Flandern, Belgien - Lång kö för personlig assistans

I Flandern i Belgien väntar 4 000 personer på att få assistans, berättar Viviane Sorée, ordförande i Bol Budiv.

Viviane Sorée är ordförande i organisationen Bol Budiv som hjälper personer som har assistans. De ger råd och stöd till 1 350 personer med funktionsnedsättning som bor i Flandern. Bol Buiv är ett projekt på två år och finansieras av statliga medel.
- Vi har goda förhoppningar om att kunna fortsätta sin verksamhet efter projektets slut.

Första kvinnan i Flandern som krävde assistans

Det finns en lag sedan år 2000 i Flandern som säger att man har rätt till tjänsten men det skiljer sig mycket beroende på i vilken del man bor. Det vanligaste är att de som kräver sina rättigheter är de som får assistans, säger Viviane Sorée.
- Jag var den första kvinnan i Flandern som krävde assistans och det var 1993. Sju år senare kom en lag, tack vare mina och andras påstötningar.

Fokus på livskvalitet inte på pengar

Ofta lyfts de höga kostnaderna för assistans fram av politiker och tjänstemän, anser Viviane Sorée. De påstår att det är mycket dyrare än vad det i verkligheten är.
- De behöver förstå att det är långt viktigare att uppmärksamma nivån på livskvaliteten för människor med funktionsnedsättning än nivån på kostnaderna.

PGB - en ny form av stöd

Tidigare har personer med funktionsnedsättning i Flandern kunnat bo på institution eller fått medel för att kunna ha personlig assistans. Nu provar de en ny variant som kallas PGB, Person gebonden budget, vilket kan översättas med "personknuten budget" ett kontantstöd som går till individen och som avser inköp av tjänster som personen själv väljer.
- PGB innebär att man kan välja att använda bidraget för personlig assistans eller köpa tjänster från institutionerna, säger Vivian Sorée.
De som väljer att köpa tjänster från institutionerna får mer än dubbelt så mycket pengar än de som väljer att använda pengarna till personlig assistans. Trots det väljer de flesta det senare alternativet eftersom det innebär större valfrihet.

Kartläggning av människor med funktionsnedsättningars levnadsvillkor

FN:s konvention är ett viktigt redskap i arbetet för jämlikhet och delaktighet, anser Viviane Sorée.
- I konventionen lyfts vikten av kartläggning fram. Ett av problemen överallt är att vi inte vet hur levnadsvillkoren ser ut för människor med funktionsnedsättning. Vi behöver börja med att inventera olika områden för att få en uppfattning om hur situationen ser ut. Därefter kan arbetet starta.

Tillgängligheten i Belgien

Viviane Sorée bor i en liten by nära Ghent i Flandern. Hon anser att tillgängligheten där har blivit mycket bättre den senaste tiden. (Ghent kan vara värt ett besök för staden har blivit utsedd till den tredje vackraste staden i världen.)
- När det gäller tillgänglighet behövs det en strängare lagstiftning. Politiker tar inte det på allvar för de anser att det är mycket dyrare att bygga tillgängligt, säger Vivane Sorée.

Framtidsutsikter

- Jag är glad att höra här på STIL:s konferens att rörelsen växer och blir större. För att den ska fortsätta att expandera krävs det ekonomiska resurser. IL behöver ha en dialog med politiker och få mer medel för sin verksamhet.
Vivian Sorée menar att IL inte ska överge sina principer.
- Den sista talaren på konferensens första dag pratade om att alla rörelser blir en del av mainstream organisationer efter ett tag. De slutar vara aktivister. Vi behöver fortsätta vara aktivister länge till. Vi har inte uppnått jämlikhet än och det kommer att dröja ett bra tag tills vi gör det.

Viviane Sorée intervjuades av Malin Bernt 2008-11-28

Vidare läsning

Hemsida Bol-budiv


Skicka sidan till: