Vägledning om assistansersättning - version 11

Jourtid ersätts med begreppet väntetid. Det krävs mer för att kommunikation ska bedömas som ett grundläggande behov. Det är några nyheter i Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning 2003:6 version 11.

Några nyheter i Vägledningen

  1. Väntetid: Jourtid ersätts med begreppet väntetid som kan beviljas under dygnsvilan. Ersättningen är dock samma som tidigare, en fjärdedel av en vanlig assistanstimme. Under väntetiden ska assistenten vara tillgänglig och finnas i den försäkrades hem eller där den försäkrade vistas. (sid 110)
  2. Kommunikation: Det preciseras när det grundläggande behovet kommunikation ska beviljas. Krav ställs på att assistenten ska behöva kunskap om den försäkrade, dennes funktionsnedsättning och sättet att kommunicera. Det sägs att assistenten ska behövas för kommunikation överhuvudtaget ska vara möjlig. Om det enbart krävs kunskaper om ett alternativt kommunikationssätt, men inte specifika kunskaper om personen eller funktionsnedsättningen så bedöms hjälpbehovet inte som ett grundläggande hjälpbehov. (sid 99ff)
  3. Ingående kunskap: Det preciseras vad hur den ingående kunskapen för det femte grundläggande behovet ska bedömas och att aktiv tillsyn kan vara en del av det femte grundläggande behovet, och hur detta påverkar bedömning av assistans vid psykiska funktionsnedsättningar. (sid 100ff, 109ff)
  4. Hembesök: Det preciseras att Försäkringskassan har rätt att besöka den försäkrade i hemmet. (sid 63)
  5. Bostadsanpassning/Hjälpmedel: Om dubbelassistans beviljas ska möjligheten att använda hjälpmedel och bostadsanpassning ha utretts först. (sid 144ff)
  6. Minderåriga assistenter: Personer under 18 år får inte arbeta som assistenter (sid 188)

Läs: Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning 2003:6 version 12 (beslutad 2013-06)

Skicka sidan till: