Guy Lööv, Socialdepartementet - ”Alliansbudgeten ger samma schablonhöjning för 2015”

Guy Lööv
Guy Lööv Foto: Saga Berlin

Det blir fortfarande en höjning av schablonbeloppet med 4 kr till 284 kr den 1 januari 2015. Alliansens budget och regeringens budget skiljer sig i det fallet inte åt. Socialdepartementet varnar dock för de besparingar som alliansen har i sina prognoser för 2016-2018.
Socialdepartementet är samtidigt inte nöjt med nuvarande schablonersättning utan vill se ett system som i högre grad ersätter faktiska kostnader.

Samma schablonbelopp

Efter den historiska omröstningen i riksdagen den 3 december är det alliansbudgeten som gäller från 1 januari. Det blir dock ingen förändring av den schablonbeloppshöjning som regeringen beslutat om bekräftar Guy Lööv, politiskt sakkunnig, hos Barn, Äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
– Det blir samma höjning, dvs 4 kr per assistanstimme.
Ser regeringen någon skillnad från 1 januari för personlig assistans och assistansersättning nu när alliansbudgeten gäller?
– Nej, det blir det inga skillnader från 1 januari 2015 eller under 2015.

Varnar för alliansens prognos för 2016-2018

Skillnaderna kommer från 2016 och framåt säger Guy Lööv. Alliansen ger i sitt budgetförslag en prognos där man anser sig kunna spara in 444 miljoner mer än regeringen under 2016, 992 miljoner under 2017 och 1650 miljoner under 2018. I regeringens budget (sid 180) finns inte den besparingen.
Vad anser du ligger bakom alliansens prognoser?
– Det borde alliansen svara på. Jag ser ingen relevans i prognoserna, de kan ha tagit till det för att få sin budget att gå jämnt upp. Vår prognos bygger på hur utvecklingen sett ut hittills. Faran med alliansens prognoser är att man strävar efter att nå dem. Det kan leda till att Försäkringskassan känner krav på sig att spara.

Varför har regeringen fortsatt att strypa schablonen?

Regeringen har, liksom förra regeringen, gjort avdrag från tilldelningen till assistansersättning med motiveringen att de sk övriga kostnaderna i schablonbeloppet höjts för mycket under tidigare år. I Tabell 7.17 sid 180 i Regeringens budget kan man se att 350 miljoner dras bort för 2015)
Varför har ni fortsatt på förra regeringens linje?
– Det stämmer att regeringen har följt samma tankar som den förra regeringen vilket ledde till en höjning på bara 4 kr för 2015. Det bygger på tex schablonutredningen, som visat att det generellt betalats ut för mycket pengar under tidigare år, säger Guy Lööv.
I regeringens budget (sid 180) sägs det samtidigt att höjningen på 4 kr för 2015 motsvarar en uppräkning med Pris och löneomräkningen (PLO).
Är det PLO sin styr uppräkningen av schablonen?
– PLO har använts för att det betalats ut för mycket tidigare, det används för att hålla kostnaden nere nu.

Vill skapa ett nytt ersättningssystem som gynnar kvalitet

Guy Lööv säger att detta gäller tills vidare men han anser att systemet bör ändras.
– Idag får vissa anordnare för mycket medan andra får för lite. Det gäller att hitta ett system som är mer rättvist, så att de som är ambitiösa, satsar på bra löner, utbildning och kvalitet får det de behöver. Sedan får man försöka hålla nere för de som tar ut höga vinster.
Så ersättningssystemet behöver förändras?
– Ja dagens system skapar problem. Det har kommit förslag i tex schablonutredningen på hur schablonen kan förändras men den blev sågad av remissinstanserna.
Är schablonutredningen inget att bygga vidare på?
– Nej, vi vill ha något som är förankrat, därför kommer vi att samtala med framförallt brukarrörelsen för att hitta en modell som gynnar de som är ambitiösa och satsar på kvalitet. Vi vill hitta ett system som är hållbart, där höjningen av assistansersättningen bygger på faktiska kostnader, hur det kommer att se ut kan jag inte svara på nu.
Tror du att ni kan ta ett beslut utifrån de kommande samtalen och de utredningar som redan finns?
– Det behöver kompletteras med ytterligare någon utredning men det behöver inte vara en stor utredning, assistansen har ju redan utretts utifrån och in. Men ett nytt förslag måste vara hållbart och då krävs en mindre utredning, säger Guy Lööv.

Guy Lööv intervjuades av Kenneth Westberg 2014-12-05

Vidare läsning

Regeringens budget för 2015 (assistansersättning på sid 180)

Alliansens budget för 2015

Alliansens budget för 2014 (assistansersättning på sid 195)

Regeringen minskar anslaget till timschablonen
Intervju med alliansregeringen om varför de minskade anslaget till 2014 års timbelopp.

Skicka sidan till: