Mikael Sindahl, Skatteverket - "medel som avsatts till assistansomkostnader kan användas av en före detta kund om det är avtalat"

Avsatta medel för assistansomkostnader kan inte flyttas från en anordnare till en annan när en kund byter assistansanordnare. Däremot kan det vara avtalat att anordnaren betalar omkostnader och timlöner för en före detta kunds assistenter av dennes avsatta medel, enligt Mikael Sindahl, rättslig expert på Skatteverket.
Oanvända assistanstimmar kan däremot alltid övertas av en ny anordnare.

Om att flytta oanvända medel från använda assistanstimmar

Systemet med klientmedelskonton som fanns före den nya lagstiftningen från 1 juli 2008 har skapat en speciell uppfattning om hur assistansersättning kan hanteras menar Mikael Sindahl, rättslig expert på Skatteverket.
- Före den nya lagstiftningen kunde den assistansberättigade förfoga över pengarna på ett friare sätt. Då gick det att ta med sig sparade medel om man bytte assistansanordnare. Från den 1 juli 2008 är assistansersättningen en inkomst i anordnarnas näringsverksamhet och nu gäller samma skatteregler för assistansanordnare som för alla andra företag.
Försäkringskassan säger i en intervju att omkostnadspengar kan flyttas mellan anordnare så länge företagen har ansvaret för pengarna..
- Företag kan inte flytta pengar mellan sig hur som helst, assistansersättningen är en inkomst i anordnarens näringsverksamhet, det som blir över är skattepliktig vinst.
Kan beskattad vinst betalas ut till den nye anordnaren?
- Nej, den beskattade vinsten måste gå ut till aktieägarna. Pengarna skattas alltså två gånger, först skattar bolaget på vinsten, därefter skattar aktieägarna utdelningen.
Om det rör sig om en egen näringsidkare eller ett handelsbolag marginalbeskattas vinsten som inkomst för ägaren.
- Därefter skulle ägarna i och för sig privat kunna ge en gåva till en assistansanordnare en av deras kunder bytt till, men det vore en märklig situation.

medel som avsatts till assistansomkostnader kan användas av en före detta kund om det är avtalat

Om en kund har avsatta medel för assistansomkostnader och byter anordnare kan den tidigare anordnaren däremot betala omkostnader för assistenterna hos en före detta kund, och då ta av de avsatta medel kunden hade när han/hon bytte anordnare. Exempelvis kan resebiljetter och logikostnader för en före detta kunds assistenter betalas tills de avsatta medlen är slut. Det här är enligt Mikael Sindahl något en anordnare väljer att göra och det ska finnas ett skrivet avtal med kunden om detta.
- Om anordnare 1 har gjort åtaganden som ingår i deras avtal och infriar dessa först efter bytet av anordnare bör anordnare 1 få avdrag i den utsträckning de tagit upp motsvarande inkomster för detta. De har då gjort ett åtagande, fått ersättning för det genom den från kunden mottagna assistansersättningen och infriat sitt åtagande. Alla parter måste vara överens om detta förfarande.
Kan avsatta medel även bekosta timlön och traktamenten för assistenter hos en före detta kund?
- Ja, om anordnare 1 tillfälligt anlitar personer som annars är anställda hos anordnare 2 för exempelvis en resa finns det inget som hindrar att anordnare 1 betalar ut lön och traktamente till de tillfälligt anlitade personerna. Anordnaren 1 ska då också betala arbetsgivaravgifter i vanlig ordning på de löner som företaget betalar ut, säger Mikael Sindahl.

Oanvända assistanstimmar kan föras över till en ny anordnare

Assistanstimmar som inte använts när den assistansberättigade byter anordnare, kan däremot föras över till den nya anordnaren vid ett byte enligt Mikael Sindahl.
- Oanvända timmar betraktas som en tjänst som inte utförts, de timmarna kan då ges tillbaka till den assistansberättigade som därefter kan köpa assistans hos en ny anordnare, säger Mikael Sindahl.

Mikael Sindahl intervjuades av Kenneth Westberg 2009-05-14

Skicka sidan till: