Ljus framtid fordrar handlingVilhelm Ekensteen

Övergripande ter sig bilden positiv efter partiernas svar. Med denna uppslutning bör assistansreformen gå en ljus framtid till mötes, precis som den är behov av.

Här finns också en betydande samstämmighet över blockgränserna, vilket är bra för reformen när inställningen är så konstruktiv som den nu presenteras. Man kan ta Maria Lundqvist Brömsters (FP) och Elina Linnas (V) svar som exempel, båda representerar ett genomtänkt engagemang i reformen som bara kan leda till goda resultat så länge detta är respektive blocks politik.

Alla är klart för det viktiga statliga huvudmannaskapet, även om detaljerna varierar. Endast Miljöpartiet är något otydligt på denna punkt.

Svaren vad gäller lagändringar till stöd för behovsbedömningar enligt assistansreformens intentioner, assistans vid sjukhusvistelse, tid till förfogande, assistans vid arbete och föräldraskap, fortsatt assistans efter 65 etc är generellt betryggande. Att Kenneth Johansson (C) som socialutskottets ordförande gör så förpliktigande markeringar kring behovsbedömningarna och assistans vid sjukhusvistelse känns bra inför utsikten av fortsatt alliansregering. Skulle dock regeringsskifte ske är det beklagligt att Lars U Granberg (S) med sin väl sammanhållna syn på reformen kommer att lämna riksdagen, men jag utgår från att hans ställningstaganden även i fortsättningen är socialdemokratins.

KD svajar betänkligt inför rätten till assistans vid sjukhusvistelse och Ulf Kristersson (M), som i stort sett genomgående lämnar bra svar, gör tyvärr detsamma. Betyder det att alliansen trots allt inte kommer till skott som Kenneth Johansson aviserat?

Beskeden går i rätt riktning. Och det skymtar glädjande nog åter en framåtsyftande syn på reformen. Det måste självklart vara finansierat, men det är befriande att tanken på att vidga den personliga assistansen till fler åter gör sig gällande.

Och ändå: samtidigt som partiernas svar ger upphov till optimism och framtidstro påminns man om nuet och de förödande behovsbedömningar som pågår. Den ljusare framtid som möter oss i partiernas svar fordrar handling.

Vilhelm Ekensteen
Ordförande Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA


Skicka sidan till: