Lars Lööw intervjuas om sin utredning av huvudmannaskapet

Lars Lööw

Det är inte säkert att kommunalt huvudmannaskap ens kommer att tas med som ett alternativ till statligt huvudmannaskap i utredningen, säger Lars Lööw.

Lars Lööw, statlig utredare – "Utredningen ska i första hand se på HUR statligt huvudmannaskap ska införas"
Citat:

Jag har tackat ja till att leda utredningen och inser att ett alternativ skulle kunna vara ett kommunalt huvudmannaskap.

Men generellt är jag som utredare fri att föreslå vilket jag anser ska väga tyngst.

Tidigare artiklar

"Utan behovsbedömningarna blir det en halv utredning"

Jonas Franksson

Jonas Franksson beklagar att behovsbedömningarna inte är med i utredningen om huvudmannaskapet. Han är dock glad att Lars Lööw leder utredningen.

Jonas Franksson, STIL – "Utan behovsbedömningarna blir det en halv utredning"
Citat:

Idag har vi en situation där folk inte vågar förändra sin livssituation genom att tex flytta ihop, ta ett arbete eller flytta.

Då vill det till att (Kd) och (L) inte mjäkar till sig utan kan stå upp mot den moderata finansministern.

Tidigare artiklar

Krönika, Thomas Juneborg: Utredningen måste leda till ett förstatligande

Thomas Juneborg

Jag känner inte någon assistansanvändare som är för en kommunalisering av personlig assistans, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, Krönikör - "Utredning av huvudmannaskapet måste resultera i att all assistans förstatligas"
Citat:

Jag vet inte en enda assistansanvändare eller anhörig som är för en kommunalisering.

Av åtta partier vill endast tre partier höja schablonen så att det åtminstone täcker våra assistenters avtalade löneökningar.

Tidigare artiklar

"Folkhälsomyndigheten har glömt LSS igen"

Jessica Smaaland

Jessica Smaaland är kritisk till att personer med LSS-insatser inte får den tredje Covidsprutan samtidigt som personer i hemtjänst. Hon välkomnar dock utökad testning och krav på Covidpass.

Jessica Smaaland, STIL – "Personer med LSS-insatser är bortglömda igen"
Citat:

Det hade varit logiskt om man erbjöd alla i samma ordning som de tidigare fått sprutorna.

Framförallt borde arbetsgivarna inte tvinga folk till kontoren om det går med hemarbete.

Tidigare artiklar

"Assistansberättigade blir låsta i sitt val av anordnare"

Robin Bankel

Assistansberättigade blir låsta till anordnare när de tvingas ta emot juridisk hjälp pga höga krav i assistansbedömningarna. Det hävdar Robin Bankel i en ny doktorsavhandling.

Robin Bankel, doktor i företagsekonomi – "Assistansberättigade blir beroende av juridisk hjälp från assistansanordnare"
Citat:

Mycket av det som framgår som kvalitetsbrister är sådant intervjupersonerna själva tar ansvar för fastän det inte är avtalat.

En intervjuperson sa öppet att inlåsta assistansomkostnader var en av anledningarna till att han inte bytte anordnare.

Tidigare artiklar

"Inför rättshjälp och rätt ta med assistansomkostnader vid byte"

Robin Bankel

För att undvika inlåsningseffekter vill Robin Bankel införa rätt till offentligt biträde vid ansökning och överklagan och större möjlighet att ta med undanlagda medel för assistansomkostnader vid anordnarbyte.

Robin Bankel, doktor i företagsekonomi – "Inför offentligt finansierad rättshjälp vid ansökningar och överklaganden"
Citat:

Assistanssektorn skiljer sig från många andra stöd inom omsorg genom att i princip hela ansvaret läggs på de assistansberättigade.

Det borde finnas krav på en förenklad redovisning som visar vad hela ersättningen används till.

Tidigare artiklar

Varnar för medikalisering av personlig assistans

Mari Siilsalu

Det finns en risk att assistansen professionaliseras och medikaliseras om förslagen i "Stärkt rätt till personlig assistans" genomförs. Det säger Mari Siilsalu på Independent Living Institute.

"Risk för professionalisering och medikalisering"
Citat:

När vi läste utredningen kände vi en stark oro för att medikaliseringen tar överhand.

Det är väldigt viktigt att den individstyrda assistansen inte försvinner.

Tidigare artiklar

Lagändring i kraft mot anordnare utan tillstånd

Bild på IVO

Från 1 november kan Försäkringskassan och kommunerna stoppa utbetalning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO. Assistansberättigade ges två veckor tidsfrist.

Lagändring mot anordnare utan tillstånd från IVO i kraft

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervju med Emma Westin som doktorerar vid Åbo Akademi om brukarinflytande i personlig assistans
 • Referat från politikerdebatten och andra seminarier på IfA:s rådsdagar 18-19 november
 • Med mera

Jämför och välj bland 214 assistansanordnare

Assistanskoll listar 214 assistansanordnare. 195 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 192 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 7H Assistans
 • Alma Assistans AB
 • Assistans på Gotland AB
 • Iustitia Assistans AB
 • Monument Assistans AB
 • Optimal Assistans i Göteborg AB
 • Plusfamiljen Funka AB
 • Strandbergs Personlig Assistans AB
 • Sydassistans AB
 • Vår Omtanke AB

Skicka sidan till: