Nyhetsbrev 2009-04-15


I detta Nyhetsbrev uttalar sig Lars U Granberg och Socialstyrelsen om slutbetänkandet. Samtidigt tittar vi närmare på vilka som kan komma att förlora sin assistans om förslagen i LSS-kommitténs slutbetänkande blir verklighet. Detta gäller personer som inte når upp till 20 timmar grundläggande behov, personer som enbart har grundläggande behov samt de som har sin assistans främst via det femte grundläggande behovet "ingående kunskap".

Lars U Granberg om slutbetänkandet

Den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" är för osäker och bör slopas, enligt Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet.
Samtidigt varnar han för att regeringen kan komma att lägga en proposition med långt större besparingar än i slutbetänkandet, och eventuellt slopa rätten att behålla assistansen efter fyllda 65.

Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"
Citat från artikeln

"Politikerna har inte kompetensen att röra personkretsarna, det kräver ytterligare utredning. Om de vill få in ytterligare 3-4 miljarder kommer de att gå på åldersgränsen.
Att assistansberättigade inte skulle få behålla assistansen efter 65 års ålder?
- Ja, det är det enda som ger tillräckligt mycket pengar"

"Borde det vara en lägre gräns än 20 timmar för att få assistans?
- Ja Socialstyrelsen har i rapporten, Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, tydligt visat att assistans är mer kostnadseffektivt än hemtjänst. Vi bör gå på deras analys och sänka insteget till assistans"

"jag förstår inte var problemet ligger i att byta till en tolvmånadersperiod. Egna arbetsgivare skulle kunna ha mer framförhållning inför olika sorters utgifter. En tolvmånadersperiod gäller ju i praktiken för företag och kooperativ som bedriver näringsverksamhet, så det är också en fråga om lika villkor mellan assistansformer"

Mindre än 20 timmar grundläggande behov föreslås utesluta assistans

Tillbaka till hemtjänsten Artikelserie om den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" (Stiletten nr 1 2009) Assistansberättigade, ledamöter i LSS-kommittén samt företrädare för Kommunal och DHR intervjuas.

Hans Eriksson, anhörig - "Osäkerheten är traumatisk för assistansberättigade och deras anhöriga"
Citat från artikeln

"Vi undrar vad som kommer att hända när den nya lagstiftningen kommer 2010. Vår osäkerhet är mycket stor, liksom många andra personer med funktionsnedsättning"

"Eftersom min dotter har 21 timmars grundläggande behov per vecka, främst för kommunikation, ligger hon strax över gränsen på 20 timmar"

Enbart grundläggande behov föreslås utesluta assistans

Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "En sjättedel av de assistansberättigade måste flytta till gruppboenden"
Citat från artikeln

"Vilka typer av funktionsnedsättningar berör detta, som du ser det?
- Personer som blir sämre i en progredierande sjukdom, exempelvis MS, ALS, en demenssjukdom som börjat tidigt eller efter en eller flera strokes"

"förlorar vi finansieringen via assistansersättningen så ser jag inte att vi kan tillfredsställa omsorgsbehovet i det egna boendet"

Föreningen JAG, Cecilia Blanck - "Det har uppstått en mytbildning om att medvetslösa får assistans"
Citat från artikeln

"Resultatet blir att vissa människor anses sakna förmågan att ha ett aktivt liv. Det skulle jag inte vilja säga om någon levande människa"

"Att ta ifrån assistansen från de människorna innebär troligen att de flyttas till institutionsboende. Dessutom är så oklart skrivet i slutbetänkandet och så många olika siffror att det kan handla om en mängd olika personer"

"Vi kommer tillbaka till diskussionen om man har glädje av assistans, som jag trodde vi lämnat bakom oss"

Linnea Darell, LSS-kommittén - "Vi avsåg personer som inte är medvetna om sin omgivning"
Citat från artikeln

"När jag ser konsekvenserna av vad vi ansåg vara en mycket marginell fråga, kan jag önska att vi avstått från den här diskussionen"

"Om förslaget ger de konsekvenser som Sandvikens kommun redovisat bör socialdepartementet förkasta förslaget. De måste i vilket fall som helst vara otroligt tydliga med skrivningarna i lagen, tydligare än vad vi uppenbarligen lyckades vara i slutbetänkandet"

Det femte grundläggande behovet "ingående kunskap" tas bort

Cecilia Blanck, Föreningen JAG - Det grundläggande behovet "ingående kunskap" behövs för att undvika tvångsåtgärder
Citat från artikeln

"Det har talats om att det finns "små psykavdelningar kring enskilda assistansberättigade". Det är en liten minoritet som har ett stöd som innebär tvångsåtgärder"

"Det finns de som kan stoppa maten i munnen men som inte gör det om inte rätt person finns i närheten. De behöver någon som motiverar, ger struktur i tillvaron"

Socialstyrelsen om slutbetänkandet

Socialstyrelsen - "Den som beviljats en LSS-insats bör få behålla den även om lagstiftningen förändras"
Citat från artikeln

"Har du rättat in ditt liv och boende efter ett positivt myndighetsbeslut är det rimligt att du får ha kvar det stödet tills du själv ansöker om något annat eller om livet förändras"

"Hur många timmar grundläggande behov bör ge assistans?
- Det är svårt att svara på, det kanske inte ska vara någon gräns alls. Om det ska finnas en gräns bör den i vart fall motiveras mer utförligt"

"att en person som är 64 ska ha annat stöd än den som är 66 när båda har allt annat lika är problematiskt. Detta bör utredas vidare innan en ny åldersgräns införs.
Bör det fortsatt vara en åldersgräns för nybeviljande av personlig assistans?
- Jag kan tycka det finns skäl att göra en djupare analys även där"

"Det behovsbedömningsinstrument som just nu utvecklas av Socialstyrelsen och Försäkringskassan är ett beslutsstöd som syftar till en mer enhetlig, förutsägbar och rättssäker bedömning, Det går inte att säga att ett sådant instrument kommer att leda till att färre assistanstimmar beviljas"

Tidigare intervjuer om remissvar till slutbetänkandet

Assistansens omfattning ifrågasatt sedan starten

Rättigheten som blev för dyr Artikelserie om LSS-reformens utveckling sedan 1994 (Stiletten nr 3 2008). Assistansberättigade, Ledamöter i LSS-kommittén samt Bengt Westerberg intervjuas.

Kommande artiklar

En artikelserie om hur Arbetsmiljölagen tillämpas inom personlig assistans med artiklar bland annat om assistenternas arbetsuppgifter och den tillsyn av personlig assistans Arbetsmiljöverket just avslutat.

Jämför och välj bland 143 assistansanordnare

Hittills har 143 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 4175 kunder, vilket är 27,3 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 55,6 procent av alla somanlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror jan 2009)

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2212 e-postadresser varav ca 284 är assistansanordnare och 740 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,
adolf.ratzka@independentliving.org

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,
algren.morgan@independentliving.org

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,
kenneth.westberg@independentliving.org


Skicka sidan till: