Svenska EU-parlamentariker uppmanar till mer personlig assistans i Europa

i artikeln Avveckla Europas inhumana institutioner I Göteborgsposten uppmanas Europas länder att ersätta institutioner för personer med funktionsnedsättning med personlig assistans och hjälpmedel.

EU-parlamentarikerna säger att minst 1,2 miljoner människor lever i institutioner i EU och Turkiet, vilket de anser strider mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

EU-parlamentarikerna hävdar att artikel 19 i FN-konventionen säger att människor ska kunna leva som andra i samhället, med samma valmöjligheter när det gäller var man ska bo, och med vem. Det stöd man behöver i vardagen ska ges i samhället i form av personlig assistans och tillgång till hjälpmedel och ska motverka isolering och segregering.

EU- parlamentarikerna kommer från Centern, Folkpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna

Artikel i Göteborgsposten: Avveckla Europas inhumana institutioner


Skicka sidan till: