Nu införs efterskottsbetalning

mynthögDen 20 september var sista gången assistansersättning betalas ut i förskott. Från 1 oktober 2016 betalar Försäkringskassan ut assistansersättning i efterskott, efter inlämnad redovisning av utförd assistans. Detta innebär att nästa utbetalning kommer tidigast den 20 november 2016.
Många inom assistansbranschen har varnat för att många mindre anordnare nu lägger ner eller säljer sin verksamhet.

Gäller alla som köper assistans

Den sista preliminära förskottsbetalningen kom den 20 september. I oktober betalas det bara ut eventuell reglering från tidigare månader. Ersättning för den assistans som utförs under oktober kommer att betalas ut tidigast den 20 november förutsatt att komplett redovisning lämnats in. Efterskottsbetalning gäller alla som köper assistans.

Utbetalning tidigast den 20:e månaden efter

Ersättningen betalas ut i efterskott på två fasta utbetalningsdagar varje månad, den 5:e och den 20:e. Om den dagen är en helgdag kommer pengarna närmaste vardag före helgen. Ersättningen för en månad kan tidigast betalas ut den 20:e i månaden efter. Detta innebär alltså att efter den sista förskottsutbetalningen den 20 september kommer nästa utbetalning tidigast den 20 november.

De med förhöjt timbelopp måste redovisa varje månad

Den som köper assistans och har förhöjt timbelopp byter till efterskottsbetalning vid inträdet i en ny beviljandeperiod (någon gång mellan oktober 2016 och mars 2017). Om sista månaden i perioden är tex november 2016 kommer den sista preliminära utbetalningen 20 november 2016. Ersättningen betalas sedan ut i efterskott efter inlämnad redovisning för december 2016. Ersättningen betalas ut varje månad efter redovisning , vilket innebär att det inte längre går att fördela medel och utgifter över en sexmånadersperiod vilket var möjligt tidigare. Detta har mött hård kritik av både Föreningen JAG och Arbetsgivarföreningen KFO.

Vad händer nu i assistansbranschen?

Införandet av efterskottsbetalning har fått hård kritik av branschen. Vårdföretagarna säger att många mindre assistansanordnare kommer att slås ut och enligt en enkät i Arbetsgivarföreningen KFO säger många mindre anordnare att de inte klarar övergången ekonomiskt.

Egna arbetsgivare undantas

Den som själv anställer sina assistenter och inte köper assistans kommer att få ersättningen i förskott precis som tidigare den 20:e varje månad, men om man börjar köpa assistans kommer reglerna med efterskottsbetalning att gälla.

Nya blanketter ute

Blanketterna för räkning och tidsredovisning har ändrats för att passa för efterskottsbetalning. Tidsredovisningen går att skicka in digitalt till försäkringskassan. Räkningen ska postas till Försäkringskassans inläsningscentral som tidigare.


Vidare läsning

Information från Försäkringskassan om efterskottsbetalning

Tidigare artiklar på Assistanskoll

Blanketter

Skicka sidan till: