Svante Borg, Försäkringsdirektör, Försäkringskassan - "Det finns ett intresse för assistansersättning bland grovt kriminella"

Organiserad kriminalitet misstänks hos ett tjugotal assistansföretag enligt Svante Borg. Att kriminaliteten upptäckts först nu beror bland annat på att tidrapporterna blivit digitaliserade och att Försäkringskassan delar uppgifter med polis och andra myndigheter.
Försäkringskassan bedömer dock kostnaderna för fusket till hundratals miljoner per år, långt ifrån antagandena i Susanne Billums betänkande och FUT-Delegationen.

Kriminaliteten får inte färga bilden av assistans

Svante BorgSvante Borg ser ett stort problem i att kriminaliteten ska färga bilden av assistansersättning hos allmänheten. Han inleder intervjun med att säga att Försäkringskassan måste utgå från att de som söker assistans har ett behov, och inte misstänka att det finns en kriminalitet i bakgrunden.
- Det kan göra att vi öppnar oss för de som vill lura oss men det måste trots detta vara vår utgångspunkt. Assistansersättning är en otroligt värdefull förmån som skapar livsmöjligheter för många människor. Sedan gäller det att vi har koll på hur kriminaliteten ser ut.

Kriminalitet både från enskilda och organiserat

Den kriminalitet som kommit fram det senaste året handlar om olika sätt att lura till sig ersättning, det mest flagranta är enligt Svante Borg att man spelar teater och överdriver en funktionsnedsättning.
- Sedan sätts detta i system, man kommer med ett läkarintyg där man lyckats lura läkaren eller så har en läkare skrivit ett falskt intyg. Detta kan i sin tur kombineras med jurister eller företrädare för en assistansanordnare som är korrupt och kriminell. Här finns det även funktionshindrade som luras in och omedvetet blir medbrottslingar.
Vilka är initiativtagarna till fusket?
- Det finns dels initiativ från enskilda individer, som kaninmannen, det omtalade fallet där en assistansberättigad dansade med en kanin på Liseberg. Sedan utreder vi ett tjugotal assistansföretag, här är volymen av pengar mycket större, det kan vara både bidragsbrott, skattebrott eller arbetsmiljöbrott, där bidragsbrottsdelen är den del där brukarna eller assistenternas medverkar. Får brukaren sina timmar på ett korrekt sätt behöver det inte nödvändigtvis vara ett bidragsbrott, som kopplas till Försäkringskassans utbetalningar.

Tidigare uppskattningar av fusket kan vara överskattade

Omfattningen av fusket inom assistansersättning bedömer Svante Borg liksom i en tidigare intervju på Assistanskoll till ett par hundra miljoner per år. I Susanne Billums utredning Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) bedömdes fusk och felaktigheter vara 9-15 % av all assistansersättning, (alltså 2,1 - 3,6 miljarder), Assistanskoll frågar Svante Borg hur han ser du på den uppskattningen.
- Det antagandet kommer från ett tidigare antagande i FUT-Delegationen, där man också antog en omfattning. Vi vill istället göra en uppskattning av fusket som vi kan belägga.
Är tre miljarder överdrivet?
- Låt mig svara så här, det är tillräckligt illa med hundratals miljoner. Jag har femhundra personer som arbetar med att se till att funktionshindrade får det stöd de ska ha, jag har bara en bråkdel som jagar kriminella och det området färgar ändå bilden av assistans.
Mediabilden av fusk påverkar ju människors bild av assistans, vad kan man göra åt det?
- Vi måste klara båda sakerna, dels ska handläggarna kunna ta diskussionen om behoven i bedömningarna utan att misstänka personen, dels ska vi kunna hantera misstankar om fusk. Det sakerna måste hållas isär, brukarorganisationer säger till mig, sätt dit de som fuskar men vårda oss.

Ett tjugotal bolag utreds

Det senaste året har vi sett domar som berört Charkas assistans i Halmstad, och förundersökningar av ytterligare två bolag, ett i Örebro och ett i Södertälje.
Detta är tre bolag, hur många fler blir det?
- De här tre har nått pressen via domar och förundersökningar, vi har ett tjugotal sådana bolag som vi nu går igenom på bred front.
Hur många av dem tror du kommer till åtal?
- Omöjligt att veta men säg så här, vi har hållit på ett år, bara två ärenden har lagts ner.
I Södertäljeärendet misstänks även en anställd på Försäkringskassan för att ha medverkat. Det skulle ge ytterligare en dimension med starkt organiserad brottslighet…
- Det finns en misstanke, och det får vara så tillsvidare, men vi måste utgå från, med så mycket pengar i omlopp, att det finns ett intresse bland grovt kriminella för assistansersättning.

Kopplingar till organiserad kriminalitet

Den grovt organiserade brottsligheten söker hela tiden balans mellan straffvärde och ekonomisk vinning enligt Svante Borg.
- Inom assistans går det att få mycket pengar för ett relativt litet straffvärde. Den som arbetar med narkotika, indrivning eller prostitution kan jobba med skatteplanering i ett assistansföretag och koppla ihop de här båda delarna.
Finns det organiserad brottslighet som sysslar med narkotika som är inne i assistansbranschen?
- Jag kan inte ge konkreta exempel, men vi ser en dynamik där detta hänger ihop.
Finns det kopplingar till kriminella gäng?
- Det finns olika sorters gäng, dels de som använder våld för tex indrivning av pengar. Sedan finns det de som driver gråa, svarta och vita företag och när vi jobbar ihop med ekobrottsmyndigheten, åklagare och polis är vi övertygade om att det finns ett starkt samröre här. Vi kommer att ha ett bättre svar på den här frågan om något år när vi lagfört ett antal personer.
Ni har talat om människohandel, vad innebär det?
- Att man lurar hit folk från andra länder som får arbetstillstånd och uppehållstillstånd och som assistenter får låga löner och hamnar i kriminell verksamhet.
I DN 29 okt säger Dan Eliasson att misstänkta brott som gäller mindre belopp inte har prioriterats som önskat, vad vill Försäkringskassan göra här?
- Vi har ett bra samarbete med polis och åklagare med grov brottslighet. En annan situation är när en handläggare ser något som inte står rätt till i ett enskilt ärende eller vi får ett tips från allmänheten, det tas inte alltid upp idag, i vissa delar av landet är det en prioriteringsfråga. Detta måste fungera bättre i hela landet.

Varför upptäcks fusket nu?

Spår i utredningarna säkras på tre olika sätt enligt Svante Borg, för det första är det via tips från allmänheten, för det andra kan Försäkringskassan vid interna riktade kontroller mot assistent/brukare/företag se att exempelvis samma person är assistent på tre ställen samtidigt. Den tredje vägen är via uppgifter från helt andra typer av brottsutredningar, där samma personer förekommer.
- Då kan assistansföretaget eller anställningen där vara en täckmantel för något annat. Vi kan se en person som bedriver indrivningsverksamhet efter 22 på kvällen och som jobbar som assistent på dagen och undra om personen kan vara så tudelad.
Hur har den här kriminaliteten kunnat pågå utan att upptäckas förrän nu?
- Det finns två saker som hänt det senaste året, dels har vi digitaliserat alla tidrapporter och ärendehanteringssystemet. Detta gör att vi kan mönstersöka, och tex se att det finns identiska namnteckningar på tidrapporter från olika delar av Sverige. En person kan tex ha jobbat tio timmar i Örebro och Växjö samtidigt. Tidigare låg tidrapporterna i varsin hög i Örebro och Växjö, nu är de digitaliserade. För det andra har Försäkringskassan enligt Svante Borg fått större muskler genom att dela uppgifter med polisen, åklagare och Skatteverket.
- Vi får signaler och underrättelser från andra myndigheter. Om polisen har en film på en assistansberättigad som lastar smuggelsprit eller hoppar över en bankdisk med en AK-femma blir det uppenbart att något inte stämmer.
Använder polisen spaningsmetoder som att kontrollera misstänktas mobiler och mobilsamtal?
- Polisen har alla tvångsmedel som polisen har och det är åklagare som tar beslut om vilka medel som kan användas.

Vill mota krafter som vill skapa främlingsfientlighet

Det har talats om att kriminaliteten utförts främst av personer med bakgrund i andra länder. Svante Borg vill nyansera bilden av detta.
- Jag vill påstå att alla typer av människor är inne i detta. Det finns fusk som bara kan göras av någon från ett annat land, som infödd svensk kan du inte hävda att du helt plötsligt har en cp-skada, men det går att göra om du kommer från ett annat land där vi inte har tillgång till dokumentation. På samma sätt kan en person från ett annat land inte lika lätt skapa en vit fasad i form av ett seriöst assistansföretag , det är lättare för en person med svensk bakgrund., säger Svante Borg.

Svante Borg intervjuades av Kenneth Westberg 2012-11-20

Skicka sidan till: