Demonstration utanför Försäkringskassan

DemonstrationVid en demonstration vid Försäkringskassans huvudkontor protesterade Föreningen JAG idag mot införandet av månadsvis redovisning för personer med förhöjt timbelopp.

Samtidigt pågår Namninsamlingen "Rädda den personliga assistansen" som hittills samlat in över 4000 underskrifter.

Regeringen tog nyligen beslut som gör det möjligt för Försäkringskassan att ändra regler för hur assistansersättning redovisas. Försäkringskassan vill nu att förhöjt timbelopp från 1 oktober ska redovisas varje månad istället för var sjätte månad.

Detta innebär enligt Föreningen JAG att tillfälligt höga utgifter pga tex höga OB-kostnader i december inte längre kan fördelas över en sexmånadersperiod.

Vidare läsning

DN: Ändrade regler oroar funktionshindrade

Namninsamlingen "Rädda den personliga assistansen"

Tidigare intervjuer på assistanskoll

Hanna Kauppi, KFO – ”Månadsvis avräkning tar bort möjligheten att tillämpa förhöjt timbelopp”

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Förödande med redovisning varje månad”


Skicka sidan till: