Lagändring krävs för efterskottsbetalning

Försäkringskassan vill övergå till efterskottsbetalning av assistansersättning. Orsaken är att "få bättre kontroll över pengarna", säger Therese Karlberg, ansvarig chef inom funktionshinder. Men planerna har stött på problem.

Therese Karlberg, Försäkringskassan - "Det behövs flera lag- och förordningsändringar om efterskottsbetalning ska kunna införas"
Citat:

Initialt tänkte vi att övergången kunde ske utan någon regeländring. Under resans gång och efter att ha lusläst lagstiftningen har vi insett att det inte är praktiskt möjligt.

Senast 30 september kommer vi att ge konkreta förslag på hur de här förordnings och lagändringarna ska se ut.

Regeringen har lovat att en utredning om assistansen ska tillsättas,...kanske skulle det här kunna vara någonting för den utredningen.

Tål assistansen att efterskottsbetalning införs, det innebär ju trots allt att en månads extra assistentlöner ska betalas ut?
- Det är mycket en företagsekonomisk fråga. Vårt uppdrag gäller att hantera socialförsäkringen på bästa sätt, det är viktigt att hålla isär vem som gör vad.

Tidigare artiklar

Moderaterna försiktigt positiva till ny assistansutredning

Sofia Fölster är mycket kritisk till att regeringen tänker höja arbetsgivaravgiften för unga och tycker att Socialdemokraterna bryter ett vallöfte när de tar med assistansbranschen i vinstutredningen.

Sofia Fölster, Moderaterna - "Regeringens politik innebär i totalen en sänkning av schablonbeloppet"
Citat:

Man kan inte lägga en skattesmäll och dessutom låta bli att räkna upp schablonen.

Flera privata anordnare berättar att de nu kan behöva säga upp alla assistenter för att sedan återanställa dem till en lägre lön och den situationen är ju förödande.

I stället för att fokusera på vinsterna för de privata anordnarna måste utredningen i första hand titta på kvalitet.

Det ligger ett stort ansvar på regeringen att ta fram direktiv som gör att det blir en utredning som inte bara skummar på ytan utan går på djupet och kommer med skarpa förslag.

Tidigare artiklar

Nytt i Assistanskolls löneguide

Vår löneguide är nu uppdaterad med SCB:s nya uppgifter om grundmånadslöner för privatanställda assistenter. Jämför med kommunala månadslöner...

Till löneguiden för personliga assistenter

I vår guide "OB-ersättning för personliga assistenter" kan du kolla vilken ersättning du har en viss dag eller en viss timme på en dag.

Kolla din OB-ersättning

Hur fungerar individuell lönesättning? Se vad KFO, Vårdföretagarna och Kommunal säger om detta.

Individuell lönesättning

Försäkringskassan försvarar Hässleholmsförsöket

Försäkringskassans hårt kritiserade projekt Hässleholmsförsöket handlar inte om att leta efter fuskare i smyg säger Therese Karlberg, ansvarig chef inom funktionshinder. Syftet är att skaffa bättre medicinskt underlag, säger hon.

Therese Karlberg, Försäkringskassan - "Hässleholmsförsöket handlar inte om att leta efter fuskare"
Citat:

Projektet i Skåne har ingenting med bedrägerier att göra. Det handlar om personer där vi saknat uppgifter och behövt komplettera för att få ett bättre underlag till behovsbedömningen...

Begreppet malingering användes trots allt i en föreläsning i samband med projektet...
- Jag kan inte kommentera vad som sades på den föreläsning som Sydsvenskan hänvisar till för jag var inte närvarande. Det är olyckligt att begreppet förekommer, det är inget som vi använder.

På det här sättet har personerna själva, med sina funktionsbegränsningar, sluppit att leta runt för att få in alla möjliga underlag som behövts.

Tidigare artiklar

Vårdföretagarna tvekar om initiativet i brottsbekämpningen

Johanna Skinnari och Nicole Thorell på Brå uppmanar branschen till att ta initiativ till brottsbekämpning i assistansen. Helena Sjölander, Vårdföretagarna tvekar på att de kan ta initiativet.

Helena Sjölander, Vårdföretagarna - "Det är inte branschen som är smutsig"
Citat:

Branschen är fantastisk. Det rör sig om en ytterst liten del kriminella företag som tagit sig in i vår bransch.

Kriminella hittar in i alla branscher och bland annat vår och det är helt rätt att lyfta fram det.

Det är svårt för oss att agera mot kriminella bolag. Vi har inget att sätta emot...

Vi hjälper gärna till och tar vår del av ansvaret och håller på och tittar och diskuterar vad vi kan göra. Det är absolut inte uteslutet att vi kan hitta ett bättre samarbete och hjälpa till att driva det på något sätt.

Tidigare artiklar

Assistanskoll rapporterar från seminarium om kvalitet

På KFO:s seminarium den 2 juni fanns en stor enighet kring att assistansanvändaren, ingen annan, avgör vad som är kvalitet. När politikerna tog plats blev det däremot fokus på den oroväckande ekonomin i branschen.

Vad är kvalitet i assistans?
Citat:

Personlig assistans går inte ut på att assistansanvändaren lever ett "exemplariskt liv".

Det som är viktigt för mig är att min anordnare möjliggör mitt självbestämmande. Det handlar om rätten att få representera sig själv...

Den enes dröm är den andres mardröm...

Vi har skrivit till Ivo för vi tror att de skulle ha stor nytta av att lära sig om personlig assistans från oss som kan. Men vi har inte fått något gehör.

Det var visst bättre förr.1994 kände man att alla politiska partier ställde sig bakom reformen och debatterade den ur en positiv synvinkel.

Tidigare artiklar

Assistans i media

"Smärtgränsen är nådd"

I en debattartikel i Svenska Dagbladet säger IfA, STIL och JAG att assistansersättningen inte längre räcker för att ge en assistans med kvalitet.

Assistanskolls behovsräknare

Det är nu möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans.
Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Intervju om avhandlingen "Rätt, norm och tillämpning" av Lennart Erlandsson
 • Rapportering från Almedalen
 • Med mera

Få ut det bästa av personlig assistans

För att komma ut i naturen på sitt landställe har Anders en fyrhjuling - en motorcykel på fyra hjul. Med den kommer han lätt ut på skogsvägarna och kan till exempel delta på älgjakter.

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om Personlig Assistans tips


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 276 assistansanordnare

Assistanskoll listar 276 assistansanordnare, av dessa har 239 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 239 anordnarna har tillsammans 10 771 kunder, vilket motsvarar ca 53 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 85 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 16 128 (mars 2015) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 4 100 personer (okt 2014) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 62,5 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 85 procent av den privata marknaden.

Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Statistik om assistans

Vi jämför bla assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter.


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Homsan AB
 • Humlan Assistans AB
 • Molnet Personlig Assistans AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Adena Personlig Assistans AB
 • Aktiv Assistans Tillsammans
 • Allas Assistans
 • Assistans för Dig i Sverige AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • CL Assistans AB
 • CW Personlig Assistans och Consulting AB
 • Eila - Engelholm Independent Living Association
 • Iustitia Assistans AB
 • KIL i Helsingborg AB
 • Olivia Personlig Assistans AB
 • Personlig Assistans i Södra Sverige AB
 • Real Omsorg i Stor Stockholm AB
 • Rehab Station Stockholm AB
 • Side by side Assistans AB
 • Sköndals Assistans HB
 • Särnmark Assistans AB
 • TEBY Assistans AB
 • Vivant Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 750 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 83


Skicka sidan till: