Linnea Darell, LSS-kommittén - "Vi avsåg personer som inte är medvetna om sin omgivning"

LSS-kommittén syftade enligt Linnea Darell på ett fåtal individer när man föreslog att personer som enbart har grundläggande behov inte ska ha assistans. Påståendet från Sandvikens kommun om att detta skulle beröra en sjättedel av de assistansberättigade avfärdar hon som sanslöst.

TEMA - Enbart grundläggande behov föreslås utesluta assistans

LSS-kommitten förslår i sitt slutbetänkande att den som enbart har grundläggande behov inte ska vara berättigad till personlig assistans. I slutbetänkandet nämns att ungefär tio procent av de assistansberättigade beviljats timmar för grundläggande behov som motsvarar hela eller nästan hela behovet av personlig assistans.

 1. Föreningen JAG, Cecilia Blanck - "Det har uppstått en mytbildning om att medvetslösa får assistans"
  2009-03-11
  Att överhuvudtaget säga att det finns personer som bara har grundläggande behov är diskriminerande anser Cecilia Blanck, verksamhetschef på Föreningen JAG. Hon menar också att lokala försäkringskassor redan börjat definiera assistansberättigade som medvetslösa för att kunna dra in assistansen.
 2. Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "En sjättedel av de assistansberättigade måste flytta till gruppboenden" 2009-03-10
  Om assistans inte längre beviljas till personer som enbart har grundläggande behov, kommer dessa att hamna i gruppboende, säger Patrik Häljeryd, socialdemokratisk Ordförande i Handikappomsorgsnämnden.
 3. Linnea Darell, LSS-kommittén - "Vi avsåg personer som inte är medvetna om sin omgivning" 2009-03-22
  LSS-kommittén syftade enligt Linnea Darell på ett fåtal individer när man föreslog att personer som enbart har grundläggande behov inte ska ha assistans. Påståendet från Sandvikens kommun om att detta skulle beröra en sjättedel av de assistansberättigade avfärdar hon som sanslöst.

Frågan aktualiserades av ett ärende i Hallands län

LSS-kommittén föreslår att personer som endast har grundläggande behov eller så kallade omvårdnadsbehov inte ska ha assistans, med undantag för personer under 21 års ålder. Linnea Darell, ledamot för Folkpartiet, berättar att LSS-kommittén i ett tidigt skede fick signaler om att personer som var medvetslösa eller i koma fick assistans. Detta ansågs inte vara förenligt med lagens intentioner eftersom assistans ska möjliggöra ett aktivt liv. Frågan aktualiserades enligt Linnea Darell i samband med ett ärende i Hallands län som beskrivits i lokalpressen, Tommie kan förlora sina assistenter och Hon kämpar för han ska få bo hemma. Assistansen togs då bort från en person som av Försäkringskassan inte ansågs vara medveten om sin omgivning.
- När det ärendet överklagades blev det en diskussion om vilket tillstånd personen befann sig i. Vi var alla förvånade över att läkarexpertisen då inte kunde definiera tillståndet hos den personen.
Linnea Darell hävdar dock att personer som har svåra funktionsnedsättningar och svårigheter i att kommunicera men som är medvetna om sin omgivning ska ha rätt till assistans. När hon ser vilka spekulationer förslaget om grundläggande behov fått undrar hon om det var så klokt av LSS-kommittén att ta upp frågan.
- När jag ser konsekvenserna av vad vi ansåg vara en mycket marginell fråga, kan jag önska att vi avstått från den här diskussionen.

Linnea Darell avfärdar uppgifterna från Sandvikens kommun

Sandvikens kommun menar att detta berör en sjättedel av de assistansberättigade, som då behöver flytta till gruppbostäder, Linnea Darell kallar de antagandena sanslösa.
- När jag hör Sandvikens tolkning skulle jag vilja säga, gå hem och läs på. I en kommun med knappt fyrtiotusen invånare, kan det här inte beröra tiotalet personer. Jag skulle bli förvånad om de finns någon som berörs i Sandviken.
Hur tolkar du att Sandvikens kommun går ut med detta?
- Man brukar säga att det går att läsa texter som en viss potentat läser Bibeln, det tycker jag Sandviken gjort här. Jag menar att de gjort en partipolitisk tolkning för att få en anledning att flytta människor till gruppbostäder. Att flytta till en gruppbostad kan vara positivt men det måste vara individens eget val, säger Linnea Darell.

LSS-kommittén syftar på personer som inte är vid medvetande

Enligt Linnea Darell ska den nya tillämpningen bara vara aktuell när personer inte är medvetna om sin omgivning.
- Det kan vara en person som blir svårt skadad i en olycka och ligger i koma, då behövs omvårdnad som lika gärna kan ges av sjukvård eller hemtjänstpersonal. När personen vaknar upp ska dock en prövning för assistans kunna ske.
När en person har assistans och hamnar i ett tillstånd där han/hon inte är medveten om sin omgivning, när bör assistansen tas bort?
- Det ska även fortsättningsvis vara omprövningar vartannat år, vi föreslår ingen ändring på det.
Linnea Darell vill inte se en återgång till den situation som rådde innan LSS kom, då många personer med stora funktionsnedsättningar inte hade möjlighet att leva ett aktivt liv. Hon säger att LSS-kommittén inte hade lagt det här förslaget om ledamöterna trott att det gällt personer som är medvetna om sin omgivning.
- Om förslaget ger de konsekvenser som Sandvikens kommun redovisat bör socialdepartementet förkasta förslaget. De måste i vilket fall som helst vara otroligt tydliga med skrivningarna i lagen, tydligare än vad vi uppenbarligen lyckades vara i slutbetänkandet.
I slutbetänkandet sägs det att tio procent av de som fick assistans 2005-2006 beviljades timmar till bara eller nästan bara grundläggande behov. Hur ska det tolkas?
- Det är en del i en diskussion där vi försöker få en bild av hur situationen ser ut. Strax efter det refererar vi till en aktstudie där Försäkringskassan säger att vid nybeviljade assistansbeslut har två procent enbart grundläggande behov. Vi konstaterar också att de här siffrorna kan bero på andra orsaker, exempelvis att personerna kan ha ett så omfattande behov av omvårdnad att det inte är aktuellt med andra personliga behov eller att det kan handla om personer som klarar sig själva i stort men behöver viss punktvis hjälp med grundläggande behov.
Försäkringskassan har i en intervju tagit fasta på siffran tio procent..
- Försäkringskassan satt med i LSS-kommittén, de har inte bidragit med något underlag som skulle styrka en sådan omfattning, säger Linnea Darell.

Linnea Darell intervjuades av Kenneth Westberg 2009-03-22

Vidare läsning

LSS-kommitténs slutbetänkande SOU 2008:77 "Möjlighet att leva som andra"

Sandvikens kommuns remissvar på LSS-kommitténs slutbetänkande

Artiklar i Hallandsposten Tommie kan förlora sina assistenter och Hon kämpar för han ska få bo hemma


Skicka sidan till: