades om hur det fungerar.

Möjlighet till personlig assistans nödvändigt för ett självständigt liv

Dace Rodzina skulle vilja att personlig assistans ges för ett visst antal timmar efter det behov personen har, och att personer med stora funktionsnedsättningar kan få dygnetruntassistans.
- Om jag ska kunna flytta hemifrån och leva ett självständigt liv behöver jag assistans dygnet runt, annars blir alternativet vistelse på ett vårdhem.
Det har dock skett andra förändringar de senaste åren berättar Dace Rodzina, nu kan man se människor i rullstol på gatorna, innan dess var de personerna hemma hos sina familjer.
- Samhället har börjat erbjuda hjälp med hissar så att människor kan komma ut, men det beror på var du bor. I städerna kan du få den här hjälpen, men ute på landsbygden är kommunerna fattigare och kan inte ge någon hjälp.

Lagstiftning om personlig assistans på gång men framtiden är osäker

En ny lag om som ska införa personlig assistans förbereds i parlamentet och regeringen säger att den kanske ska kunna införas 2011. Dace Rodzina tror dock inte att den kommer att bli bra eftersom diskussionen mest handlar om hur funktionsnedsättningar ser ut och ska identifieras.
- De talar om personlig assistans men omfattningen i antal timmar är mycket oklar. Lagförslaget är mycket kontroversiellt, nyligen förkastades ett lagförslag som inte specificerade regeringens ansvar på ett tydligt sätt.
Alla partier säger ungefär likadant enligt Dace Rodzina, det styrande partiet har aldrig pengar och oppositionen säger att de stöder olika reformer men när de kommer till makten sviker de ofta sina löften. I dagsläget har även den finansiella krisen gjort situationen mycket osäker, lönerna i samhället sänks tillsammans med alla typer av statliga utgifter.- Den generella känslan är rädsla för framtiden, det talas om att staten närmar sig konkurs, regeringen arbetar med en räddningsplan och att få lån från IMF, Internationella valutafonden.

Dace Rodzina och APEIRONS arbetar dock vidare.

- Vi talar om personlig assistans, vad det innebär och försöker påverka politikerna.
APEIRONS är också aktiv i nätverket för independentliving och en viktig sak för Dace Rodzina är att få hjälp att starta assistansprojekt i Lettland. Det är en av anledningarna att hon deltar i den svenska independentlivingrörelsens 25-årsjubileum.
- Jag vill hitta samarbetspartners för att kunna starta projekt med personlig assistans i Lettland, så att vi har något att visa upp för våra politiker och därigenom skynda på utvecklingen, säger Dace Rodzina.

Dace Rodzina intervjuades av Kenneth Westberg 2008-11-28

Vidare läsning

Hemsida APEIRONS (People with disabilities and their friends)Skicka sidan till: