Cecilia Blanck, Föreningen JAG - Det grundläggande behovet "ingående kunskap" behövs för att undvika tvångsåtgärder

Assistans som innebär tvångsåtgärder är inte acceptabelt, men att ta bort det femte grundläggande behovet "ingående kunskap" är att skölja ut barnet med badvattnet säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på Föreningen JAG.

LSS-kommittén kopplar ihop det femte grundläggande behovet med tvångsåtgärder

Cecilia BlanckDet femte grundläggande behovet anses av LSS-kommittén vara kopplat till övervakning och tvångsåtgärder. Därför ska det tas bort, efter att det skapats en samlad lösning för skydds- och begränsningsåtgärder. Detta beräknas leda till att 500-600 assistansberättigade förlorar sin assistans. Många av dessa antas istället få plats i gruppboenden och besparingen förväntas bli 250 miljoner per år. Cecilia Blanck är kritisk till LSS-kommitténs slutsats att det femte grundläggande behovet ska avskaffas.
- De har talats om att det finns "små psykavdelningar kring enskilda assistansberättigade". Det är en liten minoritet som har ett stöd som innebär tvångsåtgärder, säger Cecilia Blanck som vill framhålla att assistans via det femte grundläggande behovet normalt handlar om kvalificerat stöd för autismtillstånd, intellektuella funktionsnedsättningar, stöd vid epilepsianfall och liknande.

Assistenten ger struktur i tillvaron

Den ingående kunskap som behövs innebär ofta att ge en struktur så att tvångsåtgärder inte är nödvändiga berättar Cecilia Blanck.
- Det finns de som kan stoppa maten i munnen men som inte gör det om inte rätt person finns i närheten. De behöver någon som motiverar, ger struktur i tillvaron.
Detta leder då enligt Cecilia Blanck till att personen kan bli mer delaktig i sin assistans och även aktivt styra den efter sina egna förutsättningar. De funktionsnedsättningar detta berör är oftast personer med olika typer av autism, men även personer med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar.
- Assistenten känner personen väl och används för att anpassa miljön och skapa en struktur där olika reaktioner kan avledas och förebyggas. Assistenten kanske vet att han/hon ska gå två meter snett bakom för att personen inte ska bli orolig och utagerande och istället kunna ha positiva upplevelser av sin promenad.

Ingående kunskap kan förhindra att övervakning uppstår

Enligt Cecilia Blanck kan begränsningsåtgärder och inlåsning vara en följd av att personer med ingående kunskap saknas.
- I media har vi ibland hört om hur personal på gruppbostäder använt nedläggningar av personer som bestraffningsåtgärder. Om en specialutbildad assistent med ingående kunskap får rätt stöd och handledning kan sådana situationer ofta undvikas.
Men om det skulle behövas vid enstaka tillfällen?
- Du får använda nödvärn om du behöver skydda dig själv, då finns det tekniker att hålla fast utan att det gör ont. Det finns också olika sätt att lugna en orolig person utan att kränka honom eller henne.

Svåra följder för enskilda individer om assistansen tas bort

Följderna skulle vara förödande för många om assistansen tas bort, enligt Cecilia Blanck. Då skulle marken dras undan för många personer som byggt upp sina liv med assistans som en förutsättning, de kan ha köpt en bostad och inrättat livet under så lång tid som femton år.
- Kommunerna har ofta inga bra alternativ, många har bott i gruppbostäder tidigare och valt bort den lösningen. Det handlar ofta om personer som har svårt att fungera i ett socialt samspel annat än med personer som har specialkunskaper och som de känner väl. Personlig assistans har varit en insats där många känt att de äntligen fått något som fungerar, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck intervjuades av Kenneth Westberg 2009-03-30

Vidare läsning

LSS-kommitténs slutbetänkande SOU 2008:77 "Möjlighet att leva som andra"

Föreningen JAGs remissvar till slutbetänkandet


Skicka sidan till: