Ny vägledning för assistansersättning

I samband med lagändringarna 1 juli 2013 ger Försäkringskassan ut en ny vägledning för assistansersättning 2003:6. En nyhet i vägledningen (sid 66) är att Försäkringskassan anser sig bland annat ha rätt att kontakta assistenter för att ställa frågor om den assistansberättigades levnadsförhållanden.

Inom kort kommer en längre intervju om lagändringarna och den nya vägledningen med Försäkringskassan på Assistanskoll.....


Vidare läsning

Läs: Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning 2003:6 version 12 (beslutad 2013-06)

Vägledningen uppdateras regelbundet, historik om detta finns här: Information om ändringar i vägledningen 2003:6 Assistansersättning.


Skicka sidan till: