Hanna Kauppi, KFO – ”Anordnare bör ha en buffert för två månadslöner”

Hanna KauppiÖvergången till efterskottsbetalning blir besvärlig för många anordnare tror Hanna Kauppi på Arbetsgivarföreningen KFO. Hon tror också att den allt tuffare situationen för assistansanordnare medför att företag både kommer att säljas och avvecklas.

Alla klarar det inte

Den 1 oktober införs efterskottsbetalning av assistansersättning. Ersättningen betalas då ut den 20:e månaden efter att assistansen utförts. Detta innebär att alla anordnare måste lägga ut en månads extra assistentlöner. I en enkät där 190 KFO–medlemmar deltog svarade drygt 30% att de är oroliga över sin kortsiktiga överlevnad, ungefär lika många svarade att de inte hade en lösning på övergången. Av de senare var de flesta anordnare med färre än 10 assistansberättigade. Hanna Kauppi på KFO berättar om vilka följder man ser hos sina medlemmar.
– Vi ser exempel på allt från omorganisation i framförallt större verksamheter, till mindre som säljer sina verksamheter och små kooperativ som helt enkelt lägger ned. De är inte många till antalet ännu, men vi tror att vi får se fler framöver.
Vilka möjligheter finns det att finansiera övergången till efterskottsbetalning?
– Egna kontanta medel och banklån/kredit och beroende av hur säkerheterna ser ut att gå i personlig borgen. Sedan finns det factoringföretag som har lösningar för det här. Men allting kostar såklart, i form av räntor och avgifter.
Hur är möjligheten att få banklån?
– Den frågan borde ställas till bankerna, många har blandlösningar med egen kassa och banklån. Vi får också rapporter från små medlemmar som inte får lån och få kan eller vill ta ekonomisk risk personligen.
Vilka anordnare har möjligheter att klara detta och vilka har det inte?
– Den som har koll på räkenskaperna, arbetar medvetet med ekonomistyrning och har en bra egen kassa har givetvis bättre förutsättningar. Det är främst mindre idédrivna kooperativ och företag som saknar ekonomisk målstyrning som ligger i riskzonen.

Nytt uppdrag innebär minst en månads assistentlöner innan ersättning

Anordnare berättar för Hanna Kauppi att de kommer att behöva överväga ekonomiskt om de kan ta emot nya assistansberättigade.
– De måste bedöma om de kan ligga ute med en månadslön för den nya assistentgruppen.
Sedan kan assistansberättigade riskera att komma i kläm för att anordnaren ännu inte fått någon assistansersättning.
– Det är ju inte bara frågan om lönekostnader utan det finns även andra omkostnader för assistansen redan från första dagen.

Inga garantier när pengarna kommer

Förutsatt att tidsredovisning lämnats in senast den 5:e månaden efter arbetad tid kan pengarna betalas ut tidigast den 20:e. Försäkringskassans tidsangivelser för utbetalning är dessutom en ambitionsnivå, säger Hanna Kauppi.
– Försäkringskassan lämnar inga garantier för att pengarna betalas ut ett visst datum även om vi nu fått veta att de kommer att ha förstärkning vid behov. Det finns många delar i processen som kan skapa fördröjning, antingen hos anordnaren eller hos Försäkringskassan. Risken att anordnare behöver lägga ut ytterligare en månadslön ska inte underskattas. Digital signatur på assistansräkningen är heller inte löst.
På vilket sätt är det inte löst?
– Digital signatur på assistansräkningen är ingen ny fråga, ändå har den inte tagits med i Försäkringskassans pågående utveckling av IT-stödet. Det hade varit lämpligt särskilt nu i samband med efterskottsbetalningen efter som det råder tidspress i hanteringen av de underlag som ska till Försäkringskassan.

Branschen kommer att förändras

Övergången till efterskott sammantaget med ersättningsjusteringarna som inte täcker kostnadsökningar kommer att påverka hela verksamhetsområdet, tror Hanna Kauppi.
– En strävan efter lägre kostnader kan leda till en stor omsättning på personliga assistenter och försämrade förutsättningar att rekrytera. De assistansberättigade kan drabbas av kvalitetsförsämringar med avseende på rekryteringsbas, arbetsledning och kompetensutveckling. Vi får färre anordnare i branschen och sämre incitament för positiv kvalitetskonkurrens.
Kommer företag att säljas tror du?
– Det kommer nog både att säljas och avvecklas. Jag utgår från att värdet på assistansbolag fortsätter att sjunka, vilket i sin tur också kan leda till andra kreativa lösningar för samordning och delägande.
Finns det köpare, isåfall vilka?

– Mellanstora bolag som tänker affärsmöjlighet och/eller skalfördelar för bättre uthållighet. De större bolagen expanderar främst på andra marknader och avvaktar förmodligen utvecklingen den närmaste tiden. Nu kom ju precis ytterligare ett nedslående besked om ersättningen i budgetproppen, att den höjs med bara 1,05 %.
Hur kommer det att se ut efter att efterskottsbetalning införts?
– Antalet registrerade verksamheter kommer förmodligen att minska och när assistansersättningen nu fortsätter att justeras med låg procentsats kan det resultera i ett oligopol med några få större anordnare. Om förutsättningarna att bedriva personlig assistans fortsätter att försämras är ett scenario är att det i huvudsak är kommunerna som kvarstår.

Dialogen stängs ner

Försäkringskassan har meddelat att de avser att stänga ned det forum för dialog med assistansanvändare och anordnare som funnits i många år berättar Hanna Kauppi.
– Det är osäkert både hur vi kommer att få information om förestående och pågående arbete, men också hur vi ska kunna delge Försäkringskassan kunskap och underlag. Nu har vi ingen given kanal att hantera de frågor som kan uppstå exempelvis i samband med övergången till efterskottsbetalning, säger Hanna Kauppi.

Hanna Kauppi intervjuades av Kenneth Westberg 2016-09-23

Skicka sidan till: