Försäkringskassans nya Vägledning, del 2 - "Vi har haft ett nära samarbete med Skatteverket om skrivningarna"

Den assistansberättigade kan köpa sin assistans via ett aktie- eller handelsbolag han/hon själv är ägare till. Egna arbetsgivare kan inte längre ta ut ett arvode för att sköta sin administration, de kan däremot köpa tjänsten.
Det är några nyheter i Försäkringskassans nya vägledning om assistansersättning som släpptes den 6 februari 2009.

Hur den assistansberättigade kan köpa assistans av egna bolag

Tomas SundbergTomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan berättar att bakgrunden till den nya vägledningen till stor del är lagändringen den 1 juli 2008 som innebar att assistansersättningen bara får användas till kostnader för personlig assistans. I vägledningen beskrivs det hur den assistansberättigade kan köpa sin assistans från vilken "juridisk person" som helst. Det innebär att om den assistansberättigade är medlem i en ekonomisk förening eller är ägare/delägare i ett aktie- eller handelsbolag kan han/hon köpa sin assistans därifrån.
- Den assistansberättigade kan fortfarande inte köpa sin assistans av sin egen enskilda firma, eftersom det inte är en "juridisk person". Vi har haft täta kontakter med Skatteverket och velat ha en öppenhet om de former assistans kan drivas på.
Hur ser du på att den assistansberättigade kan ta ut en vinst via ett eget aktiebolag?
- Det är konsekvenserna av ett politiskt ställningstagande, där man å andra sidan vill förhindra att obeskattade medel ges till den assistansberättigade.

Egna arbetsgivare kan inte ta ut ett arvode för att sköta sin egen administration

En annan nyhet är att egna arbetsgivare inte längre kan ta ut ett arvode från assistansersättningen om han/hon sköter administrativa uppgifter i sin assistans.
- Tidigare har vi inte tittat på hur schablonbeloppet använts. Nu ska kostnaderna redovisas och den egna arbetsgivaren kan inte ta ut lön för eget arbete eftersom assistansersättningen är skattefri.
Den egna arbetsgivaren måste alltså utföra obetalt arbete eller köpa tjänsten?
- Ja, den egna arbetsgivaren kan alltid köpa en administrativ tjänst av någon annan, om det är från den egna arbetsgivarens eget företag så måste det företaget vara en egen "juridisk person".
Den egna arbetsgivaren kan enligt Tomas Sundberg också anställa en person som arbetar några timmar i veckan, förutsatt att den anställda personen inte är en anhörig som den egna arbetsgivaren delar hushåll med.
- Fast om den anhörige har ett företag som är en egen "juridisk person" går det förstås att köpa tjänsten därifrån.

Konsekvenserna om assistansanordnaren inte har en F-skattsedel

När den assistansberättigade begär att assistansersättningen betalas till en vald anordnare kräver Försäkringskassan att det finns ett skriftligt avtal samt att anordnaren har F-skattsedel. Om ersättningen däremot betalas ut till den assistansberättigade som därefter köper assistans, anger han/hon vilken anordnare köpet sker av, men är inte tvungen att ange om denne har F-skattsedel säger Tomas Sundberg.
- Det är förhållandevis få som gör på det här sättet, jag skulle tro runt tre procent av de som köper assistans, men om anordnaren då saknar F-skattsedel kan det få ödesdigra konsekvenser.
Om det då är ett bolag eller en ekonomisk förening som inte ha F-skattsedel får den assistansberättigade i efterhand betala skatt på assistansersättningens belopp.
- Om assistansen köps av en fysisk person som är enskild näringsidkare, men som saknar F-skattsedel, måste den assistansberättigade, utöver att göra skatteavdrag, betala arbetsgivaravgifter som om han hade varit egen arbetsgivare.
Kan assistenterna som fått lön bli tvungna att betala tillbaka något?
- Nej, det är enbart den som köper assistans som drabbas.
Om den assistansberättigade köper assistans från en person som han/hon duperas av kan det då inte finnas risk att fel person får ta de ekonomiska konsekvenserna?
- Jo, den risken finns.

Om att ta med sig sparade medel vid byte av assistansanordnare

Vägledningen tydliggör också enligt Tomas Sundberg att om en kund har sparade medel för assistansomkostnader för visst ändamål, till exempel en semesterresa, hos sin assistansanordnare så kan de medlen föras över till en ny assistansanordnare vid ett byte.
- Enligt lagändringen från den 1 juli får pengar inte betalas ut till den assistansberättigade, men han/hon kan ha ett avtal med sin anordnare om att sparade medel till assistansomkostnader förs över till den nya anordnaren.

Om hur pengar till kundens assistansomkostnader kan hanteras

Det centrala i lagstiftningen från den 1 juli 2008 är enligt Tomas Sundberg att medel ur assistansersättningen bara får betalas ut från en anordnare till en kund om det används till assistans och att det sker en redovisning.
- Principen är att om en anordnare betalar ut pengar till en kund, så måste kunden redovisa tillbaka till anordnaren exakt hur pengarna använts med kvitton, eftersom det ska in i anordnarens redovisning.
Om den assistansberättigade får, säg 2000 kr per månad, kan det då betalas ut till kundens konto eller handkassa, förutsatt att kunden i efterhand redovisar hur pengarna använts.
- Ja, du kan göra på det sättet, det viktiga är att kostnaderna redovisas, men anordnaren får problem i redovisningen om pengarna i det här fallet inte används utan läggs på hög hos kunden, säger Tomas Sundberg.

Tomas Sundberg intervjuades av Kenneth Westberg 2009-02-10

Vidare läsning

Försäkringskassans Vägledning om Assistansersättning 2003:6 Version 4 (2009-02-05)


Skicka sidan till: