Yariv Trabelsi, Israel - "Assistenterna oftast gästarbetare"

Yariv Trabelsi kom till Sverige för drygt ett år sedan. I Israel är de flesta assistenter gästarbetare från andra länder och han säger att man nästan måste ha jobb för att kunna ha assistans där. De "stora sakerna" tror han är bättre i Sverige men när det gäller "de små sakerna", det vill säga handikappanpassningen i den fysiska miljön tycker han att de kommit längre i Israel.
- Här i Stockholm är jag alltid orolig så fort jag ska åka någonstans, för jag vet inte om det är möjligt med rullstol.

Yariv TrabelsiYariv Trabelsi kom till Sverige i augusti 2012 och har idag assistans via Israel. Han arbetar som dataingenjör på Skype i Stockholm. Generellt tror han att det är lättare att leva som person med funktionsnedsättning i Sverige än i Israel och då framhåller han först och främst assistansen, färdtjänsten och utbyggnaden av kollektivtrafiken som avgörande faktorer.
- Här finns förutsättningar att leva det liv man vill. I israel är det hårt om man inte har ett jobb och tjänar mycket pengar. Har man assistent så måste man ibland betala ur egen ficka.

De "små sakerna" sämre i Sverige

Men när det gäller de "små sakerna" är det bättre i Israel menar han, eftersom de har kommit längre med att handikappanpassa och öka tillgängligheten än vad man har gjort i Sverige. Och han säger att det gäller både när det handlar om att bygga nytt och att renovera och bygga om, åtminstone i offentliga byggnader.
- På flygplatsen i Tel Aviv kan jag åka med min rullstol direkt fram till flygplanet. Här, på Arlanda måste jag byta rullstol redan vid incheckningen och allt är över huvud taget mycket krångligare och mer besvärligt.
Här känner han sig orolig varje gång han ska åka någonstans, om det ska gå att ta sig fram med rullstolen och han säger att det till exempel i varenda affär i city finns ett litet trappsteg som gör att han inte kan komma in och så är det inte i Israel. Han berättar även om ett besök på Gröna Lund med sin son.
- Det var trappor till varenda restaurang. Ett sådant ställe borde ju vara tillgängligt för alla.

Väntar på beslut från Försäkringskassan

Yariv Trabelsi har med sig en assistent från Israel, Roger, som bor med honom här. Han säger också att han har problem med den svenska byråkratin men erkänner samtidigt att det kan bero på att han inte van vi den. Han väntar just nu på ett beslut från Försäkringskassan.
- Jag sökte personlig assistans hos kommunen men det tog sex månader att få ett beslut. Jag beviljades nio timmar per dag men det räcker inte för mig. Så jag sökte vidare hos Försäkringskassan och väntar fortfarande på besked från dem. Om jag får ett annat beslut från Försäkringskassan kan jag ta hit min andra assistent som är kvar i Israel.

Demonstration ledde till förbättringar

En stor demonstration i slutet på nittiotalet förändrade villkoren för personer med funktionsnedsättning i Israel på en rad olika sätt.
- Några startade en organisation och satte sig utanför premiärministerns kontor i två månader. Annars finns det konflikter mellan de som har större och de som har mindre funktionsnedsättningar i Israel, det här var det enda tillfället då alla fraktioner varit enade och gått samman. Demonstrationerna fick uppmärksamhet i medierna, tidningarna skrev positivt och de fick folkets stöd vilket så småningom ledde fram till en rad förbättringar.

Assistans i Israel

Personlig assistans har funnits sedan 80-talet i israel men villkoren förbättrades efter demonstrationerna. Den är dock organiserat på ett annat sätt än i Sverige. I Israel finns kategorier som definieras i procent för hur mycket hjälp man behöver.
- 50 procents behov motsvarar två - tre timmar assistans per dag som du får pengar per timme för. En person som har 100 procent är någon som kanske kan klä sig lite grann men är bunden till en rullstol och kanske behöver hjälp i duschen. Sedan finns även 150 procents behov vilket betyder att man inte kan göra någonting och behöver en assistent hela tiden.
Hur många timmar får du?
- Jag får beviljat arbetstillstånd för två assistenter, en arbetar heltid och den andra 50 procent. Men begreppet heltid i Israel är annorlunda än i Sverige. I mitt fall är det en person som bor hos mig och som förutom lön också får mat och bostad betald. Personen arbetar 24 timmar om dygnet med undantag av 36 timmars ledighet per vecka.
Kan man ha ett företag som arbetsgivare för sina assistenter i eller måste man hantera allt själv?
- I Israel har man kontakt med ett företag, men man betalar assistenten direkt med pengarna man får i assistansersättning. Företaget är bara till för registreringsprocessen, för att se till att kontraktet är i sin ordning. Och för att ha koll på att processerna mellan mig och den anställde är okej.

Mest gästarbetare

De flesta assistenter i Israel är gästarbetare från andra länder. Det händer att det är en person från Israel men det är inte vanligt, säger Yariv Trabelsi.
- Det speciella arbetstillståndet jag har för två personer gäller för att anställa personer från till exempel Filippinerna.
Får du pengarna från Israeliska staten eller en kommun i Israel?
- Det är staten som betalar, ungefär som Försäkringskassan i Sverige. Jag får betalt i pengar baserat på de timmar som ingår i de 150 procent som min funktionsnedsättning bedömts till.
Kan du använda pengarna till annat än löner?
- Det täcker som bäst den minimilön man ska betala, det räcker inte till resor eller liknande för assistenterna, det får jag betala för själv. För en assistent måste jag betala en minimilön på motsvarande 6 500 kronor per månad, från staten får jag totalt cirka 7 000 konor, så det räcker inte till den andra assistentens lön. Så ersättningen för 100 procent funktionsnedsättning är cirka 5 000 konor.

Bilstöd

Ett andra stöd som personer med funktionsnedsättningar kan få i Israel är ekonomiska lättnader att köpa och att ha bil, vilket har stor betydelse då det inte finns färdtjänst eller utbyggt kollektivtrafik. Stödet hade funnits tidigare men även det förändrades till det bättre som ett resultat av demonstrationerna på 90-talet.
- Utan bil är det svårt att ta sig någonstans över huvud taget, och före demonstrationerna fick man för det första inte bidraget om man inte arbetade, för det andra var villkoren för stödet mycket sämre.
En person med funktionsnedsättning behöver inte betala skatt på själva inköpet av bilen vilket reducerar priset till hälften. De får också ett lån med fördelaktig ränta av staten för att köpa den första bilen. När bilen säljs kan pengarna användas till nästa bilköp. Man får dessutom 95 procent av ombyggnaden eller handikappanpassningen betald av staten.
- Jag behöver en bil med joystick och en sådan ombyggnad kostar 550 000 kronor, och då blir fem procent ganska mycket. Men ibland betalar ombyggnadsföretaget det för att få dig som kund. Man får också en månatlig summa för bilutgifter som bensin, reparationer och liknande.

Månatlig ersättning för arbetslösa

Ytterligare ett resultat av demonstrationerna är attdet betalas ut en månatlig ersättning till person med funktionsnedsättning som är arbetslösa. Och de som har arbete slipper att betala inkomstskatt. I Israel får också personer med funktionsnedsättning en lägenhet med låg hyra, ungefär 800 kronor i månaden.
- Man får tillstånd att köpa en lägenhet som staten betalar och bygger om. Sedan kan man bo där hur länge man vill. Vartannat år kan man köpa loss den från staten för tio procent av priset.
Finns det institutioner i Israel för personer med funktionsnedsättning?
- Det finns några, jag bodde på en som tonåring, de som bor där idag är mest personer som behöver andningshjälp och personer som valt att inte söka assistans eftersom pengarna inte räcker till.

Ingen enad front

Det finns independentlivingorganisationer i Israel men Yariv Trabelsi säger att det inte är så mycket aktivitet som i Sverige och att det mer handlar om att man träffas och umgås socialt.
- De arbetar för att vi ska mer ersättning så att man kan betala all lön till assistenterna och få medel till omkostnader, men problemet är, som sagt, att de finns konflikter mellan de som har större och de som har mindre funktionsnedsättningar. De kommer inte överens om hur mycket stöd respektive grupp bör ha.
Finns det politiska partier som stödjer Independent living eller personlig assistans?
- Jag har inte hört att de tar ställning varken för eller emot. Vissa, som vänsterpartiet Meretz, är dock mer positiva till tillgänglighet och att ge mer stöd. Ett annat, ett nytt parti, har en person med funktionsnedsättning på sin lista, vilket är positivt. Hur mycket stöd som ges handlar mer om vem som för tillfället leder "Ministry of Welfare", motsvarande Försäkringskassan.

Text: Kenneth Westberg och Erik Tillander, 2013-07-09


Skicka sidan till: