11 % fick assistansersättningen indragen vid tvåårsomprövning

Under perioden 1 jan till 31 juli 2012 fick 11 % av de som tvåårsomprövades sin assistansersättning indragen. Detta kan jämföras med 10 % under 2011. Samtidigt har antalet nybeviljanden minskat kraftigt sedan 2009.

Se statistik för omprövningar på Assistanskoll

Av de 1762 som tvåårsomprövades 1 jan till sista juli i år fick 11% assistansersättningen indragen, 21 % fick färre timmar, 32% fler timmar och 36 % oförändrade beslut. Detta innebär att ca 194 personer fått assistansen indragen tom juli i år, vilket kan jämföras med 335 indragningar år 2011 och 342 år 2010.
Antalet personer som får sin assistansersättning indragen vid tvåårsomprövningen har nu konstant legat på ca 10 % sedan 2010. Andelen personer efter överklaganden slutligen förlorar sin assistans blir dock alltid något färre enligt statistik.

Förändrad rättspraxis för grundläggande behov trolig orsak

I en intervju med Försäkringskassan i februari i år sades att orsaken till en stor del av indragningarna troligen är förändringen av rättspraxis för grundläggande behov, dvs att enbart integritetsnära delar räknas som grund för att få assistansersättning.

Statistik över tvåårsomprövningar

År Indragning Nedsättning
Oförändrat
Ökning Summa

2010

344 (10%)

625 (18%)

1651 (48%)

852 (25%)

3472 (100%)

2011

335 (10%)

642 (19%)

1494 (45%)

864 (26%)

3335 (100%)

1 jan -
31 juli 2012

194 (11%)

21%

36%

32%

1762 (100%)

Färre nybeviljanden

Enligt siffror från Försäkringskassan har antalet nybeviljanden skiftat starkt mellan 2008 och 2011. En klar minskning kan ses från 2009 till 2011, siffrorna under 2012 tyder på att minskningen fortsätter något.

Frågan är om även detta kan ha med förändrad rättspraxis att göra?

År

Antal nybeviljanden

2008

1 208

2009

1 404

2010

1 222

2011

1070

1 jan -31 juli 2012

602

Källa: Försäkringskassan


Vidare läsning

Intervju med Försäkringskassan: 10 % får assistansersättningen indragen vid tvåårsomprövning

Intervju om Försäkringskassans tvåårsomprövningar med Bessam Saleh på Inspektionen för Socialförsäkring

Se statistik för omprövningar och nybeviljanden på Assistanskoll

Skicka sidan till: