Susanne Movérare, Försäkringskassan – ”Det är en mycket liten andel som fuskar med assistansersättning”

Susanne MoverareEnligt Försäkringskassans statistik stoppade eller återkrävdes 168 miljoner i assistansersättning under 2013. Samtidigt gjordes 101 polisanmälningar, men enbart 17 % av de som avgjordes gav fällande dom.

Gemensamt uttalande med brukarrörelsen

Försäkringskassan gick nyligen ut i ett gemensamt uttalande med bland annat brukarorganisationer om personlig assistans. Där sade man att det är en ytterst liten andel som fuskar med assistansersättning och att tanken med assistans är att göra det möjligt att leva det liv man själv vill leva.
Vad var tanken med det gemensamma uttalandet?
– Vi vill visa att vi har samma syn på vad personlig assistans är som de brukarorganisationer som deltog i uttalandet dvs att alla ska kunna ha ett självvalt liv på lika villkor, säger Susanne Movérare enhetschef vid avdelningen för funktionsnedsättning.
Finns det en annan bild av assistans ni vill motverka?
– Ja, det varit mycket i media om brott och fusk. Därför vill vi visa att reformen i sig är fantastisk och möjliggör så mycket för så många människor.
Ger media en felaktig bild?
– Det är viktigt att komma ihåg att det är en mycket liten andel som fuskar. Det är viktigt att detta speglas på ett rättvist sätt.

1,1 miljarder inom hela Socialförsäkringen

Enligt Försäkringskassans statistik gjordes det 19 977 kontrollutredningar och 1469 polisanmälningar inom samtliga socialförsäkringsförmåner under 2013. De ledde till att utbetalningar på 1,053 miljarder återkrävdes eller stoppades.

168 miljoner inom assistansersättning

Inom assistansersättning ledde 1044 kontrollutredningar och 101 polisanmälningar till att 78 miljoner återkrävdes och att utbetalningar på 90 miljoner stoppades, totalt 168 miljoner. Detta kan jämföras med sjuk/aktivitetsersättning där 3195 kontrollutredningar och 193 polisanmälningar ledde till 377 miljoner i återkrav och stoppade utbetalningar.
Inom assistansersättning har dock återkraven ökat något jämfört med året innan, vilket kan bero på att det varit flera omfattande utredningar med organiserad brottslighet inom assistans. Detta ger stora belopp, med många miljoner i enskilda fall, enligt Susanne Movérare.
– Det kan bli enorma belopp i enskilda ärenden.

Få polisanmälningar leder till domar

Av de 53 polisanmälningar som avgjordes under 2013 i ärenden med assistansersättning ledde 9 till fällande dom, 37 avskrevs och 7 friades. Detta innebär att bara 17 % av polisanmälningarna ledde till en fällande dom.
Varför slutar så få polisanmälningar i fällande domar?
– Vi har ett gott samarbete med andra myndigheter i dessa frågor. Självfallet skulle vi önska att våra ärenden kunde prioriteras mer. Samtidigt har vi en förståelse för polis och åklagare har andra typer av ärenden som konkurrerar med våra, säger Susanne Movérare.

Susanne Movérare intervjuades av Kenneth Westberg 2014-03-28

Vidare läsning

Statistik över Försäkringskassans kontrollutredningar 2013
Beskrivning av hur många kontrollutredningar och polisutredningar som gjorde i alla sociala försäkringsförmåner

Skicka sidan till: