Forskning om självbestämmande för individer med LSS

I en avhandling undersöks individens inflytande och självbestämmande när man har personlig assistans.

I mitten av juni försvarade Lottie Giertz sin avhandling i socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö. Personlig assistans är ett av de områden som undersöks. Ett annat område är hur inflytande och självbestämmande ser ut för personer som förutom LSS-insatser också har god man som stöd.

Detta är den första studie i Sverige av hur godmanskapet utövas i praktiken. Det framkommer att godmanskap är ett område som saknar övergripande och systematisk dokumentation.

Avhandlingen "Erkännande, makt och möten. En studie av inflytande och självbestämmande med LSS. " kan beställas från lupress@lnu.se

Läs pressmeddelandet


Skicka sidan till: