Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Anordnarna har ett år på sig att förbereda sig för efterskottsbetalning”

Monica SvanholmAnordnarna har nu ett år på sig att finansiera övergången till efterskottsbetalning 1 oktober 2016. Processen har påskyndats av ett ökat fokus på kontroll säger Monica Svanholm, enhetschef på Försäkringskassan.

Försäkringskassan meddelade nyligen att de vill införa efterskottsbetalning av assistansersättning 1 oktober 2016. Pengarna ska då betalas ut efter att assistansen utförts istället för som idag i förskott. Förändringen ska på sikt gälla alla utom de som är egna arbetsgivare för sina assistenter säger Monica Svanholm.
– Vi har fattat ett inriktningsbeslut om att införa detta från 1 oktober 2016. Efter att ha talat om detta i många år har vi nu äntligen satt ner foten. Vi har lovat en lång framförhållning och nu får anordnarna ett år på sig.
Skulle något kunna påverka tidpunkten?
– Inriktningsbeslutet anger övergången till den 1 oktober.
Det blir alltså en extra månadslön som ska betalas ut?
– Ja, anordnarna kommer att få vänta på pengarna vid själva övergången från förskott- till efterskottsbetalning.
Så anordnarna borde sätta igång nu genast att förbereda sig?
– Absolut, man har året på sig. Vi är medvetna om att övergången påverkar anordnarna och att möjligheter och alternativ som anordnarna har för att hantera situationen är olika. Det viktiga är att deras planering påbörjas nu.
Gäller detta även kommunerna?

– Ja, det gäller även de assistansberättigade som anlitar kommunen som anordnare. Hur sker övergången beroende på den assistansberättigades avräkningsperiod?
– Det är en fråga som vi arbetar med och vi återkommer när detaljerna om hur det ska utformas är klara.
Kommer det att göras undantag för några utom egna arbetsgivare?
– Nej det är bara de som blir undantagna vid övergången.

Förordningsändring krävs för personer med förhöjt timbelopp

Även de assistansberättigade som beviljats högre timbelopp kan komma att omfattas av övergången till efterskottsbetalning vid 1 oktober 2016 om de förändringar i förordningen om assistansersättningen som behövs är genomförda, säger Monica Svanholm. Det handlar bland annat om att kunna ställa krav på kostnadsredovisning för assistansberättigade med förhöjt timbelopp.
– Vi har skickat en skrivelse till Socialdepartementet med förslag till förordningsändringar.
Har ni fått signaler om att regeringen kommer att ändra i förordningen?
– Vi har i en skrivelse i somras aviserat att vi kommer att lämna in förslag till regeländring vilket vi har gjort i dagarna.

Flera utbetalningsdagar

När utbetalning sker i efterskott kommer det inte att finnas några i förväg utbetalda assistanstimmar som kan krävas tillbaka, säger Monica Svanholm.
– Utbetalning i efterskott innebär rätt utbetalning från början. Momentet med återbetalning försvinner.
Utbetalningen kommer att ske efter att redovisningen i form av räkning och tidsredovisningar av den utförda assistansen kommit in, säger Monica Svanholm som dock vill underlätta med fler utbetalningsdagar.
– Det kan behövas upp till en varje vecka.
Varför då?
– Man ska inte behöva vänta på pengarna, när redovisningen är klar. Detta skulle kunna skrivas in i Förordningen om assistansersättning.

Varför är det så bråttom?

Försäkringskassan säger i meddelandet på sin hemsida att man vill införa efterskottsbetalning så snart som möjligt. Monica Svanholm berättar om varför Försäkringskassan vill skynda på processen.
– Innan sommaren trodde vi att vi behövde avvakta ett antal regeländringar för att hantera allt likvärdigt. Nu har vi fått ett ökat fokus på effektiva kontroller av assistansersättningen.
Vad har hänt sedan innan sommaren då ni bedömde att det skulle ta längre tid?
– Vi anser att det här är så pass angeläget att vi väljer att genomföra en övergång till efterskottsbetalning där det är möjligt så snart som möjligt.
Trycker regeringen på?
Den ansvariga ministern Åsa Regnér skrev precis i Dagens Samhälle om en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av just personlig assistans. Våra politiker har tydligt uttalat vikten av en hållbar kostnadsutveckling och bättre kontroller. Vi anser att övergång till efterskottsbetalning är ett led i långsiktigheten.

Klarar assistansen detta?

Vårdföretagarna och brukarorganisationerna säger att den ekonomiska situationen håller på att bli mycket ansträngd pga den låga uppräkningen av schablonen med 1,4 % per år och att ungdomsrabatten tas bort för anställda under 26 år.
Klarar assistansen att efterskottsbetalning införs nu?
– Vi är självklart medvetna om situationen. Vi visste däremot inte om att schablonen skulle höjas med 1,4 % per år och att vi inte längre ska lägga förslag till den, det var en nyhet för oss när det stod i statsbudgeten. Det händer onekligen mycket just nu. Vi vill nu ha en nära dialog med brukarrörelsen.
Bedömer ni att anordnare kan få banklån för att klara övergången till efterskottsbetalning?
– Det måste bankerna svara på, vi kommer att ha dialog med bankerna om olika utbetalningsdagar och det praktiska kring detta.
Arbetsgivarföreningen KFO oroas över att små anordnare kan slås ut …
– Det är en risk som lyfts fram, och därför viktigt att övergången blir så smidig som möjligt. Vi är alla otroligt måna om att värna försäkringen, det är en av de finaste vi har. De får absolut inte bara bli de större anordnarna och kommunerna kvar, det ska fortfarande finnas valfrihet.
Vad gör ni om det skulle visa sig att farhågorna besannas?
– Då får vi ta den diskussionen då. Vi behöver göra detta som ett led i den långsiktiga hållbarheten för assistansreformen. Främst genom att få bättre kontroll på utbetalningarna, säger Monica Svanholm.

Monica Svanholm intervjuades av Kenneth Westberg 2015-10-13


Vidare läsning

Försäkringskassans skrivelse till regeringen med förslag till förordningsändringar

Skicka sidan till: