Nyhetsbrev 2009-01-29

Kritik och analys av LSS-kommitténs slutbetänkande

Lena Retzius, Kommunal - "13 600 assistenter kommer att bli arbetslösa"
Citat från artikeln:

"minskningen av timmar genom en enhetlig behovsbedömning innebär att 11 000 assistenter blir arbetslösa. 1300 försvinner om dubbelassistansen minskas med 20 procent och ytterligare 1300 om det femte grundläggande behovet "ingående kunskap" slopas"

Om assistans inte ges för passiv tid kommer alla att bli lidande enligt Lena Retzius..
"Vilken typ av arbeten blir det, jo låga deltider där du springer runt hos många brukare med obetald restid däremellan. Flexibiliteten för brukarna försvinner och deras liv beskärs, det var inte tanken med LSS"

Sjuklön i schablon - ett orimligt förslag
Jessica Smaaland, assistansberättigad och ekonom, analyserar och kritiserar LSS-kommitténs förslag om att sjuklönekostnader.

"De personer, vars funktionshinder gör att de är mer krävande, och därigenom har en ökad risk för att få sjukskriven personal, kommer att ratas som kund. Detta var aldrig tanken med LSS och LASS från början"

TEMA- Assistans eller frånvaro av assistans i andra länder

Assistanskoll har i detta Nyhetsbrev möjlighet att i en unik samling intervjuer ge en inblick i hur situationen är för personer med större funktionsnedsättningar i ett antal europeiska länder. Personerna som intervjuas berättar om sin egen situation och vilket stöd som finns i deras hemland

  1. Finland - "Den nya assistanslagen når inte ända fram"
  2. Lettland - "Vi vill få hjälp att starta assistansprojekt"
  3. Spanien - Spanjorerna kämpar för mera personlig assistans
  4. Flandern, Belgien - Lång kö för personlig assistans
  5. Kroatien - Kroaterna är stolta över sin handikappolitik
  6. Island - Få har beviljats assistans på Island
  7. Tyskland - har inkomstbeprövad assistans
  8. Grekland - Stelios lever självständigt med hjälp av familjen
  9. Irland - Ideologiskt skifte på gång i Irland

TEMA - Behovsbedömningsinstrument för personlig assistans under utarbetning

Jonas Franksson, STIL - "Instrumentet riskerar ersätta individens omdöme"
Citat från artikeln:

"En drastisk parallell är det nazistiska förvaltningstänkandet där man gjorde det man var ålagd att göra, skyllde på riktlinjer och instrument och svor sig fri som individ"

"Assistans handlar om att leva sitt eget individuella liv och inte tvingas in i någon normativ kurva, där du arbetar, äter, har en fritidsaktivitet och går och lägger dig"

"Är assistans bara det du gör aktivt eller ska du kunna få perioder av tid som du kan använda fritt. Om assistans inte ges för passiv tid blir det mer som hemtjänst"

Tidigare artiklar i TEMA-serien
Lennart Jansson, IMS - "instrumentet ska täcka in alla behov som kan berättiga till personlig assistans"

Kommande artiklar

Fler intervjuer som beskriver situationen för personer med större funktionsnedsättningar i andra länder Assistanskoll kommer inom kort att publicera faktaguider med information till assistansberättigade om att välja assistansanordnare och vad det innebär att vara egen arbetsgivare.

Jämför och välj bland 146 assistansanordnare

Hittills har 146 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 4142 kunder, vilket är 27,71 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 59,87 procent av alla som anlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror okt 2008)

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida www.independentliving.org/assistanskoll

Statistik om Nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet når ca 2159 e-postadresser varav ca 280 är assistansanordnare och 740 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka: 08-740 42 00, verksamhetsledare, adolf.ratzka@independentliving.org
Algren Morgan: 08-506 221 77, administratör, algren.morgan@independentliving.org
Kenneth Westberg: 08-506 221 81, journalist, kenneth.westberg@independentliving.org

Assistanskoll är en online-tjänst av Independent Living Institute

Skicka sidan till: