Nyhetsbrev 2010-08-24

Riksdagsval 2010 - Välj rätt med Assistanskoll


Partisymboler

Politiker från alla riksdagspartier säger att personlig assistans är viktig, men hur skiljer sig meningarna om hur den ska se ut? Assistanskoll har inför riksdagsvalet ställt tretton frågor till riksdagspartiernas företrädare, och fått kommentarer till svaren från Adolf Ratzka, Independent Living Institute och Vilhelm Ekensteen, IfA.

Politikernas svar (klicka på frågorna)

 1. Ska assistansen förstatligas så att staten blir ensam huvudman och bekostar all assistans?
 2. Ska gränsen för att få Assistansersättning sänkas från dagens 20 timmar grundläggande behov/vecka?
 3. Ska det göras en lagändring i LSS §9a om att hela det grundläggande behovet ska räknas och inte delas upp i integritetskänsliga och icke-integritetskänsliga delar?
 4. Behövs det ett behovsbedömningsinstrument för personlig assistans som mäter assistanstid i antal minuter för den sökandes aktiviteter per dag?
 5. Ska enbart aktiv tid vara assistansgrundande, dvs tid där assistenten aktivt arbetar men inte väntetider däremellan?
 6. Ska alla assistansberättigade ha rätt till assistansersättning under sjukhusvistelse?
 7. Ska man även fortsättningsvis få behålla den assistans man har efter att man fyllt 65 år?
 8. Bör även personer som fyllt 65 år kunna få personlig assistans i framtiden?
 9. Ska personer som är synskadade kunna få personlig assistans?
 10. Behöver lagstiftningen förtydligas om att assistans ska vara ett medel för att utöva föräldraansvar och kunna arbeta?
 11. Bör den föreslagna LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" införas?
 12. Bör det finnas en procentsats för hur mycket av assistansersättningen som måste gå till assistentens lönekostnader?
 13. Bör det finnas begränsningar för hur mycket anhöriga arbetar som personliga assistenter jämfört med ickeanhöriga?

Kommentarer till partiernas svar

"Valet är inte enbart mellan pest och kolera - det finns några skillnader mellan partierna"
Kommentar av Adolf Ratzka, independent Living Institute

"Ljus framtid fordrar handling"
Kommentar av Vilhelm Ekensteen, IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade.

Kommande artiklar

 • Fler intervjuer med anledning av riksdagsvalet den 19 september
 • Artiklar om boende kopplat till personlig assistans

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsera på Assistanskoll

Annonsering på Assistanskoll: sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll. Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.


Jämför och välj bland 188 assistansanordnare

Assistanskoll listar 188 assistansanordnare, av dessa har 175 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De som lämnat uppgifter till oss har tillsammans 6 020 kunder, vilket är ca 31 procent av alla assistansberättigade i Sverige.

Baserat på att 15 872 (jun 2010) har assistansersättning från Försäkringskassan och att 3400 (dec 2009) har personlig assistans via kommunala LSS-beslut.

Enligt statistik från Försäkringskassan väljer 50,8 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Vi saknar siffror om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare, men om vi antar att de väljer i samma utsträckning innebär det att Assistanskoll täcker ca 61 procent av de som väljer en privat anordnare.

Vi har sammanställt statistik från Försäkringskassan om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Länk till vår statistik finns här.


Jämförelse av kollektivavtal

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Kommuner som länkar till företagsprofiler på Assistanskoll

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare
Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 3 953 e-postadresser varav ca 290 är assistansanordnare och 900 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,
Skicka sidan till: