Så införs efterskottsbetalning

myntstapelDen 20 september är sista gången assistansersättning betalas ut i förskott till alla med schablonbelopp. Därefter får assistansberättigade och anordnare vänta minst en månad extra på pengarna. Nästa utbetalning sker i efterskott tidigast den 20 november.
Även personer med högre timbelopp omfattas men det är ännu inte klart hur ofta de ska redovisa sina kostnader.
Läs mer: information från Försäkringskassan.

Utbetalning tidigast den 20:e månaden efter utförd assistans

Assistansersättning kommer att betalas ut vid två tillfällen per månad, den 5:e och den 20:e. Om den utförda assistansen månaden innan redovisats före den 5:e månaden efter betalas pengarna ut den 20:e. Om redovisningen lämnas in efter den 5:e men före den 20:e betalas pengarna ut den 5:e nästföljande månad.

Digital tidsredovisning från 1 oktober

Redovisning ska fortfarande ske med tidsredovisning och räkning. Det kommer nya blanketter från 1 oktober 2016. Tidsredovisningarna ska kunna göras både på papper eller digitalt från 1 oktober. Räkningen ska fortfarande skickas som papper.

Beviljandeperiod avgör för personer med högre timbelopp

För personer med högre timbelopp införs efterskottsbetalning mellan oktober 2016 till mars 2017, beroende på när den sex månader långa beviljandeperioden (avräkningsperioden) börjar. Försäkringskassan kan inte ännu säga exakt hur kostnadsredovisningen ska göras, idag är det möjligt att fördela kostnader inom en sexmånadersperiod för de som har högre timbelopp.

Egna arbetsgivare undantas

Assistansberättigade som är egna arbetsgivare för sina assistenter får assistansersättningen i förskott på samma sätt som tidigare.

Hänvisar till att Åsa Regnér vill se snabba förändringar

Enligt Försäkringskassan införs efterskottsbetalning för att öka kontrollen, motverka missbruk och fusk och minska administration. De hänvisar särskilt till ansvarige ministern Åsa Regnér som den 5 oktober sade följande i Dagens Samhälle
”Det finns problem med dagens konstruktion av assistansersättningen. Bland annat finns skäl att anta att konstruktionen i sig är kostnadsdrivande, utan att det gagnar brukarna”

Vidare läsning

Information från Försäkringskassan

Tidigare artiklar på Assistanskoll

Skicka sidan till: