Mer kontroll i assistans

Propositionen klubbad i riksdagen

Den 13 december antog riksdagen den del av budgetpropositionen(sid 213ff) som berör assistansersättning. Se och läs debatten i riksdagen. Den nya lagen som börjar gälla 1 juli 2013 innebär bland annat att myndigheter ska kunna göra inspektioner i bostaden om anhöriga är assistenter.

Tidigare artiklar

Socialstyrelsens tillståndsprövning av pågående verksamheter klar

Kristina Söderborg, Socialstyrelsens tillståndsenhet - "Nu har vi tillståndsprövat alla med pågående verksamhet"
Citat:

Jag är övertygad om att branschen behövt en skärpning men jag undrar om det är rätt personer vi sållat ut här

Det innebär skärpt kontroll med krav på fortlöpande fläckfrihet hos de som leder anordnaren, man ska exempelvis inte kunna byta ut styrelsen veckan efter att tillstånd beviljats

Det de kopierat godkänner vi inte som kunskap, men det skiljer sig från fall till fall

Förra året kom en lagändring som innebär att utöver enskildas förhållanden sekretessbeläggs nu även affärs och driftsförhållanden

Det förekommer bindningstider på flera år mot att kunden får olika tjänster. Det har även förekommit skadeståndsanspråk från anordnare mot kunder som inte följt avtalen

Se anordnare som fått tillstånd hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS
Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering.

Starka reaktioner mot Gunnar Wetterbergs ledarartikel

Det har varit starka reaktioner mot Gunnar Wetterbergs (samhällspolitisk chef på SACO) ledarartikel Passning dygnet runt blir för dyrt i Expressen.

Vilhelm Ekensteen, IfA, reagerar mot Gunnar Wetterberg
Citat:

jag vänder mig bestämt mot den generaliserande okunnighet och fördomsfullhet som Gunnar Wetterberg visar gentemot mig och alla andra assistansberättigade.

I stället för den assistansrättighet som i dag ger oss möjlighet att leva som andra vill han bryta vår förmenta isolering och bygga institutioner där vi ska få var sitt rum där vi kan odla våra intressen.

Karl Grunewald - "Gunnar Wetterberg har inte accepterat rättighetslagstiftningen"
Citat:

Det är förvånande att någon i Gunnar Wetterbergs ställning har så lite kunskap och förståelse.

Han påminner om en korvförsäljare som inte vet vad köttet i korvarna innehåller.

FN-konventionen är visserligen principiell, men regeringen har sagt att LSS i detta fall är svaret på konventionen, jag är osäker på om Gunnar Wetterberg inser det.

När kan Försäkringskassans bedömningar av grundläggande behov förändras?

ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen konstaterar att Försäkringskassans förändrade bedömningar av grundläggande behov lett till fler avslag och färre nybeviljanden av assistansersättning.

ISF: Nybeviljandena minskar samtidigt som avslagen ökar

Nedan beskriver Bergs kommun konsekvenserna av att alltfler förlorar sin assistansersättning.

Helen Rikardsson, Socialchef i Bergs kommun - "Kostnadsövervältringen urholkar LSS och ger sämre service i kommunen"
Citat:

Två har mist sin assistansersättning helt, varav en i november 2011 som nu har kommunal assistans.

Kostnaderna för år 2012 ligger på 17 miljoner mot budgeterade 13 miljoner.

Konsekvensen för enskilda individer är att de får leva i ständig påminnelse om att den beviljade assistansen kan komma att försvinna inom en tvåårsperiod.

Jag anser att assistans som LSS insats urholkas och kommer att mista sin ställning som definition på goda livsvillkor.

Tidigare artiklar

Kom förberedd till din bedömning

Assistanskoll ger råd till den som ska bedömas/omprövas på Försäkringskassan.

Förbered dig inför din bedömning

Assistanskoll vill särskilt uppmärksamma på att bedömningsinstrumentet finns på Socialstyrelsens hemsida.

Statistik om assistansbranschen

Assistanskoll har uppdaterat statistik om utvecklingen av de största företagen i assistansbranschen och vilka kommuner som upphandlat sina assistansenheter.

Statistik på större assistansanordnare 2008 - 2012

Kommuner som upphandlat sin assistans

Tidigare artiklar

Kassan ger ut ny vägledning

Läs om nya vägledningen om assistansersättning

Jourtid ersätts med begreppet väntetid. Det krävs mer för att kommunikation ska bedömas som ett grundläggande behov. Det är några nyheter i Försäkringskassans nya vägledning för assistansersättning.

Assistansomkostnadsmedel kan användas efter anordnarbyte

Enligt Svante Borg, Försäkringsdirektör på Försäkringskassan går det att avtala med sin anordnare om att använda undanlagda assistansomkostnadsmedel efter ett anordnarbyte.

Svante Borg: OK avtala att vissa assistansomkostnader används efter ett anordnarbyte
Citat:

Försäkringskassan ser inget hinder för att en tidigare anordnare som avsatt medel för vissa assistansomkostnader kan betala ut kostnader för t ex en assistents resa med den assistansberättigade.

Den här frågan är ett exempel på ett område där samråd skett med Skatteverket.

Tidigare artiklar

Projektet Assistanstips beviljat av Allmänna Arvsfonden

Den 24 oktober 2012 beviljades det treåriga projektet Assistanstips. Projektet ska drivas av Independent Living Institute och går ut på att samla in, dokumentera och sprida tips, knep och exempel på hur assistansberättigade och assistenter löser assistanssituationer.

En projektledare söks till projektet

Läs mer om Assistanstips och arbetet som projektledare

Kommande artiklar

  • Intervju med Försäkringskassan om nya vägledningen
  • Intervju med ISF, Inspektionen för socialförsäkringen om följderna av försäkringskassans bedömningar
  • Med mera

Skicka sidan till: