Ny vägledning för assistansersättning

upplagd bokRegler för vad som räknas till normalt föräldraansvar och hur mycket assistenter kan arbeta om assistansersättning ska betalas ut samt ett nytt namn på tvåårsomprövningarna. Det är några nyheter i den trettonde versionen av Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning.

Vägledningen uppdateras regelbundet när tillämpningen av regler förändrats på olika sätt. I Försäkringskassans historik kan du se vilka ändringar som gjorts sedan den första vägledningen kom 2003.

Viktiga nyheter

  • Regler för vad som ingår i normalt föräldraansvar när ett barn har assistansersättning. Hjälp med personlig hygien ingår tex inte i normalt föräldraansvar efter att barnet fyllt nio år. Läs mer: Försäkringskassan förtydligar föräldraansvaret
  • Regler för hur mycket personliga assistenter får arbeta om assistansersättning ska kunna betalas ut. Regler både för de assistenter som omfattas av kollektivavtal, ATL och EU:s arbetstidsdirektiv och de assistenter som är anställda av av den assistansberättigade själv och som omfattas lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Läs mer: Försäkringskassan, Tomas Sundberg – ”Vår tolkning av lagen höll inte”
  • Begreppet "tvåårsompröving" är bytt till "uppföljning efter två år".


Vidare läsning

Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning 2003:6 version 13 (beslutad 2015-01-22)

Historik – information om ändringar i vägledningen 2003:6 Assistansersättning

Skicka sidan till: