Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkringskassan tänker inte betala ut assistansersättning när räkningen kommit in för sent”

Cecilia Blanck och Magnus Andén
Cecilia Blanck och Magnus Andén

Försäkringskassan för diskussioner om att inte betala ut assistansersättning om en räkning för utförd assistans inte kommit senast den 5:e den andra efterföljande månaden. Enligt Cecilia Blanck på Föreningen JAG har en av deras medlemmar redan fått ett sådant besked.
– Det skulle innebära att man nekas utbetalning om assistans utförd tex i maj månad inte är redovisad och inskickad den 5 juli.

Föreningen JAG har ställt frågor via mejl om förändringen som tillsammans med Försäkringskassans svar återges i slutet av artikeln…

Medlem i JAG nekas redan utbetalning

För några veckor sedan fick en medlem i JAG besked om att Försäkringskassan överväger att inte betala ut assistansersättning på motsvarande belopp av en för sent inkommen räkning.
– Detta är något helt nytt, hittills har utbetalningar för godkända räkningar alltid gjorts vid en senare tidpunkt.
Att detta sker utan att information gått ut till de assistansberättigade är fruktansvärt, säger Cecilia Blanck.
– Försäkringskassan svarar att de här reglerna redan finns och att detta bara innebär att de ändrar tillämpningen.
Vet du om det redan är infört?
– Nej, de säger bara att detta i princip redan gäller men inte har tillämpats.

Införs detta på bred front tillsammans med efterskottsbetalning?

I det kommande systemet med efterskottsbetalning av assistansersättning finns det tre datum, den 5 och 20 månaden efter och den 5 efterföljande månad där utförd assistans ska redovisas för att kunna betalas ut i efterhand.
Tror du Försäkringskassan kommer att börja neka utbetalningar i samband med att efterskottsbetalning införs i oktober?

– Ja, om de inte redan infört det, vi vet inte. Vi har ju redan en medlem som drabbats.

Kan hamna i livslång skuld

Det är inga småpengar det handlar om fortsätter Cecilia Blanck. För en person med assistans dygnet runt handlar det om ca 200 000 kr på varje räkning.
– Det är helt orimligt, detta är insatser som är beviljade, utförda och korrekt redovisade.
De allra flesta assistansberättigade har ett avtal med sin anordnare som reglerar den assistansberättigades skyldighet att se till att det betalas ut pengar till anordnaren.
– Försäkringskassan kan inte ha ett system som innebär att en enskilde bara på grund av tillfälligheter kan bli skyldig sin anordnare den här typen av summor.

Ombud godkänns inte som undertecknare av räkningen

Ett annat besked Föreningen JAG fått från Försäkringskassan är att de inte kommer att godkänna att ett ombud skriver under räkningen för assistansersättning. Något som för övrigt godkänns när en person ska rösta i allmänna val I Sverige.
– Det innebär att det bara är vårdnadshavare och förordnade gode män/förvaltare som skulle få signera på den assistansberättigades vägnar. Det går inte längre att be någon annan att göra det genom en fullmakt, säger Cecilia Blanck.

Liknar mer en bestraffning

Det finns inga liknande bestämmelser för privatpersoner i andra delar av socialförsäkringen eller i det övriga näringslivet, fortsätter Cecilia Blanck.
– VAB-dagar har du två år på dig att både anmäla och ansöka om. Ett vanligt företag har tre år på sig att fakturera en såld vara eller tjänst innan fordran preskriberas. Detta är helt unikt och jag förstår inte meningen med detta, det har inget kontrollsyfte, det är utförda timmar som är klara att redovisa. Det ser mer ut som en del i ett pågående utmattningskrig mot assistansen, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck intervjuades av Kenneth Westberg 2016-04-06


Frågor från Cecilia Blanck och Anna Strimbold på Föreningen JAG med svar från Christine Liljendahl, Försäkringskassan (se även JAG:s hemsida)

Från vilket datum gäller dessa förändringar, och när och hur har ni tänkt informera de assistansberättigade direkt om dem? Nästkommande sista inlämningsdag närmar sig (5 april), och arbetet med räkningarna pågår för fullt.
– När det gäller frågan om senaste inlämningsdag och information om detta så pågår ett arbete om detta. Det vill säga både hur vi ska informera internt och externt. Föreskriften om senaste inlämningsdag gäller redan nu (sedan länge) så det handlar om att tillämpa den.

Hur ska en räkning för utförd assistans ha lämnats för att Försäkringskassan ska anse den som inkommen till myndigheten?
– På räkningen kommer anges att den ska lämnas in till inläsningscentralen (scanningen). En handling har lämnats till scanningen när den är inkommen till scanningen. Sånt har scanningen koll på. Ingen risk att handlingar som rent faktiskt kommit in den 5 blir liggande och registrerad som inkommen vid en senare tidpunkt.

Kommer Försäkringskassan att bekräfta inkommen räkning på något sätt, eller hur ska den enskilde assistansberättigade annars vara säker på att räkningen har inkommit så att hen inte själv blir betalningsskyldig för assistansen?
– Försäkringskassan har inte planerat för att skicka bekräftelse på att räkningen har kommit in. Försäkringskassan skickar normalt inte bekräftelser på inkomna handlingar utan den som skickar in underlag gör det i viss mån på egen risk. Om det senare blir aktuellt att göra räkningsblanketten e–signeringsbar kommer man få en bekräftelse direkt på skärmen. Vi har dock ingen uppgift om när detta skulle kunna bli aktuellt.

En räkning som inlämnats till myndigheten i tid kan behöva rättas efter sista inlämningsdag. Hur avser Försäkringskassan att hantera sådana rättelser?
– På räkningen kommer klargöras vilka uppgifter som är obligatoriska. Dessa uppgifter måste ha kommit helt korrekta in senast den 5 för att utbetalning ska ske. Komplettering måste vara inkommen senast den 5.

Kommer Försäkringskassan att godta en räkning för utförd assistans som undertecknats av ett ombud med stöd av fullmakt från den assistansberättigade eller dennes ställföreträdare?
– Ombud med fullmakt från den försäkrade eller dennes ställföreträdare kan inte med bindande rättslig verkan underteckna en räkning.

I våra kontakter med andra anordnare har vi förstått att Försäkringskassan de facto hittills har godkänt underskrifter av ombud med fullmakt, så även en förändring i den delen behöver delges de assistansberättigade i god tid i förväg.
– Utifrån dina uppgifter om att Försäkringskassan godtagit underskrifter av personer som inte har rätt att skriva under räkningen kommer vi att se över information både internt och externt.

Föreningen JAGs frågor om nekad utbetalning på grund av för sent inkommen räkning besvarades av Christine Liljendahl på Försäkringskassan i slutet av mars och början av april 2016.

Skicka sidan till: