Assistans med i ny utredning om vinster i välfärden

mynthögIdag startades utredningen Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Civilminster Ardalan Shekarabi och Jonas Sjöstedt i Vänsterpartiet säger på DN-debatt att syftet är att starkt begränsa möjligheterna ta ut vinst från välfärdsverksamhet och att eventuella överskott återinvesteras. Ideburna företag ska istället ges större utrymme.

Utredningen ska ledas av Ilmar Reepalu, (fd Kommunalråd i Malmö) och vara klar senast 1 november 2016. En lagstiftning skulle då kunna införas före valet 2018.

Enligt Civilminster Ardalan Shekarabi är utredningen ett resultat av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Ardalan Shekarabi och Jonas Sjöstedt säger på DN-debatt att nya välfärdsregler bör starkt begränsa vinstuttag. Ideburna verksamheter bör ges förutsättningar att växa i välfärdssekorn, tex genom att de premieras vid upphandlingar.

Utredaren ska även se om det bör införas en syftesparagraf i välfärdsföretagens bolagsordningar om att syftet är att driva verksamheten med god kvalitet. Personlig assistans blir en del av det som ska utredas, i direktiven sägs följande om personlig assistans:
"Vad gäller personlig assistans som bedrivs i privat regi inkluderas sådan assistans som bedrivs med stöd av assistansersättning. De regler som tas fram ska beakta den enskilda brukarens behov, självbestämmande och rättigheter"

Vårdföretagarna säger att valfriheten kommer att likna DDR

Vårdföretagarna säger i ett pressmeddelande att om förslagen i utredningen blir verklighet går mångfalden i vården mot svältdöden. Patienter, äldre och personer med funktions-nedsättning får i slutänden en valfrihet motsvarande DDR.


Vidare läsning

Nu utredning: Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster

DN-debatt "Nya välfärdsreglerna bör starkt begränsa vinstuttag" Civilminster Ardalan Shekarabi och Jonas Sjöstedt (V)

SR-EKOT: Kritik mot vinststopp i välfärden

Skicka sidan till: