OK avtala att vissa assistansomkostnader används efter ett anordnarbyte

Svante BorgSvante Borg, Försäkringsdirektör på Försäkringskassan ser inget hinder för att anordnare och kund avtalar om att undanlagda medel för vissa assistansomkostnader kan användas efter ett anordnarbyte.
Han säger även att Försäkringskassan inte planerar någon jämförelsetjänst av assistansanordnare.

Avtal om att använda assistansomkostnader efter anordnarbyte

Idag kan assistansberättigade med 1-3 månaders uppsägningstid byta till ett annat assistansföretag. I en totalunderökning av landets assistansberättigade (sid 48 i Statlig assistans - resultat från undersökning av gruppen assistansberättigade) svarade 29 % att de någon gång bytt anordnare, av dessa 29 % hade 70 % bytt en gång, 25 % 1-3 ggr och 5 % mer än tre ggr. Något som kan hindra ett byte är att den assistansberättigade förlorar eventuella undanlagda medel till omkostnader för sina assistenter för tex en resa. Enligt Skatteverket kan en kund och ett assistansföretag göra ett avtal om att för kunden undanlagda medel kan användas efter ett byte av anordnare. Assistanskoll frågar Svante Borg vad Försäkringskassan anser om detta.
- Försäkringskassan ser inget hinder för att en tidigare anordnare som avsatt medel för vissa assistansomkostnader kan betala ut kostnader för t ex en assistents resa med den assistansberättigade.
Försäkringskassan samråder enligt Svante Borg med Skatteverket i frågor om assistansersättning som berör båda myndigheterna. Den här frågan är ett exempel på ett område där samråd skett.
- Detta berör lagändringen 1 juli 2008 om att assistansersättningen endast får användas för köp av personlig assistans eller för kostnader som den ersättningsberättigade har för sina egna anställda assistenter.
Om anordnaren däremot betalar ut pengar till den ersättningsberättigade själv blir han/hon skyldig att betala tillbaka beloppet till Försäkringskassan.
- Detta eftersom den del av assistansersättning som inte använts till köp är återbetalningspliktig, säger Svante Borg.

Planerar ingen egen jämförelsetjänst

Eftersom Socialstyrelsen i en intervju på Assistanskollsäger att assistansen inte ska ingå i öppna jämförelser frågar Assistanskoll om Försäkringskassan planerarnågon jämförelsetjänst av assistansanordnare, till hjälp att välja.
- Nej, vi har inget sådant projekt på gång, säger Svante Borg.

Svante Borg intervjuades av Kenneth Westberg 2012-11-20

Vidare läsning

Mikael Sindahl, Skatteverket - "medel som avsatts till assistansomkostnader kan användas av en före detta kund om det är avtalat"

Staffan Söderberg, Socialstyrelsen - "Vi har beslutat att inte inkludera den personliga assistansen i öppna jämförelser"


Skicka sidan till: