Ny utredning om assistans i höst

arkivhögI en intervju i Dagens Omsorg säger Barn, Äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér att regeringen ska tillsätta en ny utredning som ska se över personlig assistans och andra LSS-insatser. Hon kan dock inte lova att de förändrade bedömningarna av grundläggande behov kommer att ändras.

Följande besked ges i intervjun:

  • En ny utredning om personlig assistans och övriga LSS-insatser tillsätts i höst. (direktiven är dock inte klara ännu)
  • Utredningen ska bland annat utreda om det behövs förändrad lagstiftning för bedömningarna av personlig assistans. Den kommer också att se hur behovet ska kunna bli mer styrande i LSS, så att stödet inte automatiskt kopplas till en diagnos.
  • Åsa Regnér kan inte lova en återgång till de bedömningar av assistansersättning som gällde före Försäkringskassans förändrade bedömningar av grundläggande behov som startade 2007/2008.
  • De närmast berörda, brukarorganisationerna, ska få vara delaktiga i utredningen.
  • Det är inte sannolikt att förslagen i Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet genomförs. Där föreslogs att schablonbeloppet delas upp i en grundschablon och en tilläggsschablon för de som har mycket assistans på OB-timmar. Utredningen ansåg också att schablonbeloppet låg drygt 20 för högt.
  • ISF-rapporten Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning som skulle beskriva konsekvenserna för de som förlorat sin assistansersättning behöver kompletteras. Därför får Socialstyrelsen i uppdrag att till i höst se över hur det gått för personer som förlorat sin assistansersättning från Försäkringskassan.

Vidare läsning

Intervju i Dagens Omsorg med Åsa Regnér - LSS och assistans ska utredas igen


Skicka sidan till: