Guy Lööv, Socialdepartementet – ”Det blir inget idiotstopp för vinster”

Guy Lööv
Guy Lööv Foto: Saga Berlin

Utredningen om vinstbegränsning kommer att landa i förslag som de flesta privata utförare kan leva med tror Guy Lööv på Socialdepartementet. Han säger också att efterskottsbetalning ska införas och att schablonbeloppet räknas upp med Pris och löneomräkningen tills ett nytt ersättningssystem införs.

Inget idiotstopp för vinster

Regeringen tillsatte nyligen, tillsammans med Vänsterpartiet, utredningen Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Utredningen omfattar skola, vård och omsorg, inklusive personlig assistans. Syftet är att begränsa möjligheterna att ta ut vinst säger Guy Lööv, sakkunnig hos Barn, Äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Varför vill regeringen begränsa möjligheten att ta ut vinst för assistansföretag?
– När staten ger pengar för olika insatser, ska två intressen tillgodoses, dels den enskildes intresse av goda insatser och möjlighet att välja utförare, dels samhällets intresse att pengar används till vad som är avsett. Om vinsterna blir för höga och pengar förs ut till ägarna förslösas de.
Enligt Guy Lööv behöver utredningen fastställa vad som är rimliga vinstnivåer för att få valfrihet och garantera att utförarna inte riskerar att gå i konkurs om något oförutsett inträffar.
– Det blir en avvägning så att man inte skär guld med täljkniv men får en anständig vinst som garanterar långsiktig verksamhet.
Det handlar alltså om vinstbegränsning?
– Ja, det blir inget idiotstopp för vinster, det har ministern också sagt ifrån om, det handlar om att ha rimliga vinstnivåer.
De SVB-bolag som nämnts som ett alternativ har ju mycket låg vinstnivå, statslåneräntan + 1 % på satsat kapital…
– Andra nivåer av vinstuttag har också diskuterats.
Hur många procent vinst kan tillåtas?
– Jag törs inte säga vilken nivå man hamnar på men jag tror att de allra flesta bolag kommer att kunna säga att de kan leva med det.
Vilhelm Ekensteen i IfA varnar för minskad valfrihet om vinstuttag stoppas, hur ser du på den oron?
– Jag tror inte vi får ett förslag som radikalt ändrar förutsättningarna. När jag läser direktiven och lyssnar på de inblandade finns en förståelse för att om man vill ha med privata företag måste de ha en viss trygghet för sina verksamheter. Jag tror färre blir intresserade av att gå in på marknaden, men vi kommer fortfarande att ha hundratals utförare.
De tre största assistansföretagen, Humana, Frösunda och Olivia, ägs av riskkapitalbolag, tror du de lämnar branschen?
– Jag är inte så säker på det heller, den årliga vinstnivån är inte alltid det viktigaste, den slutliga vinsten vid försäljning är också viktig. Om de kan bygga upp en verksamhet med en hygglig årlig avkastning kan de tycka att de kan leva med en vinstbegränsning om de får en vinst vid försäljning.

Vilka är de idéburna företagen

Utredningen talar om att idéburna företag ska gynnas. Dit räknar Guy Lööv alla som drivs av annat engagemang än vinstnivåer.
– Det kan vara brukarkooperativ eller företag som Ersta Diakoni som har en stor verksamhet. Det kan även vara organisationer som Röda korset och Rädda barnen, som skulle kunna gå in om de fick bättre möjligheter. Den här typen av organisationer har missgynnats i lagstiftningen och har tex haft svårt att få lån.

Schablonen räknas upp med PLO åtminstone till 2018

Guy Lööv räknar med att assistansersättningens timbelopp kommer att fortsätta att räknas upp med Pris och Löneomräkningen (PLO) tills det finns förslag från den planerade utredningen. Utredningen beräknas starta i början av nästa år.
– Det finns inga planer på att höja timbeloppet på något annat sätt tills dess.
Timbeloppet räknades upp med 1,8 % och 1,4 % under 2014 och 2015, det har inte täckt assistenternas löneökningar, ska det vara så fram till 2018?
– Det kan hända att det måste ses över tidigare men vi har inte bestämt något. En uppräkning med PLO begränsar vinsterna hos vissa men det är samtidigt ett problem att seriösa anordnare som satsar på kvalitet drabbas, därför behövs ett nytt ersättningssystem.
Så anordnarna får härda ut tills förslagen från utredningen kan införas?
– Vi får se, det finns inga förslag att ändra detta nu, inte i vårpropositionen i alla fall.

Efterskottsbetalning ska införas

Försäkringskassan har talat en tid om att införa efterskottsbetalning, och att det kan komma att påbörjas under 2016. Guy Lööv bekräftar att det kommer att införas.
– Ja, det kommer att bli efterskottsbetalning.
Hur ser regeringen på det?
– Lagen säger att det ska vara efterskottsbetalning, det har gjorts undantag från detta men nu ska Försäkringskassan följa lagen striktare.
Varför infördes undantag från början?
– Man ville stimulera kooperativen att komma igång och det har säkert ökat mångfalden. Om efterskottsbetalning införs nu kan man fortfarande göra undantag för de som har svårt att klara sin finansiering, men hur undantagen ska utformas får Försäkringskassan bedöma.
Björn Jideus på Arbetsgivarföreningen KFO har sagt att en orsak till att efterskottsbetalning införs är att stoppa möjligheten för anordnare med stor omsättning att ha sin omsättning stående på ett konto som kan ge avkastning genom att pengarna kapitalplaceras. Guy Lööv bekräftar detta.
– Ja, förskottsbetalning har gett möjlighet till ett kassaflöde som kan ge stora vinster för stora utförare, det är inte olagligt men ett olämpligt sätt att använda statens pengar. Det är en orsak till att den här frågan kom upp, säger Guy Lööv.

Guy Lööv intervjuades av Kenneth Westberg 2015-03-24

Skicka sidan till: