Radikala förslag i Försäkringskassans antikrångelkatalog

Den assistansberättigade ska kunna fördela assistanstimmarna fritt under ett år istället för sex månader och kunna behålla assistansen i sex månader vid sjukhusvistelse.
Försäkringskassan ska kunna styra om assistansen till kommunen om de får vetskap om att den håller dålig kvalitet och åtgärder bör vidtas så att 87 % av assistansersättningen verkligen går till assistenternas lönekostnader.
Detta föreslår Försäkringskassan i den omtalade antikrångelkatalogen (sid 81-83) som är ett svar på ett regeringsuppdrag.

Sammanfattning av förslag från Försäkringskassanarkivhög

  • Ettårig avräkningsperiod: För att underlätta för den försäkrade att få den assistans som han eller hon har behov av vid olika tidpunkter under året bör perioden som assistansersättning beviljas för förlängas till ett år.
  • Assistansersättning sex månader vid sjukhusvistelse: För att öka tryggheten för den försäkrade som vårdas på sjukhus föreslår Försäkringskassan att rätten till assistansersättning ska kvarstå under sex månader.
  • Begränsa anordnares möjlighet att vara ombud för assistansberättigade: Anordnares möjlighet att vara både anordnare och ombud samtidigt för den försäkrade. bör begränsas. Detta kräver dock mer utredningsarbete.
  • Medel för läkarutlåtanden: Försäkringskassan bör kunna betala ersättning för läkarutlåtanden och andra specialister vid en utredning om assistansersättning.
  • Medel för teamutredningar: Försäkringskassan bör få möjlighet att beställa teamutredningar från vården där olika specialister undersöker och utreder hjälpbehovet hos den assistansberättigade.
  • 87 % av assistansersättningen ska gå till lönekostnader: Reglerna för assistansersättningens schablonbelopp bör ändras för att garantera att minst 87 % av assistansersättningen går till assistenternas lönekstnader. Hur detta ska genomföras bör utredas vidare.
  • Assistansersättning bör kunna krävas tillbaka från en anordnare/ställföreträdare: Försäkringskassan bör kunna kräva tillbaka assistansersättning från en ställföreträdare eller en assistansanordnare som fått assistansersättningen utbetald till sig. Idag ställs återkravet enbart till den assistansberättigad.
  • Om kvaliteten är dålig ska kommunen kunna ta över assistansen: Försäkringskassan bör kunna styra om assistansersättningen till kommunen om man får reda på att assistansen har dålig kvalitet eller om föräldrarna till ett barn med assistansersättning inte är överens. Ett förslag kräver dock mer utredningsarbete.

Vidare läsning

Försäkringskassans förslag för minskat krångel (sid 81-83)

Skicka sidan till: