TEMA - LSS-kommittens slutbetänkande 2008

LSS-kommitténs slutbetänkande "Möjlighet att leva som andra" var den 29 augusti 2008 slutarbetet för LSS-kommittén efter fyra års arbete. Politiker, assistansberättigade, anhöriga med flera intervjuas om besparingsförslag, förändringar med mera. Vi har även samlat remissvaren till slutbetänkandet.

Artiklar: (18)

Skicka sidan till: