"De som får LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" bör få vara kvar hos sina assistansanordnare"

Folkpartisterna Maria Lundqvist Brömster i socialutskottet och Linnea Darell i LSS-kommittén vill att de som får den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" inte ska behöva lämna de assistansanordnare de har idag.

Maria Lundqvist Brömster om den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd"

Över 3500 personer som idag har personlig assistans genom kommunala LSS-beslut eller främst via det grundläggande behovet "ingående kunskap" kan enligt LSS-kommitténs slutbetänkande istället få den nya kommunala LSS-insatsen "personlig service med boendestöd". En insats som beskrivs som hemtjänstlik och ett mellanting mellan personlig assistans och hemtjänst. Kommunen ska vara huvudman för den nya insatsen men Maria Lundqvist Brömster, riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet, för Folkpartiet liberalerna, anser att det borde finnas en valfrihet i den nya insatsen som liknar den som finns i personlig assistans.
- Den nya LSS-insatsen blir en kommunal angelägenhet men individen måste få vara med och påverka, komma med synpunkter och vara delaktig i besluten.
Borde de kunna vara kvar hos de assistansanordnare de har idag även om de får den nya LSS-insatsen?
- Personligen kan jag tycka att den valmöjligheten ska finnas, eftersom vi vill ha valmöjlighet i andra sammanhang. Det vore konstigt om en sådan öppenhet inte skulle kunna finnas här.
Kan inte de personerna då lika gärna ha kvar personlig assistans?
- Det handlar fortfarande om en LSS-insats där individuella behov alltid ska vara i fokus. Dessutom har vi tagit riksdagsbeslut på den nya lagen om valfrihet (LOV), den öppnar upp för möjligheter till val och kontinuitet.
Hur ser du på att SKL i sitt remissvar vill ha ekonomisk kompensation om personer flyttas från assistans till den nya hemtjänstliknande LSS-insatsen "personlig service med boendestöd". Detta eftersom socialstyrelsen sagt att hemtjänst kostar mer att producera än assistans?
- Jag tycker det visar att de har tappat lite av det individuella fokus som följer med LSS, det handlar fortfarande om en LSS-insats. Jag har dessutom inte noterat att SKL skulle haft synpunkter på socialstyrelsens rapport när den publicerades. Det här riskerar att leda till ett revirtänkande där den enskilde kommer i kläm, säger Maria Lundqvist Brömster.

Linnea Darell om den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd"

De som får den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" borde få ett fritt val i den meningen att de kan stanna kvar hos en assistansanordnare som de tidigare haft. Den valmöjligheten borde skrivas in lagen när propositionen utifrån slutbetänkandet ska skrivas menar Linnea Darell, fd ledamot för Folkpartiet liberalerna i LSS-kommittén.
- Den som haft assistans och valt en anordnare bör kunna behålla den om han/hon själv vill det.
Finns det inte en risk att kommunerna kommer att kunna avgöra om man fortfarande kan vara kvar hos sin anordnare?
- Det beror på hur lagtexten formuleras, det har blivit en praxis att tolka valfrihet och självbestämmande som om det bara gäller personlig assistans men så är det inte, det ska gälla i hela LSS, det borde tydliggöras.
I slutbetänkandet sägs det att det ska vara en gräns på fyrtio timmar för den som får LSS-insatsen "personlig service med boendestöd", idag tycker Linnea Darell att man borde överväga att ändra även på den nivån.
- Det har kritiserats på många remisskonferenser, och man bör lyssna på den kritiken. Det får inte bli så att de som behöver mer än 40 timmar i veckan får både personlig service med boendestöd och hemtjänst, då blir insatserna splittrade och man riskerar att förlora helhetssynen, säger Linnea Darell.

Maria Lundqvist Brömster och Linnea Darell intervjuades av Kenneth Westberg 2008-12-04Skicka sidan till: