Schweiz kommer att införa rikstäckande assistansersättning

Texten är översatt från tyska. Ursprungstext: Martin Ladstätter 2011-09-08 BIZEPZ INFO "Schweiz wird lendesweit Assistenzbeitrag einfüren"

Schweiz står inför ett genombrott. Från januari 2012 kommer det att erbjudas rikstäckande direkta betalningar för personlig assistans. Under de kommande åren väntas 3000 funktionshindrade personer få assistansersättning.

Nu är det klart. I den första uppsättningen av åtgärder vid den 6:e IV-revideringen röstade det federala parlamentet ja. Därmed är det "så gott som fixat", säger Katharina Kanka, från FAssiS(Fachstelle Assistenz Scweiz) i en BIZEPS intervju, och tillägger: "Lagen är beslutad, förbundsrådet måste bara fastställa förordningen till 2012-01-01. "Sedan finns det assistansersättning över hela Schweiz. Detta firas nu av aktivisterna.

Festival den 14 september

Den 14 september 2011 firar aktivisterna i Berner Kocherpark den stora framgången. (Arrangörer: FAssiS(Fachstelle Assistenz Scweiz), ZSL Centrum för Independent Living och CAP-CONTACT) Platsen har historisk betydelse. "Det var ett protestläger här 1997, mot påtvingad flyttning till vårdhem, vilket orsakade uppståndelse i hela landet ", minns Katarina Kanka. "Sedan dess har vi som är berörda engagerat oss för att få en assistansersättning för att kunna bo och arbeta utanför institutioner genom att anställa våra egna personliga assistenter", säger Kanka, som förklarar: "Tack vare partiöverskridande stöd av välkända parlamentsledamöter i det federala parlamentet och det goda samarbetet med den ansvariga myndigheten för socialförsäkring, kommer assistansmodellen att genomföras över hela landet 2012. Det vill vi fira tillsammans!"

Vad har uppnåtts?

"Assistansersättning införs för personer med funktionshinder som behöver hjälp med dagliga sysslor och som inte bor på vårdhem. De själva eller deras juridiska ombud får därmed anställa personliga assistenter", förklarar Kanka i en BIZEPS intervju.

Några fler punkter återstår att förhandla. "I Förbundsrådet förordning fastställs villkoren för minderåriga och vuxna med nedsatt kapacitet som också har rätt till assistansersättning", sade Kanka och räknar upp tre tänkbara kriterier, av vilka minst ett måste uppfyllas "Integration i skola/yrkesliv(dvs. gå i vanlig skola eller arbeta på den öppna arbetsmarknaden), bo i ett eget hushåll (alltså inte för evigt med sina föräldrar), ett stort hjälpbehov (avlastning av släktingar). "

Vad kostar regleringen och hur många människor berör det?

Förslaget är kostnadsneutralt, visar ordföranden i Fassis, "eftersom pengar kommer att sparas på annat håll - särskilt för vårdhem." Man räknar för närvarande med en budget på 50 miljoner schweizerfranc. "Stödet kommer att betalas ut som ett tillägg till befintliga förmåner, som handikappbidrag eller vård-/omsorgsbidrag från traditionella leverantörer", förklarar Kanka.

I Schweiz får för närvarande "37 000 människor ett handikappbidrag som därför har en teoretisk rätt till assistansersättning." Av dessa bor 17 000 vuxna i en privat lägenhet och man räknar för närvarande räknar att 10 % av dessa eller runt 1 000 personer är lämpliga för pilotprojektet och kommer att vilja ha assistansersättning och den tillhörande arbetsgivarmodellen. "Efterfrågan kommer sannolikt att öka under de närmaste åren, antagligen till 3000", tror hon.

På frågan, när hon förstod, att assistansersättningen ska komma, sade hon avslutningsvis: "För 3 år sedan, när utvärderingen av pilotprojektet kom och Förbundsrådet gav den federala myndighet som ansvarar uppdraget att, inom ett mer omfattande budgetarbete, arbeta fram ett förslag för införande av assistansersättning."

Texten är översatt från tyska

Ursprungstext: Martin Ladstätter 2011-09-08
BIZEPZ INFO "Schweiz wird lendesweit Assistenzbeitrag einfüren"


Skicka sidan till: