annonser
annons Vivida Assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons JAG Personlig assistans
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons Humana Personlig assistans
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Alma Assistans AB
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Saxerna Omsorg
annons Rehab Station Assistans
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

ISF: Nybeviljandena minskar och avslagen ökar

Den 17 december 2012 publicerade ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen, en delrapport av Utfall av statlig assistansersättning (rapport 2012:18) Den visar att sedan 2008 minskar nybeviljanden av assistansersättning samtidigt som avslagen ökar.
ISF säger att utvecklingen troligen beror på att enbart integritetsnära delar av grundläggande behov numera är grund för assistansersättning.

Nybeviljanden minskar och avslag ökar

ISF konstaterar att antalet nybeviljanden av assistansersättning minskat från ca 1500 år 2007 till 998 personer år 2011. Andelen avslag vid nyansökningar var under 2011 för första gången mer än hälften, ca 55 %.

Antalet personer som fått assistansersättningen indragen eftersom de inte längre bedöms ha 20 timmar grundläggande behov/vecka ökar från 52 under 2007 till 253 under 2011. Orsaken bedöms av ISF troligtvis vara den nya bedömningen av grundläggande behov.

Antalet assistansberättigade skulle minska utan ökning av 65+

I rapporten framgår det också att om man enbart räknar personer 0-64 år har antalet assistansberättigade minskat. Att det totala antalet ligger konstant beror på att det fortfarande sker en ökning av assistansberättigade över 65 år. En sådan ökning har pågått sedan 2001 då assistansberättigade fick behålla sin assistans efter 65-årsgränsen.

Slutrapport i oktober 2014

ISF kommer att lämna en slutrapport senast oktober 2014, där kommer det bland annat att framgå vilket stöd som i realiteten ges till de personer som inte beviljas eller som förlorat sin assistansersättning.

Utvecklingen redan känd

Assistanskoll har tidigare utförligt beskrivit utvecklingen där enbart integritetsnära delar av de grundläggande behoven måltider, personlig hygien och av-påklädning räknas som grund för att få assistansersättning.
Utvecklingen påbörjades av Försäkringskassan 2007 och faställdes av Regeringsrätten 2009. Siffror över nybeviljanden och avslag från Försäkringskassan som publicerades på assistanskoll i september i år bekräftas nu av ISF.

Starka krav på återställda bedömningar

Protesterna mot utvecklingen har varit hård, förutom brukarorganisationer och assistansanvändare har Folkpartiet, Vänsterpartiet, och representanter för Miljöpartiet, Socialdemokraterna, och Sverigedemokraterna, fackföreningen Kommunal och SKL krävt en återgång till den gamla tillämpningen. Nationalekonomen Stefan De Vylder har beskrivit det som en klassisk kostnadsövervältring från stat till kommun.

Regeringen har avvaktat med åtgärder

Regeringen under Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson och representanter för Moderaterna och Centern har dock inte velat göra några förändringar utan säger sig vilja avvakta underlag på effekterna av den nya tillämpningen.När mer underlag nu kommit från ISF återstår det att se om regeringen vill se några förändringar.

Vidare läsning

ISF:s Pressmedelande och rapporten Utfall av statlig assistansersättning (rapport 2012:18 delredovisning december 2012)
Slutredovisning av rapporten ska ske senast oktober 2014

Skicka sidan till: