"Smärtgränsen är nådd"

I en debattartikel (Ersättningen för personlig assistans måste höjas) i Svenska Dagbladet säger IfA, STIL och JAG att smärtgränsen är nådd. Assistansersättningen räcker inte längre för att ge en assistans med godtagbar kvalitet.

I en intervju på Assistanskoll har även Vårdföretagarna sagt att den försämrade ekonomin hotar den personliga assistans som finns idag. Följande saker nämns som orsaker.

1. De två senaste åren har assistansersättningen räknats upp enligt Pris och löneomräkningen, vilket innebär att avtalade löneökningar inte kompenseras. Både den tidigare borgerliga och den nuvarande S/Mp regeringen anser att man behöver dra tillbaka medel eftersom assistansersättningen höjts för mycket tidigare. Guy Lööv på Socialdepartementet säger att detta troligen ska pågå tills efter en kommande utredning lägger förslag om ett nytt schablonsystem, vilket troligen inte sker förrän tidigast 2018.

2. I den budgetproposition (s. 53 – 61) som regeringen lagt och som troligen antas den 16 juni kommer de nedsatta sociala avgifterna för personer under 26 år att avskaffas i två steg under 2015 och 2016. Det innebär ökade lönekostnader för anställda under 26 år.

3. Försäkringskassan planerar att de närmaste åren ersätta förskottsbetalningen av assistansersättning med efterskottsbetalning (se intervju med Försäkringskassan) vilket innebär att en anordnare kan komma att behöva lägga ut en extra månadslön för varje assistent. Det är dock oklart hur övergången av detta ska ske och vilka undantag som ges.

SVD Debatt: Ersättningen för personlig assistans måste höjas

Skicka sidan till: