Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Efterskottsbetalning skulle slå ut många mindre assistansanordnare”

Fredric KällMånga små assistansanordnare kommer att slås ut, valfriheten kommer att försämras, liksom assistenternas löneutveckling.
Vårdföretagarna rasar mot att Försäkringskassan vill att assistansersättning ska betalas ut i efterskott, istället för som idag, i förskott.

Möter skärrade medlemmar

I en intervju på Assistanskoll sade Therese Karlberg på Försäkringskassan att man någon gång i början på 2015 kommer att betala ut assistansersättning i efterskott, efter att arbetad tid rapporterats in. Idag betalas den ut i förskott den 20:e månaden innan assistansen utförs. Den 2 maj kommer Försäkringskassan närmare att presentera hur det kan göras och vilka övergångsregler som kan behövas. Fredric Käll, Ordförande i Vårdföretagarna, Bransch personlig assistans, beskriver detta som en omvälvning av hela assistansbranschen.
– Den bästa beskrivningen är att ett antal av våra medlemmar kommit fram till mig och varit helt skärrade och sagt att detta kommer att innebära att de går i konkurs.
Försäkringskassan säger att de ska finnas övergångsregler…
– Det måste det finnas för att det överhuvudtaget ska kunna genomföras, men det ger bara en möjlighet att skapa en likviditetsbuffert för att klara övergången.

Pengar kommer att läggas på buffertar

Införandet av efterskottsbetalning innebär enligt Fredric Käll att en månads omsättning måste sparas in och betalas extra. Vårdföretagarna har räknat på att det skulle ta 56 månader att spara ihop till en månads omsättning om hälften av den genomsnittliga vinsten på 4,5 % hos deras medlemmar avsätts.
– Mindre pengar kommer att användas till assistans och istället läggas på att klara övergången till efterskottsbetalning.
Det kommer dessutom att behövas buffertar när förändringen är genomförd enligt Fredric Käll. Detta för att klara om tex ersättningen stoppas till en eller två brukare.
– Om ett litet företag har en brukare som hamnar på sjukhus samtidigt som en annan avlider får de löne- och uppsägningskostnader som inte täcks av assistansersättningen. Har de då inga marginaler kan de inte betala ut löner.
Vad tror du efterskottsbetalning leder till?
– Att många små assistansanordnare försvinner,de går antingen upp i större företag eller lägger ner. Då skadas valfriheten för den assistansberättigade.
Har Försäkringskassan lyssnat på era argument?
– De träffar oss men de lyssnar inte. Det finns en grundläggande okunskap om vad det innebär att driva assistans, och den verklighet vi lever i.
Vad säger du om att Försäkringskassan vill undanta egna arbetsgivare?
– Det är ju sjangtilt, men samtidigt drabbas många som bildade aktiebolag när det 2008 infördes vinstförbud och återbetalningskrav var sjätte månad för egna arbetsgivare.

Beslutet verkar bestämt på förhand

Efter vad Therese Karlberg på Försäkringskassan säger i en intervju på Assistanskoll verkar det redan bestämt att efterskottsbetalning ska genomföras säger Fredric Käll.
– Detta trots att Försäkringskassan i ett regerings­uppdrag till 2 maj ska beskriva följderna av att assistansersättningen betalas ut i efterskott.
Är detta redan beslutat på Socialdepartementet tror du?
– Din gissning är lika god som min, när vi träffade Socialdepartementet förra året sade de att de inte kände till detta. Jag kan bara spekulera i vad detta beror på, men jag tror det finns någon form av driv mot Försäkringskassan att genomföra detta.

Beslutet måste tas på politisk nivå

Fredric Käll anser att ett beslut som har så här stora konsekvenser ska tas på politisk nivå efter att Försäkringskassan utrett frågan.
– Regeringen bör ta det slutliga beslutet, antingen den nuvarande eller nästa efter valet. Då kan man iallafall försöka påverka politikerna och prata med dem. Om en myndighet som Försäkringskassan tar beslutet kan vi inte göra något alls, vi kan inte överklaga.

Tjänar företagen pengar på förskottsbetalning?

Det har talats om att förskottsbetalning gett assistansföretag ränteintäkter genom att de kunnat ha en stor summa pengar på banken, Fredric Käll anser dock inte att anordnarna tjänar stora belopp.
– Om man ska vara krass så stämmer det att anordnare som har en stor finansiell avdelning kan få ut någon extra procent. Men om man tittar på den genomsnittliga vinsten i branschen så är den fortfarande 4,5 % vilket är lägst i näringslivet, bara transportbranschen ligger lägre.
Går det att spekulera med pengarna?
– De stora bolagen som har finansiella avdelningar kan det i någon mån, men de kan inte ta några stora risker. De investeringar som ger stora pengar kräver att man binder upp de en längre tid, och det funkar inte för de här pengarna ska gå till löner. De allra flesta får enbart bankränta, det tjänar man inte mycket på.

Utnyttja först de kontrollmöjligheter som finns

Försäkringskassan anser att efterskottsbetalning är ett sätt att stoppa fusk. Fredric Käll anser dock att Försäkringskassan precis fått andra möjligheter som borde utvärderas först.
– Sedan första juli 2013 kan de kräva anordnaren på pengar vid felaktiga utbetalningar, utnyttja den möjligheten först och utvärdera. Om det var jättevanligt med fusk vore efterskottsbetalning kanske befogat, men hur många rättegångar har lett till fällande domar inom assistans? Jag vet sju mot enskilda personer, två mot företag och en som på gång i Södertälje. Är detta verkligen ett så stort problem? Försäkringskassan tonar ju själva ner omfattningen på fusket och säger att det är en ytterst liten andel som fuskar.

Tumskruvarna dras åt runt assistansersättningen

Regeringen genomför även en besparing på schablonbeloppet varje år fram till 2017 vilket enligt Fredric Käll leder till att assistenternas lönehöjningar inte kompenseras i den årliga höjningen av schablonen. Agneta Rönn som ledde schablonutredningen som kom i februari ansåg att assistansersättningen ligger drygt 20 kr för högt,den utredningen är nu på remiss.Fredric Käll har i en tidigare intervju på Assistanskoll hävdat att åsikten att schablonersättningen ligger för högt som regeringen och Agneta Rönns utredning påstår baseras på 20 år gamla felaktiga antaganden.
– Istället för att titta på verkligheten håller man fast vid modellen att 87 % ska gå till assistenternas lönekostnader och 13 % till övriga kostnader. Det var ett antagande som gjordes när assistansen kom, idag stämmer inte de siffrorna med verkligheten.
Tumskruvarna dras åt hårt runt assistansersättningen just nu, vad tror det beror på?
– Jag önskar jag visste det. Jag har tidigare stuckit ut hakan och sagt att regeringen sparar pengar på funktionsnedsatta. Sanningen är nog den att den här frågan drivs av Försäkringskassan för deras egen skull utan att tänka på konsekvenserna för brukarna eller anordnarna. Regeringen har förmodligen blivit vilseledda eller så är de inte intresserade av den här frågan, säger Fredric Käll.

Fredric Käll intervjuades av Kenneth Westberg 2014-04-25

Vidare läsning

Vårdföretagarna: Konsekvenser av eventuell förändrad utbetalningsrutin av assistansersättning

Skicka sidan till: