Therese Karlberg, Försäkringskassan – ”Anordnarna kan behöva lägga upp en buffert för löneutbetalning”

Therese KarlbergAssistansersättning kommer att betalas ut i efterskott istället för som idag, i förskott. Det formella beslutet är ännu inte taget, men förändringen sker enligt Therese Karlberg tidigast i början på 2015.
Enligt Therese Karlberg diskuteras det vilka undantag och övergångslösningar som blir aktuella. Klart är dock att egna arbetsgivare kommer att undantas.

Fusk en orsak till förändringen

Enligt Therese Karlberg, ansvarig chef inom funktionshinder på Försäkringskassan sker förändringen delvis på grund av regeringsuppdraget Ökad rättssäkerhet i assistansersättningen från Socialdepartementet. Hon säger att huvudregeln alltid varit att assistansersättningen betalas ut i efterskott men att det tidigt gjordes undantag med hänsyn till egna arbetsgivare och brukarkooperativ, undantaget kom dock att gälla för alla anordnare.
– Försäkringskassan gjorde undantaget för att assistansberättigade som själva är arbetsgivare för sina assistenter eller anlitar brukarkooperativ skulle få utbetalningen i förskott den 20:e så att man kunde betala ut lön den 25:e samma månad för utförd assistans den månaden.
Att undantaget nu ifrågasätts beror enligt Therese Karlberg delvis på att majoriteten av anordnarna idag är privata företag men även på det fusk som förekommer.
– Det har framkommit i flera olika bedrägeriutredningar att det här är något vi borde se över. Om detta genomförs minskar risken för att vi behöver ställa återkrav och att det sker felaktiga utbetalningar vid byten av anordnare. Eftersom beloppen justeras i efterhand kan det vara svårt att förutse kostnader.
En orsak till förändringen är alltså att det förekommer fusk?
– Ja, det är något som har förekommit, det vet alla om, men vi angelägna att se över möjligheterna till undantag och övergångsregler så ingen ska komma ikläm. Annars förstör ju några få personer för alla andra.

Troligen i början på 2015

Therese Karlberg understryker att inget formellt beslut ännu är taget och säger att man nu utreder vilka undantag och övergångslösningar som behövs. Förändringen kommer inte att ske den 1 september i år som det ryktats om.
– 1 september skulle vara alldeles för tidigt, det behövs stora informationssatsningar om detta. Vi har full förståelse för att det behövs en förberedelsetid. Vi för en dialog med anordnare och brukareorganisationer. Den 20 mars träffar vi bland annat IfA, JAG och STIL.
Therese Karlberg säger att Försäkringskassan kommer attbeskriva sina planer i svaret på regeringsuppdraget Ökad rättssäkerhet i assistansersättningen vilket beräknas ske den 2 maj.
– Då kommer det ett besked hur vår plan ser ut.
Kan man räkna med att förändringen sker först i början på 2015 då?
– Sannolikt blir det så, men det kan även bli senare med tanke på den förberedelsetid som behövs för övergångsregler och eventuella undantag.

Egna arbetsgivare får behålla förskottsbetalning

Försäkringskassan diskuterar just vilka undantag och övergångsregler som kan bli aktuella.
– Inga beslut är tagna ännu men vi vill undanta assistansberättigade som är egna arbetsgivare.
Vilka övergångsregeler diskuteras?
– Det handlar om tidpunkten för införandet, sedan gör vi risk och konsekvensanalyser som kan komma att visa på övergångslösningar vi ännu inte tänkt på.
Kommer hela ersättningen att betalas ut i efterskott eller kan delar undantas?
– Det kan jag inte svara på idag men det kan vara en sådan sak vi får diskutera kring.
Vilka skäl skulle det vara?
– Det kan jag inte svara på idag.

Betalning efter att assistans utförts

Idag betalas assistansersättningen ut i förskott den 20:e i månaden innan assistans utförs. Enligt Therese Karlberg tittar man nu på när assistansersättningen ska betalas ut istället.
– Det måste vara möjligt att bedriva verksamhet, det får bli något som är brukligt jämfört med andra verksamheter.
Kommer utbetalningen att ske efter att tidsredovisningen och räkning för assistanserättning lämnats in?
– Jag det kommer vara efter att vi fått in det underlaget, men samtidigt håller vi på att bygga ett helt nytt IT-system där tidsredovisningar ska skickas in elektroniskt, vilket gör att hanteringen kommer att gå fortare än idag.
Vilka konsekvenser bedömer ni att detta ger för anordnarna?
– Anordnarna kan behöva lägga upp en buffert för löneutbetalning för den månad när ändringen genomförs.
Kan det bli så att en anordnare behöver ta lån för att klara övergången?
– Det vet jag inte, det får du fråga anordnarna om. Om man öppnar ett bolag som näringsidkare så finns det säkert regler för det, säger Therese Karlberg.

Therese Karlberg intervjuades av Kenneth Westberg 2014-03-14

Vidare läsning

Information från Försäkringskassan

Skicka sidan till: